Pro Vita díj

Szegediné Paksi Katalin

Véradások száma: 92

Méltatás: 18 éves kora óta véradó. Véradásainak száma 92. Elhivatott segítő, büszke arra, hogy véradásaival életeket ment, példamutatásával másokat is véradásra ösztönöz. Jelenleg még aktív munkavállaló a Komlói Pier Kft-nél, ahol szériázó szerkesztőként végzi feladatait.

Szabó Lajos

Véradások száma: 126

Méltatás: 1980 óta ad vért. Az édesapja mintáját követve lett rendszeres véradó, majd a katonaságnál folytatta ezt a szokását, azóta is általában évente négy alkalommal nyújtja karját véradásra. Bízik benne, hogy a családi staféta ebben az értelemben is tovább adható.

Puskás Andrásné

Véradások száma: 110

Méltatás: 19 éves korában egy munkahelyi véradáson kezdett el vért adni, később az Ő hatására, Édesanyja is csatlakozott a Véradók táborához. Házasságkötése után férjét is rávette a nemes cselekedetre, akivel haláláig együtt jártak a véradásokra. Mindig a segítségnyújtás jó érzése és a saját egészségének kontrollálása volt az, amiért a karját nyújtotta 110 szer. Köszönjük.

Szloboda László

Véradások száma: 140

Méltatás: Szloboda László 18 évesen vált véradóvá. Egész életét áthatotta a közösség szolgálata, rendőrtisztként és rendszeres véradóként is mindig a biztonságért, a bajbajutottak megsegítéséért cselekedett, valódi jó példát mutatva környezete számára.

Dr. Bartyik Katalin

Véradások száma: 83

Méltatás: Katalin orvosként pontosan tudja, milyen nagy szükség van a kezelésekhez az emberi vérre, amely szerepe, jelentősége kis betegei gyógyításában is fontos. Nem csak orvosként, hanem véradóként is részt vesz a betegek megmentésében és tudása, állhatatos munkája mellett vérével is hozzájárul az életmentéshez. Gratulálunk példamutató elhivatottságához!

Szalók Annamária

Véradások száma: 74

Méltatás: Szalók Annamária 18 éves kora óta aktív véradó. Egészségére mindig ügyel annak érdekében, hogy szükség esetén véradással tudjon segíteni az arra rászoruló embertársainak. Munkatársait is aktívan buzdítja véradásra.

Lovász István

Véradások száma: 100

Méltatás: Családi példa alapján 18 évesen kezdte véradásait, rövidesen rendszeres véradóvá vált. Katonaként, majd aktív dolgozóként fáradhatatlanul folytatta véradásait, az élete nélkülözhetetlen tevékenységévé vált. Nyugdíjazását megelőzően, mint faipari mérnök-közgazdász dolgozott. Készenléti véradóként is bármikor számítani lehetett segítségére.

Pénzes Sándor

Véradások száma: 132

Méltatás: Az 1990-es évektől végez aktív vöröskeresztes munkát, alapszervezeti titkárként. Munkáját lelkiismeretesen és precízen végzi. Szívügyének tekinti a véradó mozgalmat és személyes példamutatásával is hozzájárul annak sikeréhez. 1974-től kezdve rendszeres véradó, 2019-ben megkapta a 130. véradásért járó kitüntetést.

Román István

Véradások száma: 121

Méltatás: Román István az Eger melletti kis településen, Kerecsenden született és ott lakik. Már fiatal korában elkezdte a véradást és nyugdíjazásáig a munkahelyén a Tűzoltóságon rendszeres véradó volt. Ezt a segítő szándékát a nyugdíjas évek alatt is folytatta, olyan szorgalommal, hogy az Eger környéki településeken bár hol lehetett vele találkozni a véradásokon. Soha nem várta, hogy hívják, az 56 nap elteltével mindig kereste a legközelebbi helyszínt és már ment is, hogy segítsen beteg embertársain. Köszönjük neki a lelkiismeretes, önzetlen véradásokat. Kívánunk neki az elkövetkezendő években nagyon jó egészséget és hosszú életet.

Nagy Irén Anna

Véradások száma: 91

Méltatás: Nagy Irén Anna 1976-ban, 18 éves korában kezdett el vért adni munkahelyén, a fegyverneki Csecsemőotthonban. Munkatársait követve minden véradáson részt vett, mivel úgy érezte egészségügyi dolgozóként jó példát kell mutatnia. 1981-ben megszületett a fia, akinek vérre volt szüksége, amit meg is kapott. Ez a segítségnyújtás még jobban motiválta, megfogadta, nem csak a munkájával, hanem a véradással is segíti a betegek gyógyulását. 1984-ben lánya születése után amint lehetett, minden alkalommal jelentkezett munkahelyén a véradásokon. Családjában többen követték példáját, testvére szintén véradó, de gyermekei is természetesnek tekintették, hogy tovább vigyék a hagyományt. Több barátját, munkatársát eredményesen meggyőzte és beszervezte a donorok táborába. Munkahelyén és lakókörnyezetében megbecsült, köztiszteletben álló személy. Kiváló munkáját, példamutató közösségi tevékenységét, sokszoros véradását elismerve több alkalommal részesült különböző szintű elismerésben. 2016-ban nyugdíjba vonult, de donor pályafutását nem fejezte be, azóta is rendszeresen, évente 4 alkalommal részt vesz a lakossági véradásokon. A 44 év alatt egyetlen alkalommal nem tudott vért adni, amit nagyon nehezen élt meg. Személyisége, az önkéntes véradó mozgalomhoz való hozzáállása kiemelkedő és követendő példa, ezért terjesztjük fel a „PRO VITA” díjra.

