Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Keresőszolgálat   Véradásszervezés   Megyei Szervezetek   Magyar Ifjúsági Vöröskereszt  

Üdvözöljük a Magyar Vöröskereszt honlapján!
Adószámunk:19002093-2-41


Címlap Szervezetünk Nemzeti szervezetünk A Magyar Vöröskereszt a Nemzetközi Vöröskereszt és Vörösfélhold Mozgalom része

A Magyar Vöröskereszt a Nemzetközi Vöröskereszt és Vörösfélhold Mozgalom része

A Magyar Vöröskereszt 1881. évben alakult meg, 1921-től tagja a Vöröskereszt és Vörösfélhold Társaságok Nemzetközi Szövetségének. Tevékenységét a „Háború áldozatainak védelmét szolgáló” 1949. évi négy Genfi Egyezmény, valamint ezek 1977. évi I. és II. Kiegészítő Jegyzőkönyvei alapján végzi, amely egyezményeknek a Magyar Köztársaság részes állama. Együttműködik a Vöröskereszt Nemzetközi Bizottságával (ICRC), támogatja a nemzetközi humanitárius jog fejlesztését és ismertetését. Részt vesz a 186 nemzeti társaságot magában foglaló Vöröskereszt és Vörösfélhold Társaságok Nemzetközi Szövetsége (IFRC) munkájában. Két és többoldalú kapcsolatokat tart fenn a nemzeti Vöröskereszt és Vörösfélhold társaságokkal. Hazánk 2004-es EU csatlakozása óta a Magyar Vöröskereszt tagja az Európai Unió Vöröskereszt szervezeteit magában foglaló, brüsszeli székhelyű Vöröskereszt/Európai Unió Irodának. A Vöröskereszt alapelvei: emberiesség, pártatlanság, semlegesség, függetlenség, önkéntes szolgálat, egység és egyetemesség.A vörös kereszt embléma nemzetközi védelme

A Vöröskereszt szervezetek ismertetőjele a fehér alapon nyugvó vörös kereszt. Az embléma mind béke, mind háború idején, a Vöröskereszten kívül csak a nemzetközi egyezményekben felsorolt egészségügyi alakulatok és intézmények, valamint a személyzet és felszerelés jelzésére és védelmére használható a Genfi Egyezményeknek és a Magyar Vöröskeresztről szóló 1993. évi XL törvénynek megfelelően. Az embléma jogosulatlan használata békeidőben szabálysértés, háború idején bűncselekmény.A Magyar Vöröskereszt helye és szerepe a társadalomban

A Magyar Vöröskereszt taglétszáma: 169.666 fő (2009)
Az önkéntesek száma:  45 945 fő (2009)

A Magyar Vöröskereszt fő feladatai: az élet és egészség védelme, az emberi szenvedés, szociális gondok enyhítése, a betegségek megelőzése, a fegyveres konfliktusok, katasztrófák áldozatainak megsegítése, a Genfi Egyezményekből adódó feladatokban való közreműködés, a nemzetközi humanitárius jog, a Vöröskereszt alapelveinek terjesztése, a társadalmi szolidaritásra nevelés. Feladatai ellátásában - alapelveinek megfelelően – együttműködik a kormányzati és nem-kormányzati szervezetekkel, gazdasági szereplőkkel, valamint a segítségnyújtásra kész magánszemélyekkel. A kormányzat és a hatóságok segítőjeként olyan közfeladatok ellátását is átvállalja, amelyekről a törvényi szabályozás alapján valamely állami szervezetnek vagy önkormányzatnak kell gondoskodnia.
A Magyar Vöröskereszt szakmai tevékenységeiKatasztrófa készenlét

A Magyar Vöröskereszt stratégiai céljai a katasztrófa elhárítás területén:

 • Életmentés, a megélhetési források megóvása, a katasztrófák és válságok utáni helyreállítás elősegítése.
 • Hatékony készültségi kapacitás a megfelelő és időbeni segítségnyújtáshoz katasztrófák és válsághelyzetek esetén;
 • A katasztrófák és válsághelyzetek következtében bekövetkező halálozások, veszteségek, pusztítás és egyéb káros következmények csökkenése;
 • A közösség működésének magasabb szintű helyreállítása katasztrófák és válsághelyzetek után.
 • Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósággal megkötött együttműködési megállapodás folyamatos végrehajtása és fejlesztése
 • önkéntesek és munkatársak felkészítése katasztrófahelyzetekre területi szervezetenként az IFRC szakmai útmutatása alapján (pszichológiai segítségnyújtás, elsősegélynyújtás, rádiókommunikáció, logisztika és segélyezés) témakörökben.


