Vöröskeresztes Szolgálatért Főigazgatói Dicséret

Orsós János

Vöröskeresztes tevékenység/tagság kezdete: 2020.

Funkció: munkatárs

Eddigi kitüntetések: nincs

Méltatás: Orsós János elkötelezett híve a Vöröskeresztnek. A hét alapelvet és a szervezet célkitűzéseit 100%-ig magáénak vallja. Lojalitása a szervezethez példaértékű. Közösségi médiában véradásainkat népszerűsíti, adománygyűjtési akcióinkban pótolhatatlan szerepet tölt be, pakol-oszt, járja a megyét szervezetünk nevében. Munkája soha nem a munkaidő keretein belüli időre korlátozódik, hivatásként éli meg a vöröskeresztes munkát. Köszönjük.

Merényiné Szentmiklósi Etelka

Vöröskeresztes tevékenység/tagság kezdete: 1992.

Funkció: munkatárs

Eddigi kitüntetések: 1996. Kiváló Véradószervező, 2004. Véradó Mozgalomért Ezüst Emlékérem,2009., 2014. Vöröskeresztes Szolgálatért Oklevél, 2017. Vöröskeresztes Szolgálatért Érdemérem

Méltatás: Merényiné Szentmiklósi Etelka 1992. július 15-e óta dolgozik az MVK Békés Megyei szervezeténél. 1993 óta a Mezőkovácsházi kistérség területvezetője Az itt töltött 27 évben mindig képes volt felnőni, az adott feladatokhoz. Az elmúlt időszakba számos Európa Uniós program megvalósításában vett részt a területi szervezet, ami nagyon sok plusz feladatot jelentett számára, s amit nagyon lelkiismeretesen elvégzett.

Hanyecz Andrea

Vöröskeresztes tevékenység/tagság kezdete: 2012.

Funkció: megyei gazdasági vezető

Eddigi kitüntetések: nincs

Méltatás: Hanyecz Andrea 2012-ben pályázott sikeresen a megyei gazdaság vezetői álláshelyre az Magyar Vöröskereszt Heves Megyei Szervezetéhez. Feladatait kimagasló szakmai színvonalon látja el, szabálykövetésben, a határidők betartásában nem ismer következetlenséget. Tapasztalatait, szakmai jártasságát mind az Országos Igazgatóság, mind más megyei szervezetek vezetői, munkatársai elismerik.

Orvos Anetta Csilla

Vöröskeresztes tevékenység/tagság kezdete: 2007./2015.

Funkció: munkatárs

Eddigi kitüntetések: 2010. Véradó Mozgalomért Ezüst Emlékérem, 2012. Vöröskeresztes Tevékenységért – bronz fokozat

Méltatás: A vöröskeresztes munka szinte minden szegmensében aktív munkát végez: véradó eseményeket szervez, közreműködik az elsősegélynyújtás népszerűsítésében, adományt gyűjt és juttat el rászorulóknak, tagokat és önkéntes segítőket toboroz. Jó együttműködést alakított ki a Katasztrófavédelmi kirendeltséggel, aktívan ápolja a kapcsolatot a bázis intézményekkel.

Kovács Dávid Zoltán

Vöröskeresztes tevékenység/tagság kezdete: 2003.

Funkció: munkatárs

Eddigi kitüntetések: nincs

Méltatás: Kovács Dávid 2003 óta a Magyar Vöröskereszt munkavállalója, 11 éve az Országos Igazgatóság csapatát erősíti. Elsősegélynyújtás, oktatás és képzés terén szakmaisága vitathatatlan. Kiváló kapcsolatteremtő, munkájára a lendületesség, újszerűség jellemző. Amiben Dávid egyedülálló és megismételhetetlen, az a szakmai tudás interaktív, élményközpontú, részletekre fókuszáló mégis holisztikusan átlátható oktatásában rejlik. A tudásanyag elméleti részét előadásmódjával és példáival, a gyakorlati részét az ifjúsági vöröskeresztes imitátorok bevonásával szimulációs eseteinek bemutatásával és ellátási feladatokkal színesíti. Ezáltal minden korosztály gyorsan, alaposan és sokat tanul tőle. Kollégaként és sokszor Pest megyei önkéntesként is számíthatunk munkájára, segítségére és támogatására.

