Utoljára frissítve: 2021.05.18.

A (166/2021. (IV.7.) Kormány rendelet 2§ alapján, valamint a Közlekedés Alkalmassági és Vizsgaközpont döntésével összhangban a Magyar Vöröskereszt 2021. április 19-től újra megszervezheti a korábban ideglenesen leállított közúti elsősegélynyújtó vizsgáztatást.

Az újrainduló vizsgákon a járványügyi szabályoknak megfelelően létszámkorlát kerül bevezetésre: az eseményeket óránként maximum 8 fő vizsgázó részvételével lehet lebonyolítani.

Azoknak, akik a korlátozó rendelkezéseket megelőzően jelentkeztek közúti elsősegélynyújtó vizsgára, és nem kérték a vizsgadíj visszatérítését, lehetőségük nyílik a vizsgadíjat új vizsgaidőponton érvényesíteni.

A vizsgadíjak és időpontkérelmek kapcsán kérdéseikkel megyei szervezeteinkhez fordulhatnak: https://voroskereszt.hu/rolunk/elerhetosegeink/

Tájékoztató az elsősegélynyújtó tanfolyamokról:
A Magyar Vöröskereszt a 166/2021 (IV.7.) Kormányrendelet 2§ alapján 2021. április 26-án megkezdte a közúti elsősegélynyújtó vizsgákra felkészítő és a munkahelyi elsősegélynyújtó tanfolyamok szervezését. A járványügyi helyzetre való tekintettel a jelenléti oktatás szigorú biztonsági feltételek mellett indul újra, így továbbra is kötelező a maszkviselés, a kézfertőtlenítés, valamint a képzési kabinetek és az eszközök rendszeres fertőtlenítése.

A Magyar Vöröskereszt Országos Vezetőségének döntése értelmében 2021 május 17-től, a korábban 10 főben meghatározott létszámkorlát eltörlésre kerül, az elsősegélynyújtó tanfolyamok létszámkorlát nélkül megszervezhetőek.

Tájékoztató a Magyar Vöröskereszt közúti elsősegélynyújtó vizsgáit érintő biztonsági rendelkezésekről

A koronavírus járvány magyarországi mutatói a korábban meghozott korlátozó intézkedések fokozatos enyhítését teszik lehetővé hazánkban. Tavaly, a járvány első hulláma után a Magyar Vöröskereszt Elsősegélynyújtó Munkabizottsága a vizsgáztatásban aktív szerepet vállaló szakemberek bevonásával kidolgozta és jóváhagyta a közúti elsősegélynyújtó vizsgáztatás tevékenység ideiglenes szervezési és lebonyolítási feltételeit, amelyek garantálják a vizsgázók és a közreműködök lehető legnagyobb biztonságát a jelenlegi átmeneti időszakban. Általános javaslatok és kötelezettségek

Egyéni védőeszközök biztosítása

 • kötelező kézfertőtlenítés vagy kézmosás a vizsgaterembe való belépéskor és kilépéskor az NNK irányelv alapján legalább 20 másodpercig
 • a vizsgázók számára kötelező a saját beszerzésű textil- vagy egyszer használatos sebészi maszk viselése valamint a vizsga alatt szintén saját beszerzésű vizsgálókesztyű viselése
 • a vizsgabizottság és a vizsga lebonyolításában részt vevő munkatársak számára kötelező egyszer használatos sebészi maszk és vizsgálókesztyű viselése, amelyet munkavállalók esetében a vizsgát szervező megyei szervezet köteles biztosítani
 • a vizsgabizottság és a vizsga lebonyolításában részt vevő munkatársak számára javasolt továbbá védő szemüveg viselése

A vizsgakabinetekben a megyei szervezetek saját hatáskörben térítéses formában biztosítanak egyéni védőfelszerelést azon vizsgázók számára, akiknek nincs, vagy akik nem hoztak magukkal a vizsgaeseményre. Vizsgakabinetek átalakítása

