Családok Átmeneti Otthona

Az intézmények nyújtotta szolgáltatások

A munkavállalás elősegítése és a szülői készségek, kompetenciák fejlesztése mellett kiemelt helyen szerepel a pénzgazdálkodás/háztartásgazdálkodás előtérbe helyezése, valamint a lakók és a családgondozók, rajtuk keresztül az intézménnyel való együttműködés javítása.

Lehetőség adódik fejlesztőpedagógus megbízással történő foglalkoztatására, nyári táborozásra az intézményben élő gyermekek számára, s más szabadidős programok.

Az intézményünkben lakó gyermekek sajátos egyéni szükségleteit és korát figyelembe véve a fejlesztő pedagógus mellett a családgondozók is bekapcsolódtak a kreatív, valamint fejlesztő foglalkozások, esetenként korrepetálások megszervezésébe és lebonyolításába egyéni és csoportos foglalkozások keretében. Ezek a foglalkozásoknak igen nagy népszerűségnek örvendenek mindkét telephelyünkön.

Az ellátottak esetében az intézmény szükség szerint hozzájárul a családok mindennapjaihoz élelmiszercsomagokkal, valamint gyógyszer és pelenkaadományokkal, melyeket az intézmény saját költségvetéséből finanszíroz.

Kiegészítő foglalkozások és szolgáltatások az intézményben: folytatjuk a „Nyitott ház” hagyományt, amikor szívesen láttunk minden látogatót, régi lakót, támogatót, érdeklődőt, hogy jobban megismerje az intézmény életét. Több Nyitott ház rendezvényt tartottunk ünnepek alkalmával.

Az intézményt illetően érdeklődésével, kérdéseivel, kérem, forduljon a megyei szervezetünkhöz:

Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi Szervezete

1051 Budapest, Arany János u. 31.
(1) 311 3660
titkarsag@voroskeresztbp.hu

Nyelv

X