A konferencián számos olyan döntés is született, amely megreformálja a világ legnagyobb humanitárius szervezetének működését, hogy még hatékonyabban enyhítse a krízisek által sújtott emberek szenvedéseit. A Vöröskereszt és Vörösfélhold Mozgalom  konferenciáján több sürgető problémáról és kihívásról is szó volt és  más, a humanitárius mozgalom jövője szempontjából fontos irányvonalról is értekeztek, többek között az atomfegyverkezéssel kapcsolatos szabályozásokról, az elkövetkezendő tíz éves stratégia előkészítéséről, a nemek közötti egyenlőség és az egyenlő jogok biztosításáról.

Az értekezletet Törökországban tartották –  egy olyan országban, amelyet több humanitárius krízis is érint, beleértve a szír fegyveres konfliktust és a Földközi-tengeren zajló folyamatos mentési akciókat. A Magyar Vöröskeresztet Kardos István főigazgató, Dr. Göndöcs Zsigmond elnök, Fodor Antalné dr alelnök, Nagy Gábor főigazgató-helyettes, Szél Alice,nemzetközi kapcsolatok és menekültügy szakmai vezető, Dávid Zsuzsanna projektmenedzsment vezető, valamint Szendrei Attila ifjúsági küldött képviselte.

A  Közgyűlés egyik fontos eleme volt a tisztújítás, amelynek eredményei a következők:

A Federáció elnöke: Dr. Francesco Rocca, Olaszország

Alelnökök:

Dr. Kerem Kinik, Törökország,
Dr. Chen Zhu, Kína
Abdoul Azize Diallo, Szenegál,
Miguel Villaroel, Venezuela

A 20 tagú Vezető Testület tagjai:

Antigua és Barbuda, Argentína, Banglades, Kanada, Kongó, Horvátország, Dánia, Etiópia, Fidzsi, Georgia, Haiti , Honduras, Irán, Líbia, Nigéria, Korea, Palesztina, Spanyolország, Egyesült Királyság, Zimbabwe.

A Vöröskereszt és Vörösfélhold Mozgalom migrációs stratégiát fogadott el és  arra szólította fel az országokat, hogy biztosítsák a menekültek méltóságát, biztonságát és a feltétel nélküli humanitárius segítségnyújtáshoz való jogukat.

A konferencia egyik kiemelt témája volt a drámaian változó szükségletek kielégítésének újfajta és korszerű megoldásokkal történő megoldása. A fegyelmezett humanitárius cselekvés ellenére, az utóbbi időben sajnálatos módon megemelkedett a humanitárius segélyszervezeteknél dolgozók ellen elkövetett támadások száma. 2017 óta a Vöröskereszt és Vörösfélhold  közel 50 munkatársa és önkéntese veszítette életét segítő tevékenysége során. A nukleáris fegyverekkel kapcsolatosan hozott határozat arra bátorítja a világ országait, hogy írják alá a nem régiben megalkotott a nukleáris fegyverek tilalmáról szóló szerződést.

A Mozgalmat alkotó szervezetek  ígéretet tettek arra, hogy fejleszteni fogják a humanitárius krízisek által okozott mentális egészségi problémák ellátásának metódusait, és igyekszenek még hatékonyabbá tenni a világméretű járványok és fertőző betegségek leküzdése során végzett tevékenységeiket.  Terveik között szerepel még a nemek közötti egyenlőség elősegítése, illetve a mozgalmon belüli egyenlő lehetőségek biztosításának további erősítése.

A Közgyűlésen és a Küldöttek Tanácsa értekezletén megfogalmazott határozatok megvalósulásának előrehaladását és az itt felvetett gondolatokat a Genfi Egyezmények részes államainak részvételével összehívott 33. Vöröskereszt és Vörösfélhold  Nemzetközi Konferencián fogják megvizsgálni és tovább fejleszteni 2019-ben.