A Magyar Vöröskereszt katasztrófa-készenléti mechanizmusának nemzetközi háttere

A Magyar Vöröskereszt évtizedeken át egyetlen partnere volt a Külügyminisztériumnak a kormány segélyszállítmányainak katasztrófa vagy fegyveres konfliktus által sújtott térségekbe történő eljuttatásában a Vöröskereszt és Vörösfélhold nemzeti társaságok világhálózatán keresztül. Folyamatosan tájékozódik a nagyméretű katasztrófákra adott nemzetközi vöröskeresztes válaszról. Természeti katasztrófák esetén az IFRC, fegyveres konfliktusok esetén az ICRC irányítja a nemzetközi segélyműveleteket, melyek támogatására nemzetközi segélyfelhívásokat adnak ki. A Magyar Vöröskereszt hazai segélyfelhívással járul hozzá a hazánktól távol eső területeken bekövetkezett katasztrófákat követő nemzetközi segélyműveletekhez. A szomszédos országokban vagy a közép- és kelet-európai térségben bekövetkező természeti és humán katasztrófák – árvíz, szélsőséges időjárás, járvány – esetén a Magyar Vöröskereszt hazai felajánlásokból segélyszállítmányokat juttat el Vöröskereszt testvérszervezetén keresztül az érintett ország lakosainak megsegítésére. A kormányok mindkét esetben közvetlenül is támogathatják a segélyműveleteket.

A Vöröskereszt/EU Iroda megküldi az EU tagállamok Vöröskereszt szervezetei részére a kormányok katasztrófa helyzetekre adott felajánlásait tartalmazó MIC jelentéseket. 

Regionális Katasztrófaelhárító Csapatok

A Nemzetközi Vöröskereszt (IFRC) 1998-ban elindította  a Regionális Katasztrófaelhárító Csapatok (RDRT Regional Disaster Response Teams) rendszerét azzal a céllal, hogy a ténylegesen meglevő kapacitások kihasználásával egy adott régión belül a Vöröskereszt nemzeti társaságok egymásnak segítséget nyújtsanak.

A Magyar Vöröskereszt 2009. októberében kapcsolódott be saját csapatával az RDRT munkájába. A Regionális Katasztrófaelhárító Csapatok egy-egy földrajzi térség szomszédos országaiban, de szükség szerint nagyméretű nemzetközi katasztrófák esetén is bevethetőek már az első 24, vagy 48 órában, hogy támogassák az érintett ország Vöröskereszt szervezetét a katasztrófákra történő reagálásban.

A központi RDRT csapat a különböző országok vöröskeresztes munkatársaiból vagy önkénteseiből áll, akiknek szakértelméről és jártasságáról a Nemzetközi Vöröskereszt folyamatos képzésekkel és katasztrófa szimulációs gyakorlatokkal gondoskodik. A központi csapat tagjai specializálódnak az egészségügy, a logisztika, a víz-, és szennyvízkezelés, az információ-technológia, távközlés és katasztrófa kommunikáció, valamint az általános segélyezés – ideiglenes szálláshelyek kialakítása és élelmezés – területén.
Összeállították a kiképzett csapattagok RDRT adatbázisát, amely alapján a Nemzetközi Vöröskereszt regionális szervezete a katasztrófa által érintett ország Vöröskereszt társaságának kérésére intézkedik az azonnali riasztásról és RDRT telepítésről.

Legutóbb 2010. március 10–14. között tartottak szimulációs gyakorlatot a Regionális Katasztrófaelhárító Csapat (RDRT) tagjai számára Bosznia Hercegovina észak-keleti részén.

A forgatókönyv szerint az RDRT csapatoknak szimulált katasztrófahelyzetben, katasztrófa által érintett területen kellett tevékenységüket és műveletüket kifejteni. A csapatok a Vöröskereszt valamint az állami, regionális és helyi felelős kormányzati hatóságok közötti koordinációt gyakorolták. A gyakorlaton a régió 16 nemzeti társaságából, valamint Izraelből érkező RDRT tagok vettek részt. A gyakorlat árvíz sújtotta helyszíneken, egy szimulált helyzet alapvető szükségletfelméréséről szólt. A tréning fő célja az RDRT csapatok felkészítése volt a valódi katasztrófa helyzetekben történő megfelelő reagálásra.
A Nemzetközi Vöröskereszt katasztrófa válaszadó mechanizmusa másik egységének, a Helyszíni Szükségletfelmérő és Koordinációs Csapat (FACT – Field Assesment and Coordination Team) tevékenységében is jártasságot szerezhettek a résztvevők.