Csatlósné Rocska Marianna

Vöröskeresztes tevékenység/tagság kezdete: 2000.

Funkció: munkatárs

Eddigi kitüntetések: 2012. Vöröskeresztes Szolgálatért Oklevél

Méltatás: Csatlósné Rocska Marianna közel 20 éve erősíti a Szabolcs megyei csapatot. Dolgozott az anyaotthonban családgondozóként, szociális területért felelős munkatársként, jelenleg a támogató szolgálat vezetője. Szociális pályafutását tudatosan építi, emiatt nem csak a kollégák, hanem más szervezetek munkatársai is hozzá fordulnak kérdéseikkel. Feladataihoz tartozik minden, ami a szociális területet érinti: a támogató szolgálat feladatainak napi szintű menedzselése, adományozási folyamat kézben tartása, segélyezés bonyolítása, belső pályázatok koordinálása, elszámolások elkészítése és ellenőrzése, valamint minden, „amivel a munkáltatója megbízza”. Munkáját komolyan veszi, precízen végzi, és kivételes humorával bearanyozza a szervezet mindennapjait.

Papp Jánosné

Vöröskeresztes tevékenység/tagság kezdete: 2000.

Funkció: munkatárs

Eddigi kitüntetések: 2006. Vöröskeresztes Szolgálatért Oklevél

Méltatás: Papp Jánosné Katica 2000 február eleje óta dolgozik a Szabolcs megyei szervezetnél titkárnői munkakörben, amit úgy is értelmezhetünk, hogy Ő a „mindenes”, a szervezet memóriája, mindenki Katicája. Alapfeladatai elvégzésén túl számíthatunk rá, ha a mindennapokban kell bárkinek segítség, de akkor is, ha teljes összefogásra van szükség, legyen szó egy adományozási kampányról vagy egy nagyobb ünnepség megszervezéséről. Telefont vesz, fénymásol, postáz, iktat, munkaszerződéseket ír, jegyzőkönyvet készít, ügyfeleket fogad. Teszi mindezt 20 éve, mosolyogva, végtelen szolgálatkészséggel, elköteleződéssel és türelemmel.

Rohn Helga

Vöröskeresztes tevékenység/tagság kezdete: 2014.

Funkció: munkatárs

Eddigi kitüntetések: nincs

Méltatás: 2014-től munkatársa MVK Tolna Megyei Szervezetének – Paks Városi Területi munkatársként. 2018-tól megyei véradó-koordinátorként tevékenykedik. Ötleteivel, kapcsolatrendszerével segíti a megye véradásszervezését, új véradóhelyek felkutatását a területi véradószervezőkkel együtt. Megyei forrásbővítő tevékenységet is végez.

Tóthné Horváth Zsuzsanna

Vöröskeresztes tevékenység/tagság kezdete: 2017./2019.

Funkció: munkatárs

Eddigi kitüntetések: nincs

Méltatás: Munkáját pontoson, precízen végzi. Megbízható, mindig lehet rá számítani. Kiváló problémamegoldó képességének köszönhetően rugalmasan és hatékonyan látja el a rábízott feladatokat. Vas Megyei Szervezet oszlopos tagja.

Dékmár Csaba

Vöröskeresztes tevékenység/tagság kezdete: 2011.

Funkció: munkatárs

Eddigi kitüntetések: nincs

Méltatás: Dékmár Csaba 8. éve a munkatársunk. A Veszprémi Szenvedélybetegek Közösségi Ellátó Szolgálatánál dolgozik gondozóként. Kliensei mindig számíthatnak rá, az előírásokon felül is segítséget nyújt. Igyekszik számukra adományokat, a mindennapi életüket megkönnyítő segítséget adni.

Haddadi Aldjia

Vöröskeresztes tevékenység/tagság kezdete: –

Funkció: munkatárs

Eddigi kitüntetések: nincs

Méltatás: Haddadi Aldjia a Fogyatékkal Élők Veszprémi Támogató Szolgálatának volt vezetője, jelenleg az utcán élő hajléktalanokat ellátó szolgálatunk koordinátora. Munkabírása, precízsége és embersége kiemelkedő, megállja a helyét minden rábízott feladatban. A Vöröskereszt iránti elköteleződésben édesapja a példaképe, aki aktív önkéntese szervezetünknek.

