Fogyatékkal Élők Nappali Intézménye

8790 Zalaszentgrót, Kossuth u. 33.
06/30-4477769
kaizernemoni@gmail.com

Az intézmény nyújtotta szolgáltatások

A gondozottak egyedi szükségleteinek megfelelően, korszerű szakmai elveken nyugvó, speciális gyógypedagógia módszerekkel történő, csoportos és egyéni képességfejlesztést biztosítunk. Az értelmi fogyatékos fiatalok, felnőttek fejlesztésének kiemelkedő részterülete a szociális készségek fejlesztése és az önálló életvezetésre, munkavégzésre való felkészítés. A különböző terápiás foglalkozások elősegítik a gondozottak fizikai és mentális állapotának szinten tartását, ill. fejlesztését, melynek végső célja a minél teljesebb társadalmi integráció megvalósulása. Közösségünk nyitott, figyelmet fordítunk a fiatalok külvilággal való kapcsolatának ébrentartására, kommunikációjának fejlesztésére. Kiemelten fontos számunkra a családtagokkal, hozzátartozókkal, illetve a fogyatékosokat támogató intézményekkel, személyekkel való kapcsolattartás. Látás és mozgássérült felnőttek részére az életviteli segítségadás, a mentális gondozás, az egészségügyi ellátás körébe sorolt munkaformák folyamatos biztosítása jellemző. Életviteli, mentálhigiénés információt, tanácsot, hivatali ügyintézéséhez segítségnyújtást kaptak az ellátottak. Az igényeknek megfelelő közösségi programokat szervezünk, valamint helyet biztosítunk a közösségi szervezésű programoknak. Helyiséget biztosítunk a közösségi együttlétre, a pihenésre, a személyi tisztálkodásra, a személyes ruházat tisztítására, étkezésre.

Nyelv

X