Véradó Mozgalomért Ezüst Emlékérem

Garamvölgyi Ágnes

Méltatás: Garamvölgyi Ágnes 2017 óta szervez véradásokat az OTP Bank Dél-Dunántúli Régiójában. Rendszeres véradóként érezte meg a társadalmi felelősségvállalás e formájának jelentőségét. A véradó mozgalom iránti elhivatottsága és a vöröskereszt iránti hűsége példaértékű. Szervezésében évente 100 főnél is több véradó segíti beteg embertársait. Munkája nélkülözhetetlen a számunkra.

Szatmáriné Bazsa Rózsa

Méltatás: 1975 óta önkéntes a Magyar Vöröskeresztnél Jászszentlászló területen. A szervezet véradásait, rendezvényeit, megjelenéseit, gyűjtéseit, segélyezéseit szervezi és aktívan részt is vesz. Aktív közösségi ember, a jó célok érdekében mindig önkéntes munkába áll.

Frankó Attila

Méltatás: Frankó Attila a „Szeretlek Békéscsaba” Egyesület elnöke még 2000. május 12- én – az általa szervezett – Frankó Dance Fesztivál egyik elemeként kezdte el a véradó projektjét. Azóta több mint „1.000 liter vért gyűjtött össze”. Évente többször szervez a véradást Békéscsabán. Kiemelt figyelmet fordít arra, hogy a véradásokon minden véradó részesüljön ajándékba, ehhez mindig megfelelő támogatót is talál. Frankó Attila maga is 53-szoros véradó. Elköteleződése a véradások támogatásához példamutató. Köszönjük.

Földi Regina

Méltatás: Regina előző és jelenlegi munkahelyén is lelkes véradószervező. 2014 óta segíti a Magyar Vöröskereszt B.-A.-Z. Megyei Szervezetének munkáját. Kezdetben a Jabil Circuit Magyarország Kft-nél, jelenleg a MOL Petrolkémia Zrt-nél dolgozik aktivistaként azon, hogy felhívja kollégái figyelmét szervezetünk programjaira. Fáradhatatlan lelkesedése, szociális érzékenysége példamutató kollégái és barátai számára is. Valamennyi karitatív programunkhoz szívesen csatlakozik, munkáját a kreativitás és az azonnali szolgálatkészség jellemzi leginkább.

Szabó István

Méltatás: Szabó István 20 éve segíti a vacsorás véradások megszervezését és lebonyolítását a községben. A község vezetőjeként elhivatott támogatója a véradásoknak, és mindig megtalálja a módot arra, hogy létrejöjjön a véradást követő baráti hangulatú vacsora. Támogatása, a mozgalom iránti elkötelezettsége példaértékű!

Jakab Béláné

Méltatás: Alapszervezeti tagként szívügye a vöröskereszt, az emberek megsegítése. Kis falujában lelkesen szervezi a véradásokat már 1982 óta. Mindig fontosnak tartotta, hogy kis közösség lévén még akkor is legyen véradó a faluban, ha nincs saját véradásuk, és a falu azon lakói, akik tudnak vért adni, segíteni, értesüljenek a szomszéd faluban megrendezésre kerülő véradásról.

Nagyné Kovács Marianna

Méltatás: A hajdúszoboszlói Hungarospa ZRT vöröskereszt alapszervezetének lelkes véradószervezője, közel 4 évtizede. Évente 4 – 5 alkalommal szervez véradást 150 – 200 fő részvételével. Eddigi ténykedésének ideje alatt a Hungarospa Zrt. Hajdú – Bihar megyében elsőként kapta meg a Véradóbarát Munkahely címet 2010-ben. Nagy szerepe volt abban, hogy a vállalat vezetése a donorok megbecsülésére hozott határozatát a kollektív szerződésben rögzítették. Nagy körültekintéssel tesz javaslatot a szabadnapok kiadására és a pénzjutalmak kifizetésére. Munkavégzésére a pontosság és a lelkiismeretesség a jellemző. Vidám, közvetlen természete miatt munkatársai körében nagyon népszerű, közkedvelt.

Pető Beáta

Méltatás: Öt éve segíti lelkesen a vöröskereszt munkáját. Minden munkaterületünkön lehet rá számítani: véradás előtt véradókat toboroz, behívókat kézbesít, plakátokat ragaszt, alapszervezetet hozott létre, ahol a tagok számát évről-évre gyarapítja, tombolát árusít, segít adományosztásoknál. Személyes, baráti kapcsolatait felhasználva népszerűsíti a Vöröskereszt tevékenységeit a településen.

Farkas Tibor

Méltatás: Farkas Tibor, aki technikusként dolgozik a Weger Hungária Kft. jászárokszállási gyárában, 2008 óta szervezi a cégnél a véradásokat. A véradók száma egy-egy alkalommal 25-30 fő között mozog. A donorokat felkészíti a véradásra, rendszeresen toboroz új, első véradókat is. Személyesen példát mutatva Ő maga is közel 60-szoros véradó.

Varga Zsuzsanna

Méltatás: Zsuzska nélkül az Ácsi véradásszervezés elképzelhetetlen. Szervezésének köszönhetően véradások sikeresek. Színes, megragadó személyiség, kedvessége, célorientáltsága magával tudja ragadni az embereket.

