Tudjuk, hogy sokat dolgozol, mi is. A Magyar Vöröskeresztnél tudjuk, hogy néha a legapróbb segítség életeket változtathat meg. Az adód egy százalékának felajánlásával Te is részese lehetsz a változásnak!

  • Évente több százezer embernek segítünk szociális akcióink révén
  • Véradásokat szervezünk a biztonságos vérellátás biztosítása érdekében
  • Kiemelt célunk, hogy évente tízezrekhez juttassuk el az újraélesztés fontosságának üzenetét és tanítsuk meg az elsősegélynyújtás alapjait
  • Számíthatnak ránk katasztrófahelyzetekben is

Oda jut, ahová adod!

A Magyar Vöröskeresztnél kiemelt figyelmet fordítunk az átláthatóságra.  A hozzánk beérkező pénzbeli adományok 91%-át az adományozó által meghatározott segélyprogramra fordítjuk. A Magyar Vöröskereszt teljes működését a belső szabályzók mellett, a legszigorúbb nemzetközi sztenderdek szerint könyvvizsgálja a KPMG. Az éves auditokat követően szöveges beszámolóinkat és pénzügyi elszámolásunkat a partnereknek átadott és letölthető éves jelentésünkben bárki elolvashatja.

Technikai információk

Adószámunk: 19002093-2-41

A rendelkező nyilatkozat a bevallási nyomtatvány részét képezi. Az a magánszemlély, aki adóbevallást ad be, a nyomtatvány megfelelő lapjának (a 17SZJA jelű bevallás EGYSZA lapja) kitöltésével rendelkezhet. Aki a Központi Ügyfélregisztrácós Nyilvántartáshoz kapcsolódó tárhellyel rendelkezik és a bevallási tervezetével online felületen dolgozik, az is tud az 1+1 százalékról rendelkezni (akkor is, ha a bevallás tervezetét a NAV készíti el).

Aki a bevallását maga készíti el és elektronikusan küldi be, a rendelkező nyilatkozatát is beküldheti elektonikus úton az Ügyfélkapu segítségével. Az elektronikus adóbevallás és a nyilatkozat leadása nem kell egyszerre történjen, azonban fontos, hogy utóbbi legkésőbb május 22-ig el legyen küldve. Ha külön küldjük el a nyilatkozatot, akkor nem a bevallás részét képező EGYSZA lapot, hanem a külön programban található 17EGYSZA nyilatkozatot kell kitölteni.

A www.nav.gov.hu internetes oldalon található nyomtatványkitöltő program használata esetén a 17SZJA jelű bevallás EGYSZA lapján lehet nyilatkozatot tenni.

Előfordulhat, hogy az elektronikus bevallást nem az adózó saját maga, hanem egy általa meghatalmazott személy (például könyvelő) készíti el. Ekkor az adózónak az adóhatósághoz azt is be kell jelentenie, hogy a meghatalmazott személy az 1%-okról rendelkező nyilatkozat elektronikus továbbítására is jogosult.

2018-tól megszűnt a munkáltatói adómegállapítás, ám a korábbi évekhez hasonlóan a munkáltató dönthet úgy, hogy továbbra is gyűjti a munkavállalói 1+1%-os nyilatkozatait. A munkavállalónak ebben az esetben legkésőbb május 2018. május 10-ig lezárt borítékban (a ragasztott felületen átnyúló sajátkezű aláírással) át kell adnia a nyilatkozatát a munkáltatónak. A május 10. után átadott borítékokat a munkáltató nem köteles átvenni. A munkáltató az időben leadott, lezárt borítékokat köteles kísérőjegyzékbe venni. A kísérőjegyzéknek tartalmaznia kell a nyilatkozatot tevő személyek nevét, adóazonosító jelét és aláírását.

Általánosságban elmondható, hogy az 1%-ról rendelkező nyilatkozat a bevallástól függetlenül is eljuttatható az adóhatósághoz. Erre az adóbevallás leadási határidejétől függetlenül 2018. május 22-ig van lehetőség. A határidő jogvesztő, utána már semmilyen módon nem lehet érvényesíteni a felajánlást.