1. Általános célkitűzések és feladatok

2.2 Feladatok

(3) k) A Nemzeti Fenntartható Fejlődési Keretstratégiával (18/2013. (III. 28.) OGY Határozat) valamint más környezetvédelmi vonatkozású stratégiákkal (Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia, Nemzeti Környezetvédelmi Program) összhangban környezetvédelmi vonatkozású programok szervezésével részt vesz a lakosság ellenálló-képességének fejlesztésében és a fenntartható társadalom kialakításában.

Céljaink és küldetésünk megvalósítását támogatva szervezetünk jelöltet állított a Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács (NFFT) civil delegáltjainak választásán. Az NFFT független nemzeti intézmény, feladata a hazai fenntartható fejlődési alapelvek, célkitűzések, átfogó feladatok meghatározásának elősegítése, az ezzel összefüggő nemzetközi együttműködés figyelembevétele, a fenntartható fejlődéssel foglalkozó stratégia rendszeres megújításának és végrehajtásának elősegítése, a vonatkozó tervezési és egyeztetési feladatok koordinálásának támogatása, a nyilvánosság és a társadalmi részvétel erősítése, a 2015-ben elfogadott Nemzetközi Fenntarthatósági Célok (SDG) implementálása. A Tanács civil tagjainak választása 2018 őszén esedékes.

Molnár András, a Magyar Vöröskereszt katasztrófa-készenléti referense a szociális és egészségügyi civil szervezetek kategóriájában került jelölésre. Kollégánk 2006 óta foglalkozik fenntarthatósággal kapcsolatos kérdésekkel, egyetemi tanulmányait Környezetmérnök alapszakon, valamint Regionális és Környezeti Gazdaságtan mesterszakon végezte. Több éven át aktív tagja volt a BME Egyetemi Zöld Körnek, ahol különféle környezetvédelmi programokat szervezett és kezdeményezett. A Magyar Vöröskeresztnél 2011 óta dolgozik munkatársként, a fenntarthatóság eszméjét szervezetünknél végzett tevékenységében is lelkiismeretesen képviseli. Munkája mellett PhD hallgatóként a társadalmi sérülékenység és a katasztrófák kapcsolatát vizsgálja, valamint kutatóként az éghajlati alkalmazkodást segítő információs eszközökkel foglalkozik.

A Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács civil delegáltjainak választására 2018. november 16-án került sor a Parlament Felsőházi üléstermében és tanácstermeiben. Az országos hatáskörű egészségügyi és szociális szervezetek nyolc jelöltet állítottak, akikről a jelenlévő 22 civil szervezeti képviselő két körben szavazott. A választás eredményekeinek értelmében 2018. november 17-étől Dr. Rádai Tamás, az Egészségügyi Technológia és Orvostechnikai Szállítók Egyesületének képviselője, valamint szervezetünk jelöltje, Molnár András kapcsolódhat be az Országgyűlés fenntarthatósággal kapcsolatos tanácsadó testületének munkájába.