Fogyatékkal Élők Nappali Intézménye Zalaszentgrót

Cím: 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u. 33.

Telefon: +36 83 360 089;  +36 30 447 7769

E-mail: zala@voroskereszt.hu

A rendszeres „feladat” önbecsüléshez vezet és sikerélményt nyújt.

A Fogyatékkal Élők Nappali Intézménye által nyújtott szolgáltatások

Az intézmény lehetőséget biztosít napközbeni tartózkodásra, étkezésre, társas kapcsolatokra, valamint alapvető higiéniás szükségletek kielégítésére fogyatékkal élő emberek (24 fő) számára. Munkatársainkkal a meglévő képességeikre építve, nevelő-fejlesztő hatású foglalkozásokat szervezünk. Célunk, hogy a fogyatékossággal élő ember a családjában maradhasson mindaddig, amíg állapota megengedi.

Szolgáltatásunkat fogyatékossági támogatással rendelkező felnőtt személyek vehetik igénybe a Zalaszentgrót és térsége településeiről, önkéntesen. A kérelem előterjesztése történhet szóban és írásban az intézményvezetőnél. Rendelkezni kell fogyatékosság fennállását igazoló dokumentummal, 9/1999 (XI.24.) SZCSM rendelet 1. sz melléklet szerinti orvosi igazolással, jövedelemnyilatkozattal. A szolgáltatás igénybevétele térítési díj fizetéséhez kötött, melynek összegét az évente felülvizsgált térítési díj szabályzat határozza meg, ami jelenleg 200 Ft/ nap. Az étkezést helyi iskola konyha biztosítja, ára 700 Ft/ adag.

Nyelv

X