Fogyatékkal Élők Támogató Szolgálata Zalaegerszeg

8900, Zalaegerszeg, Ady u. 29.
92/596-761
racz.pepe@gmail.com

Az intézmény nyújtotta szolgáltatás

A támogató szolgáltatás célja a fogyatékos személyek lakókörnyezetben történő ellátása, elsősorban a lakáson kívüli közszolgáltatások elérésének segítése, valamint életvitelük önállóságának megőrzése mellett a lakáson belüli speciális segítségnyújtás biztosítása révén. Feladatok: az alapvető szükségletek kielégítését segítő szolgáltatásokhoz, közszolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítása, szállítás. Az általános egészségi állapotnak és a fogyatékosság jellegének megfelelő egészségügyi-szociális ellátások, valamit a fejlesztő tevékenységekhez való hozzájutás személyi és eszközfeltételeinek biztosítása. Információnyújtás, ügyintézés, tanácsadás, a tanácsadást követően a társadalmi beilleszkedést segítő szolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítása. Egyes szociális alapszolgáltatási részfeladatok biztosítása a fogyatékos személyek speciális szükségleteihez igazodóan. Segítségnyújtás a fogyatékos emberek társadalmi integrációjának megvalósulásához, a családi, közösségi kapcsolatokban való egyenrangú részvételhez szükséges feltételek biztosítása, a gondozott munkavégzését, munkavállalását segítő szolgáltatások elérhetőségének, igénybevételének elősegítése.

Nyelv

X