Vöröskeresztes Tevékenységért Kitüntetés – Arany fokozat

Kis Bagolyné Molnár Ágnes

Vöröskeresztes tevékenység/tagság kezdete: 1990./2016.

Funkció: önkéntes

Eddigi kitüntetések: 2007. Vöröskeresztes Munkáért – bronz fokozat; 2014. Vöröskeresztes tevékenységért – ezüst fokozat

Méltatás: Kiss Bagolyné Molnár Ágnes több mint 30 éve a Szigetvári Területi Szervezetünk aktív önkéntese. Szakmai munkája, melyet az egészségnevelés területén fejt ki példaértékű. Lelkes, segítő munkájára mindig számíthatunk. Véradásokon, ifjúsági vetélkedőkön tevékeny jelenléte pótolhatatlan. Köszönjük, hogy szakmai tudásával és lelkesedésével szervezetünk eredményességét szolgálja.

Pogonyi Istvánné

Vöröskeresztes tevékenység/tagság kezdete: 1963

Funkció: alapszervezeti titkár

Eddigi kitüntetések: 1985. Vöröskeresztes munkáért ezüst fokozat; 1999. Véradó Mozgalomért Ezüst Emlékérem; 2000. Kiváló Véradószervező

Méltatás: 1963 óta a Magyar Vöröskereszt tagja és Kamut Települési Alapszervezet titkára, nyugdíjba vonulása után is aktívan szervezi még ma is a településen a véradást. A tagokra odafigyel, évek óta napi kapcsolatot tart velük, így a létszámuk sem csökken. Szeretik és elismerik munkáját. Feladatait szívesen és lelkiismeretesen látja el.

Korom István

Vöröskeresztes tevékenység/tagság kezdete: évtizedek óta

Funkció: területi elnök, OV tag

Eddigi kitüntetések: 1998. Vöröskeresztes Munkáért – ezüst fokozat

Méltatás: Istvánra mindig számíthatunk, kitartó, elkötelezett segítője és támogatója a szervezetnek. Nem csak a klasszikus önkéntes munka, hanem a szervezeti feladatok ellátása is a szívügye, ennek köszönhető, hogy a két ciklusban is javasolták és megválasztották Országos Vezetőség tagjának, a vállalt feladat kötelmeinek hiánytalanul eleget tett. Jó tanácsadó, igazi csupaszív vöröskeresztes.

Krupics Mária

Vöröskeresztes tevékenység/tagság kezdete: 1994.

Funkció: alapszervezeti titkár

Eddigi kitüntetések: 2014. Vöröskeresztes Tevékenységért – ezüst fokozat

Méltatás: Krupics Mária 2000 óta a mosonmagyaróvári MOTIM cégcsoport Vöröskereszt szervezet titkára. Az évek során jól működő önkéntes hálózatot épített ki. Vezetésével a csoport véradásszervezői tevékenysége kiemelkedő. Fonotsnak tartja az egészségnevelést, szűrővizsgálatokra eredményesen mozgósít. Cselekedeteit mindig a másokon való segíteni akarás motiválja.

Demeter Árpádné

Vöröskeresztes tevékenység/tagság kezdete: 1978.

Funkció: területi vezetőségi tag

Eddigi kitüntetések: 2000. Vöröskeresztes Munkáért – bronz fokozat; 2005. Vöröskeresztes Munkáért – ezüst fokozat

Méltatás: Megfontoltságának, nyugalmat sugárzó személyiségének köszönhetően 72 évesen is fiatalokat meghazudtoló lelkesedéssel és munkabírással dolgozik, hogy szervezetünk munkáját segítse. Demeter Árpádné 1978 óta végez vöröskeresztes munkát a Püspökladány Területi Szervezet vezetőségi tagjaként. Aktív önkéntesként folyamatosan részt vesz rendezvényeinken, adománygyűjtéseinken. Munkájára mindig lehet számítani. Vállalt feladatait pontosan végzi.

Baji Miklósné

Vöröskeresztes tevékenység/tagság kezdete: 1994.

