Magyar Ifjúsági Vöröskereszt – SNAC projekt                 

“Social Innovation with New and Active Citizens”

A Magyar Ifjúsági Vöröskereszt nemzetközi együttműködésben ezzel a címmel pályázott sikeresen az Erasmus + pályázati alapnál. A pályázat célja a szociális innováció és az aktív társadalmi szerepvállalás erősítése fiatal kisebbségi, bevándorló vagy menekült háttérrel rendelkezők és a velük kapcsolatba kerülő fiatalok körében. A kétéves projekt során hazai programok szervezését, nemzetközi eseményeken való részvételt, nemzetközi szakmai anyagok fordítását és hazai implementálását vállaltuk, valamint egy kisebb művészeti projekt kidolgozását a hazai cigány/roma kisebbség integrációja témájában közoktatási- és köznevelési intézmények bevonásával.

Együttműködő partnerek

A pályázatot a Dán Vöröskereszt, a Dán Ifjúsági Vöröskereszt, a Bolgár, a Román és a Magyar Vöröskereszt közösen készítette el. A hazai programok megvalósításában előzetes egyeztetés alapján számítunk az AHA Színpad, Füsti Monár Sándor és további szakmai partnereink közreműködésére.

Időtartam

A pályázat 2017 júliusától 2019 júliusáig tart.

Célok

Szeretnénk megismerni és a helyi viszonyok között kipróbálni olyan érzékenyítő, ismeretátadó és életmód formáló módszereket, amelyek alkalmasak lehetnek az önkénteseink által megvalósított különféle programok (táborok, képzések, szolgálatok, ifjúsági versenyek stb.) során az integrációs szempontokat figyelembe vevő szemlélet és tevékenység erősítésére. Külföldön már meglévő programok implementációja, így például a Life Skills vagy a Youth on the Run elnevezésű módszerek mellett szeretnénk bemutatni az AHA Színpad fiatalokkal közösen megvalósított fórumszínház jellegű koncepcióját is. Ez egy lehetséges iskolai érzékenyítő módszer olyan közösségek számára, ahol a valamilyen szempontból marginalizált fiatalok jelenléte problémát okoz. Az egyes tartalmak előzetes megismerését és a hazai gyakorlati tapasztalatok megosztását több nemzetközi találkozón és konferencián való részvétel során lesz alkalmunk elvégezni.

 

Life Skills – Életviteli készségek fejlesztése

A Dán Ifjúsági Vöröskereszt, a Palesztin Vörös Félhold Közösség és a Jordán Vörös Félhold 2013 óta szervez életviteli készségek fejlesztésével foglalkozó programokat vegyes nemi összetételű fiatal csoportoknak Jordániában és Palesztinában. A módszerek hatékony továbbadása érdekében egy kézikönyvben foglalták össze a bevált gyakorlatokat. A pályázat keretében ezt a kézikönyvet lefordítjuk és a módszereket kipróbálva igyekszünk megfelelő csoportvezetői háttértudást biztosítani azoknak az önkénteseinknek, akik segíteni szeretnék fiatalok életviteli készségeinek fejlesztését. A Life Skills program célja, hogy az egyes célcsoportoknak olyan témákat mutasson be, mint pl. az egészség, a nemi sajátosságok, a konfliktuskezelés, stb., ezeknek köszönhetően motiváltak lesznek a fiatalok arra, hogy további tapasztalatokat szerezzenek.

Mik azok az életviteli készségek?

Az életviteli készségek ahhoz szükségesek, hogy megfelelően tudjunk reagálni a változásra, a mindennapi kihívásokra és lehetőségekre. Az életviteli készségek módszeres tanításának célja, hogy erősítse a fiatalok ellenálló képességét (rezilienciáját), és segítse őket abban, hogy változó körülmények között megfelelő tudással felvértezve, magabiztosan tudjanak megbirkózni a saját magunkkal-, másokkal- vagy a társadalommal való eredményes működés kihívásaival. A pályázatban vállalt feladatunk kipróbálni ezeket a foglalkozásokat kisebbségi, elsősorban cigány/roma közösségekben, és megvizsgálni, hogy mennyire lehet újszerű és alkalmas eszköz a Life Skills a társadalmi inklúzió és a Magyar Vöröskereszt ifjúsági közösségeinek befogadóvá tétele szempontjából.

 

Iskolai Érzékenyítő Programok

A jelenleg a Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi Szervezete Reintegrációs Központjában működő AHA Színpaddal több alkalommal dolgoztunk együtt. Most egy 4 + 1 alkalomból álló előadássorozatot tervezünk olyan iskolai közösségek bevonásával, amelyekben a cigány/roma jelenlét releváns témaként meghatározható függetlenül attól, hogy integrált vagy szegregált környezetről van-e szó. Fővárosi és vidéki, különleges szakmai programmal rendelkező és hagyományos, vöröskeresztes identitású és attól független intézmények is részt vesznek a közös munkában.

 

Az előadások során a cigány/roma identitást és irodalmiságot értékként szeretnénk megjeleníteni, ezért az előadások anyagát helyi gyűjtések alapján választjuk ki. A történetek lehetnek cigány népmesék, elbeszélések, idős hozzátartozótól gyűjtött visszaemlékezések vagy saját autonóm írások is. Az összegyűjtött történetekből szerkesztett előadásokat szeretnénk kontextusba helyezni azáltal, hogy bevonjuk az AHA Színpad hajléktalan színjátszóit is. A társadalmi stigmák diverzifikálása várhatóan segíteni fogja az indirekt színházművészeti technika részét képező interaktív feldolgozási szakasz sikerességét is.

 

Az előadások tapasztalatait a projektben aktív fiatal résztvevők bevonásával szeretnénk összegezni egy olyan nyári ifjúsági tábor keretein belül, amely a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt önkéntesei számára is találkozási lehetőséget nyújt, megismerve a cigány/roma fiatalok véleményét saját magukról és arról a problémakörről, amit összefoglalva integrációnak szokás nevezni.

Kontakt:

Magyar Vöröskereszt Országos Igazgatósága

1051 Budapest, Arany János utca 31.

www.voroskereszt.hu

 

Ónodi-Szabó Lenke SNAC projektvezető (+36 704 343 777, lenke.onodi@voroskereszt.hu)

Bogát Enikő ifjúsági szakmai vezető (+36 709 338 023, eniko.bogat@voroskereszt.hu)