Az emberiesség, pártatlanság, semlegesség, függetlenség, önkéntesség, egység és egyetemesség megfogalmazzák a Mozgalom küldetését, amely szerint a katasztrófák, konfliktusok, vagy válságok által sújtott közösségeket segíti, bárhol és bárkik legyenek is a világon.

A Magyar Vöröskereszt minden döntése mögött az alapelvek állnak,”- nyilatkozta Dr. Göndöcs Zsigmond, a Magyar Vöröskereszt elnöke. “Ezek a mi erkölcsi iránytűink, amelyek irányt mutatnak tetteinkben és döntéseinkben a humanitárius segítségnyújtás terén. Vegyük az egységesség és egyetemesség alapelveit, amelyek magyarázattal szolgálnak arra, hogyan dolgozunk. Az egységesség elve azt a tényt tükrözi, hogy önkénteseink és munkatársaink azokból a közösségekből kerülnek ki, amelyeket szolgálunk, ez pedig lehetőség számunkra, hogy elnyerjük a bizalmat és a legeredményesebb módon elégítsük ki a közösségek igényeit. Ugyanakkor, az egyetemesség elve lehetővé teszi számunkra, hogy egy olyan globális hálózatra támaszkodjunk, amely a szolidaritás alapján működik, és képes arra, hogy gyorsan elérje a rászorulókat, mindenhol a világon.”

Az Alapelvek azt is lehetővé tették a Mozgalom számára, hogy megbízható partner legyen az olyan együttműködők számára is, mint a kormányok és az adományozók. Semlegességre és függetlenségre törekedve, a Mozgalom rendkívül sokféle környezetben és helyen éri el az embereket és segít, ha szükséges, olyan helyeken is, ahol más szereplők nem teszik azt meg.

“Az emberek igényei és reagálási képességünk között rés keletkezhet,” mondta Yves Daccord, a Vöröskereszt Nemzetközi Bizottságának (ICRC). főigazgatója. “A szervezetek egyre kevésbé vannak közvetlen kapcsolatban azokkal az emberekkel, akiknek segíteni próbálnak, nagyrészt a biztonsági kihívások miatt. Az emberiesség és a pártatlanság elvének alkalmazása az a minimum, amely biztosítja, hogy elnyerjük a bizalmat és elfogadjanak bennünket azok az emberek, akiket segíteni és védeni akarunk, és továbbra is biztosítsuk számukra az alapvető szolgáltatásokat. Az alapelvek nélkül, nagyon gyorsan elveszíthetnénk ezt a kapcsolatot az emberekkel és ezzel együtt az erősségünket is.”

A Vöröskereszt és Vörösfélhold alapelvek univerzálisak, minden helyzetben alkalmazhatóak, és ugyanolyan fontosak a béke, nyugalom idején is, amikor felkészülhetünk, mint válsághelyzetekben.

”Alapelveink életeket menthetnek. Ezek lehetővé teszik számunkra, hogy elérjünk a válságok által érintett emberhez, – azokhoz is, akik a konfliktus és üldöztetés elől menekülnek – az Alapelvek teszik lehetővé a hatékony segítségnyújtást is. ” –mondta Elhadj As Sy, a Nemzetközi Vöröskereszt (IFRC) főtitkára. “Megerősítjük elkötelezettségünket ezek iránt az elvek iránt, és arra és hívjuk fel partnereinket is, hogy azokat következetesen alkalmazzák és tartsák tiszteletben.”

Az Alapelvek születésének évfordulóján a Nemzetközi Vöröskereszt Vörösfélhold Mozgalom vezetői Bécsben gyűltek össze, ahol az Alapelveket ötven évvel ezelőtt elfogadták. A megemlékezésen rávilágítottak az Alapelvek jelentőségére és további alkalmazásuk fontosságára. A megbeszélések eredményei decemberben a Vöröskereszt és Vörösfélhold Nemzetközi Konferenciája elé kerülnek.

A Konferencia a Mozgalom legfőbb tanácskozó testülete, amely összehozza a Mozgalmat alkotó szervezeteket: a Vöröskereszt Vörösfélhold Társaságok Nemzetközi Szövetségét (IFRC, Nemzetközi Vöröskereszt) a Vöröskereszt Nemzetközi Bizottságát (ICRC), a 189 Vöröskereszt és Vörösfélhold nemzeti társaságot a világ minden tájáról, valamint a Genfi Egyezmények 196 részes államát.

Aki többet szeretne megtudni az Alapelvekről és a Nemzetközi Vöröskereszt és Vörösfélhold Mozgalom munkájáról, látogasson el az Alapelveknek szentelt honlapra itt:

www.fundamentalprinciples.today