A program célja az volt, hogy a Magyar Vöröskereszt által fenntartott családok átmeneti otthonaiban élő és a nyári táborok foglalkozásain részt vevő sérülékeny helyzetű gyermekek társadalmi reintegrációját elősegítse.

A Remény program keretében lehetőségünk volt olyan kézikönyvek megjelentetésére, melyekben olyan információt gyűjtöttünk össze, melyek segítik a lakókat az átmeneti otthonba való költözéskor, és mindennapi életük során. Irányt mutatnak az otthonok munkatársai, a táborokat szervező önkéntesek és munkatársak részére, és az otthonok életére befolyással bíró döntéshozókat pontos információkkal látják el az otthonokra vonatkozó jogszabályi környezet, az otthonban folyó szakmai munka bemutatásával.

Kiadott kézikönyvek

Játékgyűjtemény. Játékok és tevékenységek katalógusa.

A kézikönyv játékos gyakorlatokat mutat be táborokat szervezők számára. A gyakorlatok hat téma köré csoportosulnak, és tartalmaznak ismerkedéssel, névtanulással és feszültségoldással kapcsolatos játékokat és együttműködésre ösztönző, kommunikációt, koncentrációt segítő, illetve önismereti játékokat egyaránt.

„Remény” Füzetek I Elsősegélynyújtás segédanyag a családok átmeneti otthonaiban tartott foglalkozásokhoz

A Magyar Vöröskereszt egyik meghatározó tevékenysége az elsősegélynyújtás. A szervezet a témában szerzett több évtizedes tapasztalatait rendezi egységes formába a kiadvány, oly módon, hogy a családok átmeneti otthoniban dolgozó szakember hasznos és életszerű ismereteket nyújtson az otthonban lakók számára.

„Remény” füzetek II. A biztonság érték – Segédanyag a családok átmeneti otthonaiban tartott foglalkozásokhoz

Gyermekbiztonsággal kapcsolatos foglalkozások gyűjteménye a kiadvány. A csecsemőkortól a kamaszkorig kalauzolja végig a szülőt és a szakembert, hogy mire figyeljen ahhoz, hogy a gondjaira bízott gyermek sérülésektől mentesen és egészségesen érkezzen el a felnőttkorig.

„Remény” könyvek III. – Filléres szakácskönyv

Az olcsó recepteket tartalmazó szakácskönyvet az átmeneti otthonokban élő édesanyák és az otthonok dolgozói közösen állították össze. A receptek összeválogatását – a pénzügyi szempontokon kívül – az motiválta, hogy az ételek rövid idő alatt, egyszerűen elkészíthetők legyenek azok számára is, akiknek korábban nem volt lehetőségük hosszú időt tölteni a konyhában. A receptek nagy előnye, hogy teret engednek a kreativitásnak, és az ételek alapanyagai esetenként más hozzávalókkal is helyettesíthetők.

„Remény” füzetek IV. Érdekvédelmi, tájékoztató füzet átmeneti otthonok lakói számára

A kiadvány kifejezetten lakók számára mutatja be az átmeneti otthonok „világát”: az otthonok feladatait, az otthonokban való bekerülés módjait, és a biztosított ellátás fogalmait, beleértve a lakók jogaival és kötelezettségeivel. A kiadványt a Magyar Vöröskereszt átmeneti otthonainak munkatársai írták és lektorálták közérthető nyelven.

„Remény” füzetek V. Érdekvédelmi kiadvány- döntéshozók számára

Azok számára készült ez a kiadvány, akik abban a kivételes helyzetben vannak, hogy döntéseikkel befolyásolni tudják a társadalom legelesettebbjeinek a sorsát. A családok átmeneti otthonaival ismerkedhet meg az olvasó, és alkothat fogalmat arról, hogy az otthonok milyen szerepet töltenek be a hazai gyermekjóléti intézmények sorában.

Online kézikönyvek

A Remény program segítségével és hozzájárulásával fordítottuk le és szerkesztettük meg a következő, a Vöröskereszt honlapjáról letölthető kézikönyveket. Az online elérhető VI-IX. könyvek kapcsán köszönettel tartozunk Polacsek Györgyinek a magyar nyelvű kiadás létrejöttében nyújtott segítségéért és munkájáért!

„Remény” füzetek VI. „A gyermekek jóllétének megértése”

A bevezető kiadvány a pszichoszociális segítségnyújtással, a gyermekvédelemmel és a gyermekek krízishelyzetekre adott reakcióival kapcsolatban nyújt ismereteket. A közel negyven oldalas kézikönyv azok számára készült, akik nehéz körülmények között élő gyermekeket gondoznak, azzal a céllal, hogy bemutassa a gyermekek krízisre adott reakcióit és azt, hogy milyen segítséget igényelnek ehhez.

„Remény” füzetek VII. A Programvezetői kézikönyv

A kiadvány a gyermekek rezilienciáját elősegítő programok megtervezésében, megvalósításában és értékelésében nyújt részletes segítséget.

„Remény” füzetek VIII. A Foglalkozásvezetői kézikönyv 1.: Első lépések

A kézikönyv részei: megismerkedés az eszközcsomaggal, bevezetés a gyermekeknek tartott foglalkozásokba, az első öt foglalkozás és kiegészítő foglalkozások (többek között a foglalkozások lezárására vonatkozó két javaslat) leírása, illetve útmutató a szülőkkel/gondviselőkkel való találkozások megtartásához.

„Remény” füzetek IX. A Foglalkozásvezetői kézikönyv 2.: Foglalkozások

A kézikönyv a bántalmazásnak és kizsákmányolásnak, a fegyveres konfliktusoknak, a természeti katasztrófáknak, illetve a HIV- vagy AIDS-fertőzésnek kitett gyermekeknek szóló négy foglalkozássorozat leírását tartalmazza.

„Remény” füzetek X. Táborszervezési útmutató a Magyar Vöröskereszt nyári táborainak megszervezéséhez.

Az útmutatót a Magyar Vöröskereszt munkatársai és önkéntesei állították össze Varga Márta koordinálásával. Márti a Remény program tábori komponensének koordinátora volt. Az útmutató összefoglaló, mely a táborok történetének bemutatástól, a táborok szakmai és pénzügyi tervezésén és szervezésén át, a tábori pszicho-szociális segítségnyújtásig egyaránt betekintést nyújt.

Remény füzetek XI. Csecsemő- és kisdedgondozás, gyermeknevelés. Segédanyag a családok átmeneti otthonaiban szervezett foglalkozásokhoz.

Csecsemő- és kisdedgondozással, gyermekneveléssel kapcsolatos összeállítás a Magyar Vöröskereszt családok átmeneti otthonaiban élők és dolgozók részére. A kiadvány összeállítását a Magyar Vöröskereszt zalaegerszegi családok átmeneti otthonában dolgozó kollégák, önkéntesek végezték

Reméljük, hogy kézikönyveinket, a bennük található információt hasznosnak találják!

A gyermekek sérülékeny helyzetének javítását célzó kezdeményezéseik megvalósításához gyümölcsöző együttműködéseket, igényeik sz
erinti támogatást és eredményes programokat kívánunk!

Sebhelyi Viktória, Melicher Zsuzsanna, Üveges István, Szollár Dávid – A Remény program munkatársai

2014. november