Jámbor Imre

Véradások száma: 113

Méltatás: Jámbor Imre 18 éves korában úgy döntött, hogy segíti embertársait és a véradók népes családjához csatlakozik. Azóta rendszeresen nyújtja karját. Elhivatottságát ékesen bizonyítja, hogy 25 éve szervezetünk dolgozójaként, nem csak véradóként, hanem véradószervezőként is számíthatunk rá. Mindig fontos volt számára a betegek megsegítése. Munkatársként a véradók megbecsülésére is nagy gondot fordít. Személyes jó példával élen jár és nyújtja karját rendszeresen, immár 113 alkalommal.

Kómárné Magyar Katalin

Véradások száma: 92

Méltatás: 18 évesen kezdett el vért adni, motivációja a feltétel nélküli segítségnyújtás, empátia. Természetes, hogy amikor csak lehet, elmegy véradásra, hiszen élete részévé vált. Szemlélete „jobb adni, mint kapni”.

Pelczhoffer Rozália

Véradások száma: 91

Méltatás: Pelczhoffer Rozália családja körében, munkahelyén és tágabb környezetében is igyekszik a véradást népszerűsíteni. Két és fél évtizede évente négy alkalommal ad vért a helyi városi véradáson, megközelítve a száz véradási számot, így személyes példamutatásával is ösztönzi környezetét az életmentésre.

Kovács Ferenc

Véradások száma: 133

Méltatás: 1971-ben, 19 éves korában szülőfalujában, Szőkedencsen volt az első véradása. Majd 1972-től 1974-ig a Magyar Honvédség állományában vett részt, a véradásokon. 1977-től 66 éves koráig, hívás nélkül, évi 5 alkalommal jelent meg Nagyatádon a véradásokon, hogy segíteni tudjon a beteg embertársain.

Kiss Csaba

Véradások száma: 122

Méltatás: Kiss Csaba 18 éves kora óta rendszeres véradó. Példaképe édesapja volt, aki szintén több, mint 100 alkalommal adott vért. Elindulni ezen az úton így talán könnyebb volt, mivel a példamutatás családjától indult, de tudjuk, hogy ezt a nemes célt szolgálni, egy egész életen át végig vinni, rendkívüli akarat és kitartás kell, ami Kiss Csaba esetében a mai napig jellemző. Véradói pályafutása, mint a hozzá hasonló korabeli férfi társának is, a katonaságtól indult. Leszerelése után is mindig talált rá módot, szakított időt, hogy segítsen a betegember társain. Kiss Csaba 122 alkalommal tapasztalta meg azt a felemelő érzést, hogy a másokon való segítség milyen fontos, nemes feladat. A modern technika a segítségére van, telefonja 56 naponta jelzi, mikor van itt a következő véradás ideje, ilyenkor tudva kötelességét, jelentkezik véradásra. Munkatársai körében segít toborozni, példát mutat, agitál.

Haszpra Ibolya

Véradások száma: 86

Méltatás: 1985-ben kezdett vért adni a Dunaújvárosi Vasműben. Az akkori munkahelyén rendszeresen szerveztek a dolgozóknak véradást. Környezetét is inspirálja a véradásra legyen szó fiatalokról, családtagokról vagy ismerősökről. Ha tehette mindig szívesen vett rész e nemes ügyben. Jelenleg is aktív véradó Dunaföldváron, ahol a városi véradásokon évi 4 alkalommal nyújtja a karját. A véradások után jobb a közérzete, jó érzéssel tölti el, hogy segíteni tud beteg embertársain.

Juhász Árpád Zoltán

Véradások száma: 111

Méltatás: Juhász Árpád Zoltán 1974 óta rendszeres véradó. Szívügyének érzi a véradást, mert ezzel segíthet a legtöbbet, életet menthet.

Czimmermann Endre

Véradások száma: 128

Méltatás: A Magyar Honvédségnél kezdte véradásait 18 évesen, évek során rendszeresen nyújtotta karját segítségre több alkalommal évente. Elkötelezett véradóként mindig fontosnak tartotta, hogy segítsen embertársain, vigyázott egészségére, példát mutatva minden kollégájának. 1998-ban nyugdíjba vonulása után is elhivatott véradóként a mai napig számíthatunk megjelenésére, segítségére.

Zrubecz Csaba

Véradások száma: 110

Méltatás: Zrubecz Csaba sorkatonaként lett véradó. Átérezve a véradás fontosságát, évente több alkalommal vesz részt véradáson, segít embertársain. Mint a Vöröskereszt Csillagrendjével kitüntetett Alsópáhoki Vöröskereszt Alapszervezet vezetőségi tagja, a véradások szervezésében is aktívan vesz részt.

Vargáné Stöckler Ágnes

Véradások száma: 92

Méltatás: Ágnes 18 évesen, az első munkahelyén kezdett vért adni. Később készenléti véradó lett, ment amikor kellett és az utóbbi 10 évben már panelos véradóvá vált. Édesapja is sokszoros véradó volt. Az élet úgy hozta, hogy kislánya születésekor teljes vércserét kapott. Később ez is motiválta, hogy folytassa a véradást, mert megtapasztalta, hogy mennyire fontos és szükséges a vér a bajban.