Funkció: alapszervezeti titkár, területi küldött

Eddigi kitüntetések: 2002. Vöröskeresztes Munkáért – bronz fokozat; 2008. Vöröskeresztes Munkáért – ezüst fokozat

Méltatás: Katika a Bocskaikerti alapszervezet lelke. Hosszú évek óta minden vöröskeresztes megmozdulás motorja. Alapszervezetében több feladatot lát el. Gyűjtések, osztások lelkes előkészítője, bonyolítója. A véradások szervezésében is kiveszi részét. Küldöttgyűléseink aktív résztvevője, feladatait komolyan végző vöröskeresztes.

Veres Tiborné

Vöröskeresztes tevékenység/tagság kezdete: 1969.

Funkció: területi, megyei vezetőségi tag

Eddigi kitüntetések: 2012. Vöröskeresztes Tevékenységért – ezüst fokozat

Méltatás: Veres Tiborné, Mártika több mint félévszázada vállal feladatokat a Magyar Vöröskeresztben. Elsősorban a területi szervezet szociális programjait támogatta, de részt vállalt valamennyi vöröskeresztes alapfeladat végzéséből. Azon kevés társadalmi vezetők közé tartozik, aki személyfüggetlenül az ügyért dolgozik, azt segíti kapcsolataival, információival, élettapasztalatával.

Petruch Józsefné

Vöröskeresztes tevékenység/tagság kezdete: 1965.

Funkció: önkéntes

Eddigi kitüntetések: 2000. Vöröskeresztes Munkáért – bronz fokozat, 2015. Vöröskeresztes Tevékenységért – ezüst fokozat

Méltatás: A Magyar Vöröskereszt tagjaként 1965 óta t végezte az önkéntesek áldozatos munkáját. Önkéntes munkáját mindig nagy szorgalommal látja el. Lelkes tevékenységét jellemzi a szociálisan rászorultakkal való foglalkozás, amely nagy elismerést vált ki a városi vezetőség tagjaiból is.

Brezovszky Istvánné

Vöröskeresztes tevékenység/tagság kezdete: 1968.

Funkció: területi vezetőségi tag

Eddigi kitüntetések: 2005. Vöröskeresztes Munkáért – bronz fokozat; 2016. Vöröskeresztes Tevékenységért – ezüst fokozat

Méltatás: 1968 óta több vöröskeresztes tevékenységben és pozícióban, töretlen lendülettel és lelkes segítségnyújtással támogatja munkánkat. Alapszervezeti titkárként, megyei vezetőségi tagként, a mai napig területi vezetőségi tagként is folyamatosan a tenni akarás és a közösségi erő éllovasa. Munkájával elősegíti a rendezvények sikerét, kapcsolatot teremt az alapszervezetek között, odafigyel az önkéntesek szívére is.

Hella Józsefné

Vöröskeresztes tevékenység/tagság kezdete: 1984.

Funkció: alapszervezeti titkár

Eddigi kitüntetések: 2000. Kiváló Véradószervező; 2002. Vöröskeresztes Munkáért – bronz fokozat; 2011. Vöröskeresztes Munkáért – ezüst fokozat

Méltatás: Hella Józsefné 35 éve tagja a Magyar Vöröskeresztnek. Alapszervezeti titkárként évtizedek óta lelkesen és önzetlenül vezeti és irányítja Hencsén a helyi vöröskereszt szervezet munkáját. A szociális teendők mellett a véradások szervezéséből is aktívan kiveszi részét. A településen szeretik, tisztelik. Segítségére, munkájára minden esetben lehet számítani.

Fehérné Pásztor Katalin

Vöröskeresztes tevékenység/tagság kezdete: 1990./2014.

Funkció: tanárelnök

Eddigi kitüntetések: 2001. Vöröskeresztes Munkáért – bronz fokozat; 2010. Vöröskeresztes Munkáért – ezüst fokozat

Méltatás: Fehérné Pásztor Katalin közel 30 éve támogatja önkéntes munkájával a Magyar Vöröskereszt Mátészalkai Területi Szervezetét. Tevékenységének köszönhetően lett a Dancs Lajos Ének-zene tagozatos Általános és Zeneiskola bázisintézményünk 2007-ben. Szívügye a vöröskeresztes mozgalom megismertetése a fiatalokkal. Jelenleg is vöröskeresztes szakkört működtet. Kiemelt figyelmet fordít a véradásszervezésre, fontosnak tartja a szociális tevékenységünket, élen jár a tagszervezésben, elkötelezett elsősegélynyújtó. Az önkéntesség kiemelkedő szerepet foglal el az életében. Oktató és nevelő munkája példa értékű és követendő az ifjúság körében.

