Az ünnepség a Himnusz hangjaival kezdődött, majd dr. Bónyai Eszter tű. ezredes, tervezési és védelmi igazgatási főosztályvezető mondott köszöntőt. Emlékeztetett arra, hogy idehaza már huszonnyolc esztendeje tartanak megemlékezéseket a polgári védelem világnapján. Hozzátette, „a polgári védelemnek történelme és hagyományai vannak, és bár az új kihívások, a növekvő társadalmi igények, és a veszélyeztető hatások mentén többször is változott a feladatrendszere, de alapvető célkitűzése, az életben maradás feltételeinek biztosítása a mai napig változatlanul megmaradt.” A főosztályvezető hangsúlyozta, a biztonságos élethez való jog az egyetemes emberi jogok egyike, a biztonságos magatartás kultúrája pedig az egyén szintjén kezdődik, ezért különösen fontos, hogy az emberek ismerjék a környezetüket, az abban létező kockázatokat, és tudják, miképp viselkedjenek veszélyhelyzetekben is.

Bónyai Eszter beszélt arról is, hogy a biztonsági környezet az elmúlt néhány évtizedben jelentősen megváltozott, fontos tehát, hogy a polgári védelmi feladatrendszert az államok saját biztonságuk egyik alappillérének tekintsék. Az ezredes hozzátette, a katasztrófák és veszélyhelyzetek megelőzésére, a következmények enyhítésére irányuló tevékenység nem merül ki az adott ország lakosságának nyújtott segítségnyújtásban, hanem a nemzetek közötti kapcsolatok erősítéséhez is hozzájárul. Ennek a követelménynek igyekezett megfelelni tavaly Magyarország, amikor sikeresen újraminősíttette két központi rendeltetésű mentőszervezetét, a HUNOR hivatásos és a HUSZÁR önkéntes mentőcsapatot. A főosztályvezető hangsúlyozta:  a magyar katasztrófavédelem polgári védelmi feladatainak sikeréhez a társszervek, az együttműködő gazdálkodó szervezetek, a civil társadalom, az önkéntesek munkája is hozzájárult.

A rendezvényt követő állófogadáson az országos polgári védelmi főfelügyelő mondott pohárköszöntőt. Tóth Ferenc elsősorban gratulált az elismerésben részesülteknek, és kijelentette, büszke az egész polgári védelmi közösségre, mindazokra, akik részt vesznek, ráadásul főként önkéntesen a munkában. Az ünnepség szónokához hasonlóan kijelentette, bár a szakterületen történtek hangsúlyeltolódások, a legfontosabb közös feladat az emberi élet mentése, mindig, minden körülmények között.

A katasztrófavédelem munkájának támogatása érdekében végzett kiemelkedő tevékenysége elismeréseként a belügyminiszter a Katasztrófavédelem Önkéntes Támogatásáért Emlékérmet adományozott Kis Gyula Tibornak, a Magyar Vöröskereszt munkatársának.
Dr. Góra Zoltán tűzoltó vezérőrnagy, a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság főigazgatója, a katasztrófavédelem munkájának segítése, támogatása érdekében kifejtett kiemelkedő tevékenysége elismeréseként ajándéktárgyat adományozott Szigeti Hedvignek, a Magyar Vöröskereszt Fejér Megyei Szervezete igazgatójának és
Udvaros Renátának, a Magyar Vöröskereszt Baranya Megyei Szervezete igazgatójának, valamint Szűcs Ákosnak, a Szegedi Önkéntes Tűzoltó és Mentő Egyesület elnökének, a Magyar Vöröskereszt önkéntesének.

Az eseményről bővebben: http://www.katasztrofavedelem.hu/index2.php?pageid=szervezet_hirek&hirid=5469