Fogyatékkal Élők Nappali Intézménye

8660 Tab Kossuth Lajos utca 77.
06-84/696-626
tabint@mvksomogy.hu

Az intézmény nyújtotta szolgáltatások

Intézményünk korszerű, akadálymentes környezetben 24 férőhellyel biztosítja az értelmi,  érzékszervi és mozgásszervi fogyatékkal élők és autista személyek fizikai ellátását, mentális gondozását, biztosítja a képességeik, és készségeik fejlesztését, szinten tartását.
Fontosnak tartjuk, hogy a fogyatékkal élő emberek és hozzátartozóik ne szigetelődjenek el, ne maradjanak magukra problémájukkal. A közösségbe való tartozás lehetőségét kínáljuk fel. Lehetőséget biztosítunk napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatok kialakítására, valamint alapvető higiéniai szükségleteik kielégítésére.

Az intézmény biztosítja a korszerű fizikai, egészségügyi és mentális ellátást. Az ellátottak részére egyénre szabott fejlesztést, segítséget nyújtunk. Célunk, hogy a speciális szükséglettel élők a biztonság és az otthonosság érzése mellett növelhessék képességeiket és önállóságukat Az intézményben folyó életet elsődlegesen az ellátottak egyéni szükségletei határozzák meg. Ezek figyelembevételével a nappali intézmény a következőket biztosítja:

  • igény szerint megszervezi az ellátottak napközbeni étkeztetését,
  • speciális egyéni, ill. csoportos fejlesztést, foglalkoztatást,
  • 8 órás szakmai felügyeletet,
  • a szabadidő tartalmas eltöltését,
  • a családi kapcsolatok ápolását,
  • integrációt,
  • tolerancia, megértés, türelem,
  • önismeret, megbecsülés, munkatársak-ellátottak iránt,
  • szakmai tudás, következetesség, kreativitás, összetartás.

Nyelv

X