Hajléktalanokat Gondozó Központ

Cím: 3527 Miskolc, Baross Gábor út 13-15.sz.

Telefon:  +36 46 412 816

E-mail: borsodabaujzemplen@voroskereszt.hu; hajlektalankozpont.miskolc@voroskereszt.hu

A Hajléktalanokat Gondozó Központ által nyújtott szolgáltatások

Célunk a rászorulók és a hajléktalanná vált személyek segítése a szociális munka eszközrendszerével, mely lehetőséget teremt az egyén számára, hogy visszailleszkedjen a társadalomba. A segítő folyamat szerves részeként a rászorulók érdekeit a legmesszebb menőkig figyelembe vesszük és képviseljük.

A Hajléktalanokat Gondozó Központ a régió legnagyobb számú klienskört ellátó intézménye.

Az intézményben ingyenesen népkonyha (200 adag meleg étel helyben fogyasztással), nappali melegedő (100 fő), éjjeli menedékhely (80 fő: 20 nő és 60 férfi), krízis időszakban (november 01. és április 30.) időszakos férőhelyek (58 fő) vehetők igénybe. A nappali melegedőben és az éjjeli menedékhelyen pihenési, tisztálkodási, mosási lehetőség biztosított. Továbbá  mentális és szociális segítségnyújtás is igénybe vehető.

Népkonyha (200 adag)

Népkonyhánk napi egyszeri meleg ételt biztosít a rászorulóknak helyben fogyasztással. A szolgáltatás igénybevételéhez negatív tüdőszűrő lelet, illetve a házirend betartása szükséges.

Éjjeli Menedékhely (80 fő, téli krízisidőszakban +58 fő)

Az éjjeli menedékhelyen 20 nő  és 60 férfi elszállásolása biztosított térítésmentesen.  Az intézmény tisztálkodási lehetőséget, az ehhez szükséges eszközöket (szappan, sampon, mosószer, törölköző), gépi mosást, szárítást, valamint mentális és szociális segítségnyújtás igénybevételét biztosítja. A téli krízisidőszakban (november 1. – április 30.) további 58 fő elszállásolása biztosított a menedékhelyen. A szolgáltatás igénybevételéhez negatív tüdőszűrő lelet, illetve a házirend betartása szükséges.

Nappali melegedő (100 fő)

A nappali melegedő térítésmentesen biztosítja a kulturált pihenés, a tisztálkodás, a mosás lehetőségét. Szociális munkás segítségével a hivatalos ügyek intézése és az egyéni szükségletnek megfelelő segítségnyújtás vehető igénybe. A szolgáltatás igénybevételéhez negatív tüdőszűrő lelet, illetve a házirend betartása szükséges.

Átmeneti szálló (100 fő)

Az átmeneti szállón 75 férfi és 25 nő  elhelyezésére van lehetőség. A szolgáltatás térítési díj megfizetése ellenében vehető igénybe, melynek összege 870 Ft/nap). A szállón biztosított a tisztálkodás, mosás, főzés, kulturált pihenés és a hivatalos ügyek intézése, mentálhigiéné.  A szociális és mentális gondozás szociális szakemberek közreműködésével valósul meg. A szolgáltatás igénybevételéhez jövedelem, negatív tüdőszűrő lelet és a házirend betartása szükséges.

Hajléktalanok otthona (60 fő)

Az otthon térítési díj (2300 Ft/nap) megfizetése ellenében vehető igénybe idősek vagy tartós ápolásra szoruló hajléktalanok számára. Az intézményben tisztálkodási, mosási, főzési, kulturált pihenési lehetőség biztosított; továbbá segítséget nyújtunk a hivatalos ügyek intézésében, és szakemberek segítségével szociális és mentális gondozás is történik.

Utcai Szociális Munka:

Az 1999-től működő  utcai szolgáltatás célja az ellátási területen, utcán, közterületen, nem lakás céljára szolgáló helyiségben életvitelszerűen tartózkodó hajléktalanok felderítése, informálása, elsődleges segítségnyújtás, szociális ügyintézés, illetve a jogi érdekképviselet megszervezése, folyamatos személyes kapcsolattartás révén.

Népkonyha

200 adag

Éjjeli menedékhely

80 fő

Nappali melegedő

100 fő

Átmeneti szálló

100 fő

Hajléktalanok otthona

60 fő

Nyelv

X