Schneiker Lilla

Méltatás: Két éve saját elhatározásból kezdett el retro véradást szervezni a The North Barber and Beauty Salonban, hogy segíteni tudjon a beteg embereknek, és mert nagyon fontos dolognak tartja a véradást. Az első sikeressége után évente 3-4 alkalommal tartunk náluk véradást, mindig kiválóan megszervezi és támogatja ajándékokkal illetve a sör-virsli menüvel. Ezúton is szeretnénk megköszönni munkáját!

Kővágó Mónika

Méltatás: Kővágó Mónika nagyon aktív tagja a helyi alapszervezetnek. Titkárként nemcsak az alapszervezet működését koordinálja, hanem kiemelt figyelmet fordít a véradások szervezésére: a lakosság mozgósítás mellett az ipari parkban működő vállalkozásoknál is a véradó lehetőségeket népszerűsíti, ezáltal több potenciális és „visszatérő” véradót toboroz.

Lehotzky Éva

Méltatás: Lehotzky Éva a Kaposvári Videoton Elektro-Plast KFT-nél 8 éve szervezi a véradásokat. Önzetlen és lelkes munkájának köszönhetően évente 3-4 alkalommal szervezünk sikeres véradásokat a gyárban, ahol alkalmanként 50-60 dolgozó vesz részt a véradásokon, ő is rendszeresen ad vért. Nagyon jó a kapcsolata a gyár dolgozóival és a vezetőkkel, munkáját tisztelik és elismerik. Segítségére minden esetben lehet számítani.

Dr. Tóthné Vinnai Andrea

Méltatás: Dr. Tóthné Vinnai Andrea a Nyíregyházi Zay Anna Egészségügyi Szakközépiskola biológia szakos tanára, már tíz éve szervezi a középiskola tanulói között a véradást. Kezdettől nagy lendülettel és sikerrel végzi ezt a tevékenységet a fiatalok körében. Meggyőzően érvel a teljes véradás fontosságáról, társadalmi szerepéről, segítéségével évről évre magas maradt a középiskolában a véradói kedv a diákok között. Ő maga is többszörös véradó, így nagyon hiteles, hiszen elköteleződése a tettekben is formát ölt. Évente két alkalommal, rendkívüli aktivitással segíti munkánkat a véradások előkészítésében. A sikere számokban is mérhető, a diákok más csábítóan kínálkozó lehetőség mellett is a váradást választják. A véradások szervezése mellett a fiatalok körében hirdeti a Vöröskereszt alapelveit, felhívja a fiatalok figyelmét a másokon való segítés fontosságára. Közvetlensége, szakmai tudása a fiatalok szeretete határozza meg munkáját. Példamutató nevelői tevékenységét nap, mint nap kitűnően végzi. Kiváló munkájára bár mikor lehet számítani. Megbízható hiteles személyisége teszi lehetővé a hatékony munkavégzését.

Langer József

Méltatás: Langer József a zombai Motoros Egyesület alapító tagjaként immár 6 éve szervezi Zombai Motoros találkozón részt vevő motorosok, családtagjaik részére a véradást. A vért adóknak saját anyagi forrásaik terhére kedvezményt biztosítanak, ezzel is növelve a véradókedvet. A véradáson minden alkalommal 30-35 fő vesz részt és nyújtja karját beteg embertársaik érdekében. A véradás mellett ugyanekkor beteg gyermekek támogatására gyűjtést is szerveznek.

Varga Tibor

Méltatás: Mind hivatásában mind pedig a véradás szervezésben elhivatott, precíz, pontos, jó szervező készséggel tudja mozgatni az alegységen belül a véradásokat évi négy alkalommal. Véradások alkalmával mindig jó hangulatban családias környezetben adnak helyet az eseményeknek a laktanyán belül. Maga is rendszeres véradó. Köszönjük szépen.

Rónaky Attiláné

Méltatás: Rónaky Attiláné a Hévízi Bibó Gimnázium tanáraként kilenc éve, mint többszörös véradó szervezi a diákok és a pedagógusok körében a véradást. Személyes példamutatása alapján, egyre többen és többen jelentkeznek a diákok, mint első véradók és ez meghatározza az életük további részét, hiszen természetes lesz a számukra a segítségnyújtás, az emberi élet védelme.

Dr. Horváth István

Méltatás: Dr. Horváth István 38-szoros véradó, aki már a katonai szolgálat alatt kezdett vért adni. A Keszthelyi Rendőrkapitányság kapitányságvezetőjeként közel tíz éve példáját követve több munkatársa is rendszeres véradó lett. Átérezve a véradás fontosságát, a Vöröskereszt alapelveinek minél szélesebb körben történő terjesztését, aktív támogatója a Vöröskereszt Zala Megyei és Keszthely Területi Szervezetének. A Fehér Gyűrű Áldozatsegítő Egyesület Zala Megyei Irodája Keszthelyen tevékenykedik, szoros munkakapcsolatban a Rendőrkapitánysággal, a Kapitányságvezetővel. Dr. Horváth István kapitányságvezető úr eddigi példamutató tevékenysége, emberiessége, elhivatottsága alapján, nyugdíjba vonulása alkalmából javasoljuk kitüntetését.

Pócs Szilvia

Méltatás: A Magyar Honvédség Logisztikai telepén munkája mellett évente négy alkalommal szervez nagyon sikeres véradásokat. A munkatársai hallgatnak szavára és sokan részt vesznek, 50-55 fő véradó van ilyenkor. Három gyermek édesanyja.