 • a vizsgahelyszín előterében lehetőség szerint úgy kell elhelyezni a székeket, hogy azok egymástól mért távolsága legalább 2 méter legyen
 • a vizsgahelyszín előterében az egyszer használatos védőeszközök számára nylon zacskóval bélelt megfelelő méretű hulladékgyűjtőt kell kihelyezni
 • a vizsgahelyszínen és a vizsgahelyszín előterében biztosítani kell a folyamatos szellőzést a nyílászárók nyitva tartásával, illetve javasolt nyílt térben megszervezni a várakozást
 • javasolt a vizsgahelyszínt az előtértől elválasztó ajtó nyitva tartása is, amennyiben a vizsga zavartalansága így is biztosítható
 • a vizsgahelyszínen és a vizsgahelyszín előterében légkondicionáló készüléket üzemeltetni tilos
 • a vizsgahelyszínen és a vizsgahelyszín előterében jól látható módon tájékoztatókat kell kihelyezni a megváltozott vizsgarendről
 • kézfertőtlenítő pontokat kell létesíteni a vizsgakabinet egymástól elkülönülő helyszínein, pl. az épület bejáratnál, a vizsgahelyszín előterében, a vizsgahelyszínen, a mosdó bejáratánál vagy a mosdóban, valamint a vizsgaadminisztrátor által használt asztalon
 • a kézfertőtlenítő pontok mindegyikén a helyes kézmosást vagy kézfertőtlenítést bemutató infografikát kell kihelyezni
 • a személyi azonosság megállapítása során a vizsgázó megkérhető, hogy rövid ideig vegye le a maszkját, ezért a vizsgaadminisztrátor fokozott védelme érdekében az általa használt asztalon mobil plexi elválasztó paravánt kell telepíteni, vagy az arc elé helyezhető plexi pajzsot, védőszemüveget szükséges biztosítani a vizsgaadminisztrátor számára
 • a vizsgahelyszínen és a vizsgahelyszín előterében kizárólag az ügyfelek által használt tollakat kell kihelyezni, illetve javasolt a vizsgázók számára a saját toll használata
 • kötelező a vizsgához használt valamennyi eszköz vizsgát megelőző és vizsgát követő fertőtlenítése alkoholos felületfertőtlenítő oldattal a vonatkozó behatási idő fokozott betartása mellett
 • az eszközök fertőtlenítésére használt szórófejes palackok, vagy a kézfertőtlenítő adagolók utántöltése esetén a betöltést végző munkatárs aláírását, a betöltés időpontját és a betöltött fertőtlenítő szer szavatossági idejét táblázatban kell rögzíteni, és azt ki kell helyezni a vizsgahelyszínen

Szervezés és lebonyolítás

 • óránként maximalizált vizsgázók száma 15 fő.
 • a várakozók feltorlódásának elkerülése érdekében a vizsgaidőpontokat 10 perces időközönként szükséges beosztani
 • a vizsgahelyszínen maximum 2 fő vizsgázó, valamint további 1 fő vizsgáztató és 1 fő adminisztrátor tartózkodhat
 • egyedül nem vizsgázhat senki, ha egy vizsgázónak nincs párja, akkor a vizsgabizottságtól független tanú jelenlétét kell biztosítani
 • a vizsgahelyszín előterében maximum 2 fő várakozhat vizsgára
 • az épületbe vagy a vizsga előterébe történő belépést legalább 1 fő munkatárs felügyeli
 • a vizsgahelyszín előterét felügyelő munkatárs ellenőrzi a vizsgára bocsáthatóság szigorított feltételeinek betartását, rendszeres fertőtlenítést végez, elvégzi az előzetes adminisztrációs feladatokat, valamint tájékoztatja vizsgára jelentkezőket a vizsga menetéről
 • a vizsgázókat és a vizsgáztatókat egyaránt nyilatkoztatni szükséges, hogy a vizsgával járó egészségügyi kockázatokról tájékoztatást kaptak, és saját felelősségükre vesznek részt a vizsgán, az aláírt nyilatkozat a vizsgadokumentáció részét képezi
 • a vizsgázókat a vizsgaidőpont kiadásakor szóban, és lehetőleg írásban is (pl. megadott honlapon) tájékoztatni kell a vizsgára érkezés szigorított feltételeiről
 • 65 év feletti és/vagy fokozott kockázatot jelentő krónikus megbetegedésben szenvedő vizsgázók esetében fokozottan ügyelni kell a személyes kontaktus minimalizálására pl. a vizsga elején vagy végén történő elkülönített időpont megadásával.
 • 65 év feletti és/vagy fokozott kockázatot jelentő krónikus megbetegedésben szenvedő vizsgáztatók foglalkoztatása nem megengedett.