A FACT csapatokat tapasztalt vöröskeresztesek alkotják, hetven különböző ország mintegy ötszáz, különböző szakterületeken jártas szakemberei állnak rendelkezésre (2009). A magasan képzett tagok katasztrófahelyzetben az érintett lakosság legsürgetőbb szükségleteit mérik fel, támogatják a katasztrófa következtében lecsökkent kapacitású helyi Vöröskeresztet, addig, amíg a hosszabb távú feladatok végrehajtása elkezdődik, illetve a gyorsreagálású egységek és a hozzájuk kapcsolódó személyzet meg nem érkeznek. Koordinációt folytatnak a helyi hatóságokkal, a helyszínen humanitárius segélyezésben résztvevő ENSZ-szervezetekkel és civil szervezetekkel.
A Gyorsreagálású Mobil Egységek (ERU – Emergency Response Units) a nagy tömegeket érintő veszélyhelyzetekre a lehető leggyorsabban és a leghatékonyabban reagáló modulok. A csoport tagjai szintén felkészültek és magasan képzettek, és rövid időn belül a világon bárhol bevethetőek. Komoly technikai felszereltséggel rendelkeznek, mobil terepkórházat és egészségügyi ellátó helyet, logisztikai központot, víz és közegészségügyi állomást, informatika és telekommunikációs bázist, ideiglenes szállást, élelmiszer-, és higiéniai ellátást biztosító segélyezési egységet képesek felállítani és működtetni, amelyek szükség szerint az elpusztult infrastruktúra helyreállítására és több tízezer ember ellátására alkalmasak hosszabb távon is. A Magyar Vöröskereszt kiképzett RDRT szakemberei számára is lehetőség nyílhat a jövőben arra, hogy további szakosodást és jártasságot szerezve részt vegyenek a Gyorsreagálású Mobil Egységekkel rendelkező országokkal közös katasztrófaelhárító tevékenységeiben, betagozódva valamely egység személyzetéhez.
Magyar Vöröskereszt számára szintén elérhető, és a lakosság biztonságához, katasztrófa esetén történő azonnali ellátásához hozzájárul a Nemzetközi Vöröskereszt (IFRC) Katasztrófa Segélyalapja (DREF - Disaster Relief Emergency Fund ) Az alap a hirtelen bekövetkező természeti csapásokra azonnali, gyorsan hozzáférhető pénzeszközöket tud biztosítani, amit a befolyó adományokból fizetnek vissza.
A lakosság megóvásához, a természeti csapások és veszélyhelyzetek következményeinek csökkentéséhez, a megfelelő reagálási terv kidolgozásához és a hatékony katasztrófa elhárításhoz elengedhetetlen a naprakész és megbízható információ. Ezt szolgálja a Nemzetközi Vöröskereszt Katasztrófavédelmi Információs Rendszere (DMIS - Disaster Management Information System), ahonnan a Magyar Vöröskereszt munkatársai is tájékozódhatnak.
Ez a webes felület, amely kizárólag a Vöröskereszt/Vörösfélhold szervezetek személyzetének nyújt támogatást, nemcsak valós idejű információkkal szolgál a katasztrófákkal kapcsolatban, hanem online információt tartalmaz a Vöröskereszt szervezetek belső és külső erőforrásairól, az eszközökről és adatbázisokról annak érdekében, hogy még hatékonyabban eredményesebben reagálhassanak a világban bekövetkező természeti csapásokra vagy válsághelyzetekre. A rendszer szoros kapcsolatot hoz létre a nemzetközi szervezet munkatársai között, valamint jelentősen hozzájárul a nemzetközi hálózat egyes elemeinek zökkenőmentes együttműködéséhez.
A Magyar Vöröskereszt az IFRC fenti katasztrófa válaszadó mechanizmusához kapcsolódva, annak integráns részeként felkészülten tud közreműködni a kormányzati és, nem kormányzati a kulcsszereplők felelősségvállalásában, hozzájárulva a kockázati tényezők kiküszöböléséhez, a veszélyeztetett közösségek sebezhetőségének csökkentéséhez, mindezek által az emberi élet és biztonság megóvásához.


