Vöröskeresztes Tevékenységért Kitüntetés – Kiemelkedő Oktató-Nevelő Munkáért (arany medál)

László Melinda

Vöröskeresztes tevékenység/tagság kezdete: 2016.

Funkció: önkéntes

Eddigi kitüntetések: nincs

Méltatás: László Melinda területi védőnőként oktató – nevelő munkát végez az ifjúság körében. Elsősegélynyújtást népszerűsít, egészséges életmódra nevelést folytat, szűréseket, méréseket végez és e szerint példaképként él. Köszönjük, hogy kimagasló szakmai tudásával szervezetünket támogatja.

Greminger Péterné

Vöröskeresztes tevékenység/tagság kezdete: 1985.

Funkció: városi v ezetőségi tag, megyei küldött

Eddigi kitüntetések: 2009. Elismerő Oklevél Ifjúsági Vöröskeresztes Tevékenységért

Méltatás: Greminger Péterné egészségfejlesztés és elsősegélynyújtás területén végzett áldozatos munkája már évtizedek óta városunk ifjúságának javát szolgálja. A Vöröskereszt szellemiségéhez méltóan él és tevékenykedik, környezetében népszerűsíti a szervezet. Odaadó munkája ünnepeinket is gazdagítja szívhez szóló, színvonalas műsorok megszervezésével.

Királyné Réthi Julianna

Vöröskeresztes tevékenység/tagság kezdete: 2006./2010.

Funkció: tanárelnök, területi vezetőségi tag

Eddigi kitüntetések: 2014. Vöröskeresztes Tevékenységért – bronz fokozat, 2015. Véradó Mozgalomért Ezüst Emlékérem

Méltatás: Julika kedves, megnyerő, Tiszadobon az iskolában és a községben is ismert és elismert személyiség. Pedagógusként kiemelkedő munkát végez a tanulók körében a Vöröskereszt alapelveinek megismerésében, az eszmeterjesztésben. Töretlen lelkesedéssel és energiával tevékenykedik az elsősegélynyújtás, véradásszervezés, tagszervezés területén. Kezdeményezésére az iskola 2015-ben elnyerte a Vöröskereszt Bázisiskolája címet. Tanárelnökként az eltelt évek alatt is bizonyította rátermettségét. Energikussága, lendületessége, szervezőkészsége a 2019-ben Tiszadobon szervezett versenyeink sikerét garantálta.

Tóthné Koller Mária

Vöröskeresztes tevékenység/tagság kezdete: 2010.

Funkció: önkéntes

Eddigi kitüntetések: nincs

Méltatás: Tóthné Koller Mária a Zalaegerszegi Szakképzési Centrum Báthory István Szakgimnáziuma iskola védőnője. A megye egyik legaktívabb felkészítő tanára, aki az elsősegélynyújtó csapatok felkészítése mellett szakmai segítője a baleset-szimulációs bemutatóknak, a társszervekkel közös gyakorlatoknak, valamint a felmenő rendszerű elsősegélynyújtó versenyeknek, melyeken önkéntesként is segíti a színvonalas megvalósítást. Kollégái és vöröskeresztes munkatársaink által is szakmailag elismert, emberséges és közkedvelt személyiség, akire magánemberként, önkéntesként is mindig számítani lehet.

Fleck Zsófia

Vöröskeresztes tevékenység/tagság kezdete: 2007.

Funkció: önkéntes

Eddigi kitüntetések: nincs

Méltatás: Fleck Zsófia – Vajda Péter Ének-zenei Általános és Sportiskola, mely a Vöröskereszt Bázisiskolája, biológia-angol szakos tanára. Az elmúlt években az iskola többször is helyszíne volt a Közép-pesti elsősegélynyújtó versenynek, az iskola diákjait is bevonva a szervezésbe. A versenyeken az iskola is indít saját csapatot. Bázisiskolaként évente megjelenik a Vöröskereszt az intézményben, és az eszméknek megfelelő előadásokat és foglalkozásokat tart a legkisebbektől egészen a legnagyobbakig, megismertetve szervezetünket a gyerekekkel.