Követelményrendszer módosítása Tájékoztatás és általános irányelvek

 • a vizsgázókat tájékoztatni kell arról, hogy az újraélesztés gyakorlat bemutatása során nem kötelező a befújásos lélegeztetés bemutatása, helyette 1 perc folyamatos mellkas nyomást kell végezni a vonatkozó paraméterek betartásával
 • a vizsgázókat tájékoztatni kell arról, hogy az egyéni védőeszközök viselésével minimálisra csökken a koronavírus fertőzés kockázata, így a gyakorlatok többségét (pl. a végtagsérülés ellátását, a kötözést, végtagrögzítést vagy a fektetési módokat bemutatását a szokott módon, egymáson is elvégezhetik), ugyanakkor amennyiben nem kívánnak kontaktusba kerülni vizsgázó társukkal, úgy a vizsgát alternatív értékelési szempontok alapján is teljesíthetik
 • alternatív értékelési szempontok alapján történő vizsgáztatás során törekedni kell arra, hogy lehetőség szerint minél több tudáselem számonkérése gyakorlati formában valósuljon meg
 • alternatív értékelési szempontok alapján történő vizsgáztatás során minden esetben föl kell hívni a vizsgázók figyelmét azokra az óvintézkedésekre és ideiglenes ellátási formákra, amelyeket a koronavírus járvány ideje alatt elsősegélynyújtóként alkalmazniuk kell (ellátás lehetőleg kesztyűben, maszkban és védőszemüvegben történjen, az ellátást követően alapos kézmosás, kézfertőtlenítés és indokolt esetben konzultáció a háziorvossal vagy más illetékes egészségügyi szolgáltatóval)

Egyes alternatív értékelési szempontok

 • betegvizsgálat
  • eszméletvizsgálat bemutatása csak a fantomon
  • légzésvizsgálat bemutatása csak a fantomon, általános betegvizsgálat fantomon vagy szemléltetésre alkalmas egyéb eszközön
 • légútbiztosítás
  • fej hátraszegésének bemutatása csak a fantomon
  • stabil oldalfektetés bemutatásakor a vizsgázó önmaga fordul oldalra (a vizsgázó szóban kiegészíti lépésenként a gyakorlatot pl. az ellátás célja, kizáró okok felsorolása stb.)
  • potenciális gerincsérült légút biztosításának bemutatása csak a fantomon (a vizsgázó szóban kiegészíti a gyakorlatot pl. több elsősegélynyújtó rendelkezésre állása esetén alkalmazható módszer ismertetése)
 • újraélesztés
  • a fantomra sebészi maszk fölhelyezése a vizsgáztató szóbeli instrukciója alapján
  • 1 perc folyamatos mellkas kompresszió (a vizsgázó szóban kiegészíti a gyakorlatot pl. lélegeztetés aránya, módjai, mire kell odafigyelni lélegeztetés közben és a befújások között stb.)
 • vérzések, sebellátás
  • direkt nyomás bemutatása saját testrészen a feltételezett sebben
  • sebfertőtlenítés bemutatása saját végtagon a feltételezett seben
  • kötés felhelyezése arra alkalmas alakú szemléltető eszközön
 • fektetési módok bemutatása során a vizsgázó önmagán alakítja ki az elérni kívánt pozíciót külső eszközök igénybevételével (pl. pokróc, párna, szék stb., a vizsgázó szóban kiegészíti a gyakorlatot pl. a pozícionálás kialakításának lépései, további indikáció ismertetése stb.)
 • törések
  • háromszögletű kendő fölhelyezése alkalmas szemléltető eszközön
  • alsó végtag talált helyzetben történő rögzítésének bemutatása saját lábon
 • bukósisak levétele csak a fantomon (a vizsgázó lépésenként mindkét ellátó feladatát mutassa be)
 • légúti idegen test eltávolítása
  • háti ütés bemutatása fantomon, vagy egyéb alkalmas szemléltető eszközön
  • hasi lökés kezdőpozíciójának és mozdulatának bemutatása saját törzsön
 • mentési fogások bemutatása alkalmas szemléltető eszközön