„Tájékozottan. Felkészülten. Együtt.” projekt

A Magyar Vöröskereszt részt vett a brüsszeli Vöröskereszt/Európai Unió Iroda által irányított „Tájékozottan. Felkészülten. Együtt (I.P.T)„ című Európai Bizottság által támogatott projektben. A projekt kommunikációs anyagokat és eszközöket dolgozott ki a lakosság katasztrófákra való felkészítésére. A projekt szakértői csoportjában a Brit, a Francia és a Magyar Vöröskereszt, a német Technisches Hilfswerk, a pszichológiai segítségnyújtással foglalkozó holland Impact egyesület, valamint a brit Rendőrtisztek Egyesületének képviselői vettek részt.

A hatóságok figyelmébe ajánlják „A polgári védelem emberi szempontjai – elvek a gyakorlatban”, c. tanulmányt. A közösségek veszélyhelyzetekre való felkészülését interaktív honlap (www.informedprepared.eu), „Útmutató lakossági katasztrófa gyakorlatokhoz”, felnőtteknek és gyermekeknek szóló képzési és szemléltető anyagok, valamint oktató játék egészítik ki. A projekt eredményeit és termékeit, melyek kidolgozásába az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szakértői is bekapcsolódtak, kommunikációs kampány népszerűsíti az egész Európai Unióban. A Magyar Vöröskereszt általános és középiskolákban működő Bázisiskola hálózatában, valamint katasztrófa készenléti képzései során használja fel a projekt anyagait.


Elsősegélynyújtás

A Magyar Vöröskereszt a társadalmi célú elsősegélynyújtás rendszergazdája. Tevékenységét az Országos Mentőszolgálat szakmai útmutatásával végzi. Több évtizedes tapasztalattal és gyakorlattal rendelkezik iskolai és munkahelyi elsősegélynyújtó tanfolyamok tartásában. Az általános és középiskolás fiatalok minden évben területi, megyei és országos elsősegélynyújtó versenyeken bizonyíthatják jártasságukat. A selejtezőkön több mint ezer csapat vesz részt évről-évre. Kitűnő motiváló tényező, hogy az országos verseny győztesei képviselik a Magyar Vöröskeresztet az Elsősegélynyújtó Európa Bajnokságon. A Balaton parti strandokon 2007-óta minden nyáron 400 kiképzett ifjúsági vöröskeresztes önkéntes lát el elsősegélynyújtó szolgálatot.

A Magyar Vöröskereszt évente közel 100 000 fő gépjárművezetői elsősegélynyújtó vizsgáztatását végzi.


Elsősegélynyújtó családok

A Magyar Vöröskereszt az egészségügyi struktúrák kiegészítésére felújította az elsősegélynyújtó családok hálózatának rendszerét az aprófalvas településeken, ahol az elsődleges egészségügyi szolgáltatások nem állnak rendelkezésre. Az orvos nélküli falvakban elsősegélynyújtásra kiképzett személyek kisebb balesetek esetén a teljes napszak során képesek ideiglenes ellátást biztosítani a sérülteknek a mentők, vagy egyéb orvosi segítség megérkezéséig. A kezdeményezés nemcsak az életmentéshez, az egészségmegőrzéshez és a laikus elsősegélynyújtás elismertségéhez járul hozzá, de elősegíti a hátrányos helyzetű csoportok integrációját, a helyi közösségek megerősödését és biztonságosabbá tételét.


Stratégiai célok:

 • elsősegélynyújtó ismeretek oktatásának korszerűsítése (alapképzés – újraélesztés);
 • elsősegélynyújtás oktatók, vizsgáztatók szinten tartó képzése;
 • az európai normáknak megfelelő képzési anyag és vizsgarendszer bevezetése;
 • munkahelyi, iskolai elsősegélynyújtó ismeretek rendszeressé tétele;
 • óvodáskorúak elsősegélynyújtó ismereteinek elsajátításához alapprogram bevezetése;
 • a Velencei tavi vízi-mentő szolgálat továbbfejlesztése;
 • Balatoni vízi-mentő szolgálat beindítása a vízbiztonság növelése érdekében;
 • A Magyar Vöröskereszt hozzá kíván járulni ahhoz, hogy félautomata defibrillátorokat telepítsenek a munkahelyekre és forgalmas területetekre, és minél többen sajátítsanak el elsősegélynyújtó, és az eszközös újraélesztéshez szükséges ismereteket.Véradásszervezés

