Hajléktalanok Átmeneti Gondozási Központja

Cím: 8900 Zalaegerszeg, Hock János u. 98.

Telefon: +36 92 510 445; +36 92 323 000

E-mail: hagk@mvkzala.hu

A Hajléktalanok Átmeneti Gondozási Központja által nyújtott szolgáltatások

A Magyar Vöröskereszt Zala Megyei Szervezete 1994 óta vállalja a hajléktalanok intézményi ellátását Zalaegerszeg városában. A folyamatosan változó igények a szolgáltatások fejlesztését, az ellátórendszer strukturálódását eredményezték.

A Hajléktalanok Átmeneti Gondozási Központja kialakításánál a kötelezően előírt alapszolgáltatások és szakellátási formák létrehozása mellett a Zalaegerszeg városban felmerült igényeket is figyelembe vettük.

Intézményünk törekszik arra, hogy minél komplexebb megközelítést alkalmazzon a hajléktalanság problémakörének kezelésére, így ellátásaink a lehető legszélesebb spektrumát fogják át a rendelkezésre álló lehetőségeknek, illetve folyamatosan fejlesztjük szolgáltatásainkat és a felmerülő igényekhez igazítjuk.

Ennek megfelelően intézményünk számos szolgáltatást magában foglal. Elsődleges ellátási területünk Zalaegerszeg és vonzáskörzete, de az ország egész területéről fogadjuk a férfi és női rászorulókat egyaránt.