Pirzsók Dániel

Vöröskeresztes tevékenység/tagság kezdete: 2012.

Funkció: munkatárs

Eddigi kitüntetések: nincs

Méltatás: Pirzsók Dániel közel nyolc éve segíti szervezetünk munkáját pénzügyi területen. Munkavégzését a határidők betartása és az előre gondolkodás jellemzi a munkatársak legnagyobb megelégedésére, hiszen a bérszámfejtést is ő végzi. A megyei gazdasági vezető jobb keze. Jelenleg két megyére vonatkozóan is számíthatnak rá a vöröskeresztes dolgozók.

Vass Szilvia

Vöröskeresztes tevékenység/tagság kezdete: 2010.

Funkció: munkatárs

Eddigi kitüntetések: nincs

Méltatás: Vass Szilvia közel 10 éve a támogató szolgálatunk munkatársaként mindennap a fogyatékkal élők életvitelét könnyíti meg. A szolgálatban végzett tevékenységén túl lelkes önkéntesként is csatlakozik a vöröskeresztes programokhoz. Nyáron falunapokon, családi napokon, vöröskeresztes rendezvényeken, illetve véradásokon egyaránt találkozhatunk vele. Szabadidejében is energiáját nem kímélve dolgozik embertársaiért.

Pánczél Melinda

Vöröskeresztes tevékenység/tagság kezdete: 2015.

Funkció: munkatárs

Eddigi kitüntetések: nincs

Méltatás: Pánczél Melinda 2015 óta dolgozik a családok átmeneti otthonában, ahol hátrányos helyzetű és lakhatási problémákkal küzdő gyermekes családok életvezetését segíti. Melinda a tipikus példája az olyan segítő szociális szakembernek, aki a munkahelyéről kilépve sem felejti el a rábízott családokat és gyermekeket, hiszen munkaidején kívül is különböző dekorációkat, gyermekjátékokat, kézműves dolgokat készít, amit aztán az intézmény lakói nagy örömmel fogadnak. Munkájára mindig lehet számítani, elhivatottság és nagy munkabírás jellemzi.

Györkös Pál

Vöröskeresztes tevékenység/tagság kezdete: 2005.

Funkció: munkatárs

Eddigi kitüntetések: nincs

Méltatás: Györkös Pál közel másfél évtizede erősíti csapatunkat. Kezdettől fogva a hajléktalanokat ellátó intézményünknél, Várpalotán dolgozik. Mind az utcán élő hajléktalanok, mind az intézményben élők támaszkodhatnak rá és munkájára. Meghatározó tagja a várpalotai kollektívának.

Szpisjákné Baráth Rita

Vöröskeresztes tevékenység/tagság kezdete: –

Funkció: munkatárs

Eddigi kitüntetések: nincs

Méltatás: Szpisjákné Baráth Rita szociális munkásként szinte minden ellátási formánkban dolgozott már korábban, legyen az támogató szolgálat vagy hajléktalan ellátás. Jelenleg a hajléktalan szállón dolgozik, de részt vett az Európai Uniós pályázataink szakmai megvalósításában is. A Krízisközpont esetmenedzsereként is helytáll. Munkáját mindig precízen, nagy odaadással végzi, sok ilyen szakemberre lenne szüksége szervezetünknek.

Molnár András

Vöröskeresztes tevékenység/tagság kezdete: 2011.

Funkció: munkatárs

Eddigi kitüntetések: 2014. Vöröskeresztes Szolgálatért Főigazgatói Dicséret

Méltatás: Molnár András a Magyar Vöröskereszt katasztrófa-készenléti referenseként az IRONORE 2019 projektkoordinátori feladatait, a konzorciumi partnerekkel való kapcsolattartási feladatokat kiemelkedő szinten látta el, így ennek is köszönhető a projekt kapcsán megvalósuló szakmai rendezvények magas színvonala.