A Magyar Vöröskereszt évente mintegy 500 ezer véradót mozgósít önkéntes, térítésmentes véradásra, hogy az egészségügyi intézmények számára szükséges vér folyamatosan és zökkenőmentesen rendelkezésre álljon. A feladat ellátásában együttműködik az Országos Vérellátó Szolgálattal.


Stratégiai célok:

 • A feladat ellátásához és a minőségfejlesztéséhez szükséges feltételek biztosítása;
 • a lakosság folyamatos tájékoztatása és megszólítása korszerű kommunikációs eszközök segítségével;rendszeres képzés a véradásszervezésben résztvevő munkatársak és önkéntesek részére;
 • a véradásszervezés és donormegbecsülés költségeinek állami vagy kormányzati finanszírozása;
 • a munkahelyi vezetők véradáshoz való pozitív hozzáállásának erősítése;
 • donormegbecsülés;
 • a donorállomány fiatalítása érdekében a fiatalok minél szélesebb körű megnyerése a véradásnak.Szociális programok

A Magyar Vöröskereszt alapfeladata a rászoruló emberek és csoportok segítése. A szociális tevékenység a gyors és hatékony segítségnyújtáson alapul. A rászorultság reális megítélése és a párhuzamosság elkerülése érdekében szorosan együttműködünk az önkormányzatokkal és más civil szervezetekkel. A Magyar Vöröskereszt országos hálózata révén a segítségre szorulók közvetlenül a lakókörnyezetükben, a helyben működő Vöröskereszt alapszervezetektől kaphatnak támogatást. Nagyon fontos a településeken végzett segítő tevékenységünk, amihez önkénteseink nagymértékben hozzá járulnak.

A legsebezhetőbbek azok az emberek vagy családok, akik számára a megélhetés társadalmilag elfogadott minimális szintje sem biztosított, lakhatásuk nem megoldott, megélhetési forrásokkal, munkahellyel vagy rendszeres jövedelemmel nem rendelkeznek.

A Magyar Vöröskereszt számukra működteti szociális intézményeinek, szolgáltatásainak széles körét:
 • A hajléktalan emberek részére népkonyhákat, nappali melegedőket, éjjeli menedékhelyeket, átmeneti szállásokat, rehabilitációs szállókat és idősotthonokat üzemeltet.
 • A válsághelyzetben lévő családok számára átmeneti szálláshelyet, anya- és gyermekotthonokban való elhelyezést biztosít.
 • A rászoruló lakosság segélyezése a megyei és területi Vöröskereszt szervezeteken keresztül rendszeresen és folyamatosan történik; (2009-ben mintegy 610 ezer fő részesült segélyben, melynek összege meghaladta a 715 millió Ft-ot). A területi Vöröskereszt szervezetek többsége a jeles napokhoz kapcsolódó akciókat szervez (Vöröskereszt világnapi segélyakció, Anyák napja, iskolakezdés, stb.), különös figyelmet fordítva az évek óta rendszeresen megszervezett karácsonyi szeretetakciókra.
 • A Magyar Vöröskereszt 52 szociális, gyermekvédelmi, illetve egészségügyi intézményben, közel 100 különböző szolgáltatással egészíti ki az állami gondoskodást, és járul hozzá a lakosság szociális biztonságához.
 • Hagyományosak az egészségkárosodott, krónikus betegségben szenvedő gyermekek és fiatalok, valamint idősek részére szervezett táboroztatási és kirándulási programokA Magyar Vöröskereszt által működtetett szociális intézmények

Hajléktalanellátó intézmények

 • Szociális információs szolgálat (1)
 • Népkonyha (7 )
 • Nappali melegedő (14)
 • Éjjeli menedékhely (9)
 • Átmeneti szállás (9)
 • Rehabilitációs otthon és kiléptető lakás (6 )
 • Hajléktalan otthon idősek ellátására (1)
 • Utcai szociális szolgálat (22)
 • Hajléktalan családorvos (2)
 • Diszpécser szolgálat (2)


Gyermekvédelmi ellátások

 • Családok átmeneti otthona (10)
 • Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat (1)

Fogyatékos emberek ellátása

 • Támogató szolgálat (10)
 • Fogyatékosok nappali ellátása (1)

Közösségi ellátás (szenvedélybetegek részére) (6)

Egészségügyi ellátás

 • Szakápolói szolgálat (2)

Falugondnok (2)

Idősellátás

 • Házi segítségnyújtás (1)
 • Jelzőrendszeres házi-gondozó szolgálat (1)


A Magyar Vöröskereszt szociális ellátó rendszere évente közel húszezer embernek nyújt segítséget.