Dr. Antal Tamás

Vöröskeresztes tevékenység/tagság kezdete: 1987./2014.

Funkció: megyei vezetőségi tag, országos küldött

Eddigi kitüntetések: 2002. Vöröskeresztes Munkáért – bronz fokozat; 2011. Vöröskeresztes Munkáért – ezüst fokozat; 2015. Véradó Mozgalomért Ezüst Emlékérem

Méltatás: Dr. Antal Tamás a – a megye egyik legnépesebb – teveli alapszervezet elnöke. Nagy gondot fordít a szociálisan rászorulók és az idősek támogatására. Szívügyének tekinti a véradásszervezést is, évente több véradás van a településen. Minden évben saját véradóünnepséget szerveznek alapszervezeti szinten is a sokszoros véradók köszöntésére. Segítségére mindig számíthatunk.

Vörös Lászlóné

Vöröskeresztes tevékenység/tagság kezdete: 1976.

Funkció: alapszervezeti titkár, megyei küldött

Eddigi kitüntetések: 2014. Vöröskeresztes Munkáért – ezüst fokozat

Méltatás: Az eplényi Vöröskereszt alapszervezet titkára már több, mint 40 éve. Áldozatkészséges munkával napi szinten is támogatja a helyi, területi és megyei Vöröskereszt munkáját, eseményeit. Segítőkész munkájával példát mutat a fiatalabb generációnak. Lelkesen szervezi a véradásokat helyi, területi szinten. Aktívan részt vesz a karácsonyi adomány gyűjtésben és osztásban is.

Balázsy Mária Éva

Vöröskeresztes tevékenység/tagság kezdete: 1983./2011.

Funkció: alapszervezeti titkár

Eddigi kitüntetések: 1987. Vöröskeresztes Munkáért – bronz fokozat; 2015. Vöröskeresztes Tevékenységéért – ezüst fokozat

Méltatás: 1983-ban Keszthelyen a Városi Vöröskereszt tagja lett. Újságíróként segítette a Keszthelyi Területi Szervezet munkáját. Ötleteivel, javaslataival színesítette a Vöröskeresztes szervezetek programjait.
2012-ben kapcsolódott be ismét a a szervezet munkájába, önkéntesként. Aktívan részt vesz a járási, megyei, országos szintű rendezvények előkészítésében, lebonyolításában.

Libik Györgyné

Vöröskeresztes tevékenység/tagság kezdete: 1962.

Funkció: alapszervezeti titkár

Eddigi kitüntetések: 2004. Vöröskereszt Munkáért – bronz fokozat; 2012. Vöröskereszt Tevékenységért – ezüst fokozat

Méltatás: Libik Györgyné, mindenki Dédije 1962 óta tagja a Vöröskeresztnek. Aktív, tevékeny önkéntese a szervezetnek. Jellemző rá a megbízhatóság, a korát meghazudtoló energikusság, a csapatban való eredményes együttdolgozás. Reményeink szerint még hosszú évekig sorainkban tudhatjuk őt.

Füredi Ilona

Vöröskeresztes tevékenység/tagság kezdete: 2001.

Funkció: önkéntes

Eddigi kitüntetések: 2006. Vöröskeresztes Munkáért – bronz fokozat; 2009. Vöröskeresztes Munkáért – ezüst fokozat

Méltatás: Füredi Ilona évtizedek óta aktív tagja a XXII. kerületi Vöröskereszt életének. A területi vezetőség tagjaként szervezi és bonyolítja a kerületi szociális akciókat, segélyezési programokat. Munkája aranyat ér!

Suszterné Pető Judit

Vöröskeresztes tevékenység/tagság kezdete: 1980.

Funkció: alapszervezeti titkár

Eddigi kitüntetések: 2008. Vöröskeresztes Munkáért – bronz fokozat; 2013. Vöröskeresztes Tevékenységért – ezüst fokozat

Méltatás: Suszterné Pető Judit a XI. kerületi Őrmezei Alapszervezet titkára. Munkája során szervezi az alapszervezet életét, a segélyezési programokat. Aktivitása példaértékű, köszönjük!