Magyar Vöröskereszt Somogy Vármegyei Szervezete Fogyatékkal Élők Nappali Intézménye

Cím: 8660 Tab, Kossuth Lajos u. 77.

Telefon: +36 84 696 626

E-mail: feni.tab@voroskereszt.hu

Munkatársaink célja, hogy az intézményünket látogató fogyatékkal élő emberek napjait színesebbé, élvezetesebbé, és boldogabbá tegyék, illetve naponta felmerülő problémáikban segítséget nyújtsanak. Tudatosítjuk a gondozottjaink számára, hogy ők is fontosak a társadalom működésében. Minden apró fejlődés, segítségnyújtás, közös élmények munkatársaink kitartó, és önzetlen munkájának eredménye.

A Fogyatékkal Élők Nappali Intézménye által nyújtott szolgáltatások

Intézményünk Koppányvölgye kistérsége fogyatékkal élő személyei számára nyújt nappali ellátást (étkezés biztosítása nélkül) 24 főig. Foglalkozásaink munkanapokon 8-16 óráig látogathatók térítésmentesen, az együttműködési megállapodás szerint. Gondozottjainknak háztartást pótló, pedagógiai és gyógypedagógiai segítséget nyújtunk, gyógytornát és szabadidős foglalkozásokat tartunk; továbbá feladataink között szerepel a tanácsadás, gondozás, esetkezelés és közösségfejlesztés is.

Működésünkkel a célunk a fogyatékkal élő személyek esélyegyenlőségének biztosítása, önértékelésük elősegítése, a társadalmi kirekesztés megakadályozása, az integráció elősegítése. Ehhez igyekszünk minél inkább az önálló életvitelre (részben) képes személyek meglévő képességeit szinten tartani, közösségi kapcsolataik fejlesztését elősegíteni, a munkaerő piacra való kijutásra felkészíteni őket. Ezáltal javul az életminőségük és tehermentesítjük a családjukat.

Jelentkezni személyesen lehet a fenti címen az orvosi szakvélemény, a fogyatékossági támogatást bizonyító igazolások, az emelt összegű családi pótlékot igazoló iratok benyújtásával, amennyiben a felvételét kívánó személy elmúlt 18 éves.

Nyelv

X