Vöröskereszt a fiatalokért

A Magyar Vöröskereszt kilenc évtizede foglalkozik a fiatalsággal. A vöröskeresztes tanárelnökök több száz általános és középiskola tanulóinak ezreit készítik fel elsősegélynyújtásra, csecsemőgondozásra, az egészséges életmódra, megismertetik a Magyar és a Nemzetközi Vöröskereszt történetét, alapelveit, értékeit és tevékenységét. A vöröskeresztes programok megvalósításában legaktívabb 150 általános és középiskola alkotja a Magyar Vöröskereszt Bázisiskola hálózatát. A képzéseken elsajátított ismeretekről és készségekről a fiatalok felmenő rendszerű versenyeken adnak számot.

Az ifjúsági véradószervező, elsősegélynyújtó, baleset-szimuláció, szociális csoportvezető, HIV/AIDS prevenciós, vöröskeresztes eszmeterjesztő képzések felkészítik a fiatalokat a Magyar Vöröskereszt szakmai programjaiba való bekapcsolódásra, és fontos szerepük van az önkéntesek utánpótlásában is.Keresőszolgálat

A Magyar Vöröskereszt Keresőszolgálata a Vöröskereszt világméretű keresőhálózatának tagjaként, a háború áldozataira vonatkozó Genfi Egyezmények szellemében, az ICRC Központi Keresőszolgálata szakmai irányítása alatt tevékenykedik.
Eredeti missziójának megfelelően a háborúk, fegyveres konfliktusok és természeti katasztrófák következtében egymástól elszakadt családtagok felkutatásában nyújt segítséget. Napjainkban a növekvő gazdasági migráció miatt nagy nyomás nehezedik a hálózatra, hogy kiterjessze segítségnyújtását a nem háborúk okozta népmozgások – az éghajlatváltozás, az energiaválság vagy az éhínség – által kiváltott helyzetekre is.
A MVK Keresőszolgálata jelenleg 1200-1500 új kérelmet kap évente. A keresések nagyobb része a II. világháborúval és az 1956-ban illetve a hidegháború éveiben szétszakadt családokkal áll kapcsolatban. A menekültekkel kapcsolatos keresési ügyek néhány százalékot jelentenek, de az elkövetkező években ez a szám valószínűsíthetően emelkedni fog. A Magyar Vöröskereszt csatlakozni kíván a Belga Vöröskereszt által működtetett közös menekült-nyilvántartáshoz, amely megkönnyíti a menekülés során – elsősorban az embercsempészek tevékenységének tulajdoníthatóan - különböző országokba került családtagok egymásra találását. 

A csatlakozás feltétele a keresőszolgálati munka törvényi hátterének rendezése az adatvédelmi törvénnyel összhangban, melynek megvalósítása folyamatban van.
A gazdasági migrációval összefüggésben a magyar fiatalok külföldre kerülése, és a családdal való kapcsolatának – néha kriminális okból történő – megszakadása jelenti a legfőbb kihívást. Az irreguláris migráció, az embercsempészet és emberkereskedelem kihívásaira adandó válasz kialakítása érdekében ez év áprilisában keresőszolgálati együttműködés kezdődik a térségben  a Szerb, Bolgár, Lengyel és Magyar Vöröskereszt között.
A keresések sikerességi rátája 60-65% között van, amely nemzetközi vonatkozásban is kiemelkedő. A Keresőszolgálat önálló honlapot indított, amelyen „Ki tud róluk” rovattal egészítjük ki keresési eszközeink tárházát. Mivel a keresőszolgálati aktákat minimum ötven évig meg kell őrizni, a tárolás és az állagmegóvás egyre nagyobb gondot jelent, öt éven belül célszerű lenne megkezdeni  legkorábbi anyagaink digitalizálását.