Szakosított ellátások:
 • Az éjjeli menedékhely (összesen 50 fő, elhelyezés 10 férőhelyes, külön vizesblokkal ellátott szobában) célja, hogy térítésmentesen, bürokratikus eljárás, várakozás, és különösebb feltételek nélkül, azonnali szükségmegoldásként emberi mértékkel elfogadható színvonalú (tiszta fűtött helyiség, alvási, tisztálkodási, lehetőség) biztonságos szállást nyújtson a rászorulóknak néhány éjszakára. „Előgondozóként” is funkcionál: biztosítja a hajléktalan személynek, az átmeneti szállására való felvétel feltételeinek megismerését, lehetőséget ad arra, hogy viselkedésével igazolja alkalmasságát a bekerülésre, a szálló normáinak megtartására. Az éjjeli menedékhely, mint alacsonyabb ellátási szint még akkor is segítséget nyújt, ha az Átmeneti szállót a lakó sorozatos normasértés miatt kényszerül elhagyni. Az éjjeli menedékhely lakóinak lehetőségük van a népkonyha és a csomagmegőrző szolgáltatásainak igénybevételére. Az éjjeli menedékhely szolgáltatás ingyenes.
 • Időszakos éjjeli menedékhely (összesen 20 fő, elhelyezés 10 férőhelyes, külön vizesblokkal ellátott szobában) a téli krízis időszakban (november 01 – április 30). Az éjjeli menedékhely szolgáltatás ingyenes.
 • Az átmeneti szállás (összesen 40 fő, elhelyezés 3 férőhelyes szobákban) célja, hogy maximum 12 havi időtartamra (mely hosszabbítható) az otthont, segítő közösségével részben a családot is pótló, biztonságos hátteret nyújtson a rendszeres munkavégzéshez, valamint a későbbi autonóm életvitel megalapozásához, társas kapcsolatok rendezéséhez. Az egyéb szakellátásokban történő elhelyezés előtt egy utolsó adaptációs lehetőséget kínál azon szociálisan-egzisztenciálisan ellehetetlenült személyeknek, akik a szálló normáinak elfogadására képesek. Az átmeneti szállás térítés köteles.
Szociális alapszolgáltatások:
 • Nappali melegedő (20 fő) szolgáltatásait a hajléktalanság határára sodródott, de szívességi alapon még éjszakai szálláslehetőséget találó deprivált személyek illetve az Éjjeli menedékhely kliensei veszik igénybe. A Nappali melegedő elnevezéséből következően különösen ősszel és télen tölti be azt a funkciót, amire eredendően rendeltetett.
 • A népkonyha (napi 120 adag) alkalmi jelleggel és helyben fogyasztással legalább napi egyszeri egy tál meleg ételt biztosít azoknak a szociálisan rászorult személyeknek, akik más étkeztetési formát nem vesznek igénybe. A népkonyhai szolgáltatás ingyenes.
 • Utcai Szociális Szolgálatunk keretében folyamatos kapcsolatot tartunk fenn az utcán élő hajléktalanokkal, egyéni esetkezelést folytatva személyre szabott segítségnyújtásban tudjuk részesíteni klienseinket. Szükség esetén kezdeményezzük, illetve elősegítjük a megfelelő intézményi elhelyezésüket, folyamatos tájékoztatásban részesítjük őket a velük kapcsolatos jogszabályi, segélyezési változásokról, lehetőségekről. Segítséget nyújtunk továbbá az utcán élőknek hivatalos ügyeik intézésében, lehetőségünk van jogi segítségnyújtásra is. A szolgáltatás ingyenes. Három szolgálat közül kettő Zalaegerszeg és vonzáskörzetét, egy pedig Keszthely Járás területét látja el.
Egyéb szolgáltatások:
 • Csomagmegőrző szolgáltatásunk az Éjjeli Menedékhely intézményrész szolgáltatásait igénybe vevő klienseink számára hoztuk létre. A csomagmegőrző jelenleg 40 egyedileg zárható szekrényből áll, amely biztosítja ellátottjainknak értékeik, ruhájuk biztonságosabb tárolását a nap huszonnégy órájában.
 • Zala megye teljes területén üzemelő Krízisautó szolgáltatásunk a téli időszakban (november 1-től április 30-ig) heti hét nap 24 órában működik. A szolgáltatás azonnali, adekvát segítségnyújtást tesz lehetővé az utcán élő hajléktalanok, illetve krízishelyzetben lévő emberek, családok számára a következő esetekben:
  • közvetlen életveszéllyel fenyegető helyzetben;
  • legyengült állapotú illetve beteg, mozgáskorlátozott klienssel kapcsolatos jelzéskor;
  • felderítetlen hajléktalan esetében;
  • egészségügyi ellátás elutasítása esetén.
 • A Hajléktalanok Ellátására Szerződött Háziorvosi Szolgálat 2007 május 1-én kezdte meg működését Zalaegerszeg városában (Hajléktalanok Ellátására Szerződött Szolgáltatás). E szolgáltatás intézményünkben illetve az intézményünkkel szerződésben álló háziorvos rendelőjében vehető igénybe. A szolgáltatás komoly segítséget nyújt a hajléktalan emberek egészségügyi alap és szakellátásokhoz való hozzáférésében.
 • A Nyugat-dunántúli Regionális Diszpécserszolgálat működtetését 2007. évben nyertük el pályázati úton, így 2007 november 1-től intézményünk látja a diszpécseri feladatokat régiónkban. A szolgálat célja az ellátási területünkön (Győr-Moson-Sopron megye, Vas megye, Zala megye) élő hajléktalanok ellátásának hatékonyságnövelése, a krízishelyzetbe került hajléktalanok problémáinak azonnali, adekvát kezelése, megoldása.
Amennyiben bajba jutott fedél nélkül élő embert lát, hívja a 06 92 323 000 diszpécseri telefonszámot!

Szolgáltatásaink ingyenesek, kivéve az Átmeneti Szállást, ahol a térítési díj a jövedelem 25%-a de minimum 5.000 Ft; maximuma pedig évente változóan a jogszabályi előírásoknak megfelelően kerül megállapításra.

Az igénylés személyesen az intézményben történik (kivéve persze az utcai szolgálatot, illetve a diszpécserszolgálatot, ahol a helyszínen, illetve telefonon jelzik a problémákat igényeket az ügyfelek).

Nyelv

X