Bármely szervezeti egység vagy tag bejelentéssel élhet a Magyar Vöröskereszt Etikai Bizottsághoz. Tagjaira az összeférhetetlenségi szabályokat kell alkalmazni.

Az etikai vétségeket és az etikai eljárási szabályokat, valamint az alkalmazandó jogkövetkezményeket külön Etikai Kódex tartalmazza.

Feladata és hatásköre

  • tagjai közül megválasztja elnökét;
  • megalkotja saját ügyrendjét és működésének elveit;
  • kezdeményezheti az Elnök visszahívását;
  • rendkívüli Országos Küldöttgyűlést és Országos Vezetőségi ülést kezdeményezhet;
  • vizsgálatot folytat minden felmerülő etikai vétség ügyében, az eredményről tájékoztatja az illetékes testületeket, és megfelelő intézkedéseket kezdeményez.

A határozathozatal módjáról és egyéb ügyrendi kérdésekről az Etikai Kódex valamint az Etikai Bizottság saját ügyrendje rendelkezik.

Az Etikai Bizottság tagjai

  • dr. Orcsik István elnök
  • Fleith Péterné tag
  • Szarkáné Kövi Márta tag
  • Kovács Tibor tag
  • Simon Bálint tag

Az Etikai Bizottság elérhetősége:

Postacím: 1051 Budapest, Arany János utca 31.
E-mail: etikaibizottsag@voroskereszt.hu