A Magyar Vöröskereszt részvétele az ENSZ Menekültügyi Főbiztossága felmérésében

Világméretű folyamat részeként, az ENSZ Menekültügyi Főbiztossága (UNHCR) 2009. szeptember 14-18. között megtartotta ötödik, éves „Nem, Kor és Sokféleség” (AGDM) című, részvételen alapuló felmérését, mely a magyarországi menekültek és menedék-kérők helyzetével foglalkozott. A folyamat célja a menekültek bevonása a magyarországi menekültvédelem helyzetének felülvizsgálatába, és javaslatok megfogalmazása a jogokra épülő, közösségi alapú menekültvédelem megvalósítására. A felmérésben az ENSZ Menekültügyi Főbiztossága, az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium, a Szociális- és Munkaügyi Minisztérium, az Állampolgári Jogok Országgyűlési Biztosa, a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal, a Magyar Vöröskereszt, a Menedék Egyesület, valamint a Magyar Helsinki Bizottság képviselői vettek részt.
A Magyar Vöröskereszt az elmúl évtizedben fontos szerepet játszott a hazai menedékkérők és menekültek ellátásában. A tapasztalatokra és kapacitásokra építve új együttműködési megállapodás aláírását készíti elő az IRM Bevándorlási és Állampolgársági Hivatalával, amely szerint nagyobb szerepet vállal a menekültek és migránsok társadalmi beilleszkedését célzó programok megvalósításában.


A nemzetközi humanitárius jog terjesztésével és érvényre juttatásával foglalkozó Nemzeti Tanácsadó Bizottság

A Magyar Vöröskereszt közel tíz éve biztosítja a nemzetközi humanitárius jog érvényre juttatására és terjesztésére alakult Nemzeti Tanácsadó Bizottság titkárságát. A Bizottság tagjai a Honvédelmi, a Külügy-, az Igazságügyi és Rendészeti, az Egészségügyi, az Oktatási és Kulturális, valamint a Szociális és Munkaügyi Minisztérium képviselői. Az elmúlt években a  Bizottság felmérte a humanitárius jogi oktatás hazai helyzetét a fegyveres, a rendvédelmi és biztonsági erők képzése, valamint a polgári oktatás területén. A Bizottság kezdeményezte az Oktatási Minisztériumnál az ICRC és nemzetközi humanitárius jogi szakértők által kidolgozott „Exploring Humanitarian Law (EHL) – A humanitárius jog felfedezése c. tananyag középiskolai oktatásba történő bevezetését. A Bizottság foglalkozott a Nemzetközi Katasztrófa Jog (IDRL) alkalmazásának hazai helyzetével is, melynek tárgyalásakor az OKF és a KÜM HUMSECO képviselője is bekapcsolódtak munkájába. A közelmúlt prioritása a Magyar Vöröskeresztről szóló törvény korszerűsítésének előkészítése volt.


A Magyar Vöröskereszt részvétele a Vöröskereszt európai szakmai hálózataiban
·    Red Cross/Red Crescent Climate Change Center, The Hague
·    ELSG – European Legal Support Group
·    ENPS – European Red Cross Societies Network for Psychological Support
·    EPSG – European Public Support Group
·    ERNA – European Network of Red Cross/Red Crescent Societies on HIV/AIDS
·    European Working Group on First Aid Education 
·    Reference Center on Psychological Support

Összeállította: Fórizs Judit, nemzetközi programok vezetője és Szél Alice nemzetközi szakreferens

 


A NIOK Alapítvány támogatásával

Információk

 

Magyar Vöröskereszt Országos Igazgatósága
1051 Budapest
Arany János u. 31.

Telefonszám:
+36 1 374 1300

Adószám: 19002093-2-41

A Magyar Vöröskereszt adományvonala: 1359

Adományszámla:

Belföldi átutalás esetén
Adományszámla:
K&H Bank Nyrt.
10405004-00026542-00000005

Nemzetközi átutalás (Magyarországon kívülről érkező adomány) esetén
Számlavezető:  K&H Bank Zrt. (1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.)
IBAN: HU70 1040 5004 0002 6542 0000 0005
SWIFT: OKHBHUHB
Számlatulajdonos: Magyar Vöröskereszt (1051 Budapest, Arany János utca 31.)

Megyei Szervezeteink Elérhetőségei

Information in English - Hungarian Red Cross
Microsoft Office 365