Fogyatékkal Élők Támogató Szolgálata Zalaegerszeg

Cím: 8900 Zalaegerszeg Ady Endre u. 29.

Telefon: +36 70 933 8654

E-mail: zala@voroskereszt.hu

A Fogyatékkal Élők Támogató Szolgálata által nyújtott szolgáltatások

Szolgálatunk fogyatékkal élő személyek részére nyújt támogatást, személyi és szállítási segítséget. Szolgálatunk igénybevételére a Zalaegerszegen és kistérségében élő, emelt összegű családi pótlékban vagy fogyatékossági támogatásban részesülő fogyatékkal élő személyek jogosultak.

Támogató szolgálatunk személyi segítséget nyújt a fogyatékkal élő emberek személyi (higiénés, életviteli, életfenntartási) szükségleteinek kielégítéséhez, a társadalmi életben való teljes jogú részvételükhöz, az önálló munkavégzéshez, tanulmányuk folytatásához, szociális és egészségügyi szolgáltatások igénybevételéhez, illetve a kulturális, művészeti, sport és szabadidős tevékenységek végzéséhez. Továbbá szállító szolgálatot működtetünk az alapvető szükségletek kielégítés segítő (köz)szolgáltatásokhoz való hozzájutásuk biztosítása érdekében.

A támogató szolgáltatás a következő elemeket foglalja magába: gondozás, készségfejlesztés, tanácsadás, szállítás, felügyelet, gyógypedagógiai segítségnyújtás, háztartási segítségnyújtás és esetkezelés

A szolgáltatás szabályzat alapján megállapított térítési díj ellenében vehető igénybe; jelentkezni a fenti elérhetőségek valamelyikén lehet, szabad kapacitástól függően.

Nyelv

X