Átmeneti Szálló és Éjjeli Menedékhely

Cím: 8800 Nagykanizsa, Dózsa György u. 73.

Telefon: +36 93 313 650

E-mail: atmenetiszallo.nagykanizsa@mvkzala.hu

„Jó érzés reményt adni.”

Az Átmeneti Szálló és Éjjeli Menedékhely által nyújtott szolgáltatások

Intézményünk átmeneti szállást, éjjeli menedékhelyet, nappali melegedőt, népkonyhai ellátást és orvosi szolgálatot nyújt, továbbá a téli krízisidőszakban időszakos éjjeli menedékhelyet biztosít a rászorulóknak. Mindezeken felül utcai szociális munkát is végzünk, illetve az önkormányzat tulajdonában álló Tisztasági Fürdő és Mosoda létesítmény üzemeltetésével kapcsolatos feladatokat is ellátjuk.

Szolgálatunk végzése során nem ítélkezünk, őszinte emberséggel állunk minden hozzánk fordulóhoz. Az alapvető fizikai szükségletek kielégítésének segítésén túl fontosnak tartjuk a lelki támogatást, a meglévő készségek erősítését. A közös ünnepek megtartásával erőt kívánunk adni a mindennapokhoz. Az ellátottakat bevonjuk a mindennapi tevékenységekbe, mint udvar takarítás, kert kialakítása, gondozása, hétvégén közös főzések. Ezzel is vonzóvá szeretnénk tenni a tevékeny életet, a munka világába történő visszajutást. Az utóbbi évek szomorú tapasztalata alapján egyre több betegséggel küzdő ember intézményünkben vesz búcsút az élettől. Megpróbálunk a lehetőségeinkhez mérten méltó körülményeket biztosítani a fájdalom és egyedüllét elviseléséhez. Tiszteletben tartjuk ellátottjaink kulturális, vallási meggyőződését.

Nappali melegedő (40 fő)

A nappali melegedőben munkanapokon, valamint november 1-e és április 30-a közti időszakban minden nap reggel 08:00-16:30-ig az ellátást igénybe vevők részére szociális, egészségi, mentális állapotuknak megfelelő napi életritmust biztosító szolgáltatást nyújtunk.

Éjjeli menedékhely (54 fő)

Biztosítjuk a hajléktalan emberek éjszakai pihenését, a közösségi együttlét, ételmelegítés, étkezés, tisztálkodás feltételeit. Napi négy órában szociális munkát, szociális információk szolgáltatását és tanácsadást végzünk.

Időszakos menedékhely

A november 1-e és április 30-a közti időszakban az éjjeli menedékhelyet további 30 férőhellyel bővítjük.

Átmeneti szálló (35 fő)

A szállón 4-6 személyes szobákban biztosítjuk a bentlakáshoz, a ruházat tisztításához szükséges feltételeket, a személyes tárgyak biztonságos megőrzését, ágyneműt, tisztálkodáshoz szükséges textíliát. Napi hat óra időtartamban végzünk szociális és mentálhigiénés gondozást, a szállóról való továbblépéshez szükséges támogatást. Segítjük a családi-, társadalmi kapcsolatok ápolását, hivatalos ügyek intézését. Az intézmény orvosi rendelőjében heti rendszerességgel, a háziorvosi rendelőben naponta orvosi ellátást biztosítunk, háziorvosunk segítségével.

Utcai gondozószolgálat

Az utcai szociális munka keretében az intézményes gondozással szemben bizalmatlan, az utcán életvitelszerűen tartózkodó személyek, csoportok szociális és mentális segítését végezzük, elsősorban életmentés, megelőzés, integrálás céljából. Rendszeresen osztunk ki közöttük élelmet, gyógyszert, igény szerint ruhát, takarót.

Népkonyha (100 adag)

Az intézmény népkonyháján a szociálisan rászorultak részére meleg ebédet biztosítunk, térítésmentesen. Munkanapokon ebédre 100 adag egytálételt szolgálunk fel. Az ebéd egy átlagos felnőtt ember napi energia- és tápanyagszükségletének legalább negyven százalékát biztosítja.

Tisztasági fürdő és mosoda

Munkanapokon 8 órától 16 óráig a rászorultak részére biztosítunk kulturált körülményeket a tisztálkodáshoz, ruházatuk gépi mosásához, szárításához. Ugyancsak itt végezzük az intézményünk által biztosított textília mosását.

Szolgáltatásainkat elsősorban a Nagykanizsa közigazgatási területén életvitelszerűen tartózkodó hajléktalanná vált személyek számára nyújtjuk, de szabad férőhely kapacitás esetén az ország egész területéről fogadunk hajlék nélküli embereket. Az intézményi szolgáltatást igénylő rászoruló személy a hajléktalanszálló felkeresését követően tudja kérni az intézménybe történő felvételét. Az új jelentkezőket az éjjeli menedékhelyen tudjuk elhelyezni. A felvétel során a jelentkező személyes iratainak bemutatása szükséges. Térítési díjat az átmeneti szállás szolgáltatásunk igénybevételekor kérünk, ami az igénybevevő mindenkori jövedelmének 25 %-a. A térítési díj számítását a 29/1993. (II.17.) „a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról” szóló Korm. rendelet szabályozza. Az átmeneti szálláson a gondozás első 30 napjára nem kell személyi térítési díjat fizetni.

Nappali melegedő

40 fő

Éjjeli menedékhely

54 fő

Időszakos menedékhely

30 fő

Átmeneti szálló

35 fő

Népkonyha

100 adag

Nyelv

X