Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Keresőszolgálat   Véradásszervezés   Megyei Szervezetek   Magyar Ifjúsági Vöröskereszt  

Üdvözöljük a Magyar Vöröskereszt honlapján!
Adószámunk:19002093-2-41


Címlap Pályázatok Pályázati felhívás: Országos Elsősegélynyújtó Verseny

Pályázati felhívás: Országos Elsősegélynyújtó Verseny

A Magyar Vöröskereszt Országos Igazgatósága pályázatot hirdet a felmenő rendszerű Országos Elsősegélynyújtó Verseny országos döntőjének megrendezésére.

 

 

 

A pályázati kiírás háttere és célja:

A Magyar Vöröskereszt egyik legfontosabb alaptevékenysége a társadalmi elsősegélynyújtás oktatása és az elsősegélynyújtás népszerűsítése. A népszerűsítő tevékenység keretében hívja életre évről évre a szervezet a felmenő rendszerű elsősegélynyújtó versenyt.

A pályázat tartalma:

A felmenő rendszerű elsősegélynyújtó verseny döntőjének megszervezése a Magyar Vöröskereszt Országos Igazgatóságának koordinációja mellett.

A támogatás jellege, mértéke:

Jelen pályázati kiírás forrását a Magyar Vöröskereszt 2017. évi költségvetésének - ifjúsági szakfeladat - keretéből biztosítja. A Pályázó vissza nem térítendő támogatásban részesül két részletben az alábbiak szerint:

a)    1. részlet: maximum 6 300 000.- Ft, azaz hatmillió-háromszázezer forint (A Támogatott részére - a Támogatási Megállapodás aláírását követően - a rendezvény szervezési költségeire biztosítja.)

b)    2. részlet: maximum 700 000.-Ft, azaz hétszázezer forint (A Magyar Vöröskereszt Országos Igazgatósága saját felmerülő költségeinek fedezésére fenntartja. A rendezvény lebonyolítását követően a maradvánnyal elszámol a Támogatott felé.)

Általános pályázati feltételek:

Pályázókra vonatkozó kritériumok:

Pályázatot csak a Magyar Vöröskereszt jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egysége nyújthat be. Egy pályázó maximum egy pályázatot nyújthat be.

a) tartalmi, formai követelmények:

  • a benyújtott rendezvényterv megfelel a pályázati céloknak;
  • a benyújtott rendezvényterv megfelel az 1. sz. mellékletben bemutatott feltétel-és keretrendszernek;
  • a költségvetés szakmailag megalapozott;
  • az előírt adatlapok kerültek kitöltésre;

b) előnyt élvez:

  • az a szervezet, amely önerőt tud felmutatni;
  • az a szervezet, amely a programba minél több lokális partnert tud bevonni;
  • az a szervezet, amely pályázatához mellékeli a település önkormányzatának támogatói nyilatkozatát

A benyújtás módja, hiánypótlás:

A pályázatot postai és elektronikus úton kell eljuttatni a Magyar Vöröskereszt Országos Igazgatóságára (1051 Budapest, Arany János utca 31. Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. ).

A pályázatnak tartalmaznia kell egy részletes szakmai koncepciót (2. számú melléklet) és költségvetési tervet (3. számú melléklet). Az adatlapok sem tartalmában, sem formájában nem változtathatóak.

Az esetleges hiánypótlásról, annak határidejéről és beküldési módjáról a pályázat kiírója írásban tájékoztatja a Pályázót.

 

  • A pályázat benyújtásának határideje:                       2017. április 20.
  • A pályázatok elbírálásának várható időpontja:         2017. április 27.
  • A pályázható rendezvény tervezett időpontja:          2017. szeptember 8-10.

 

A teljes pályázati dokumentáció a közzétételt követően a Magyar Vöröskereszt honlapján (www.voroskereszt.hu) letölthető.

Információk az értékelésről, értesítésről, szerződéskötésről:

A pályázatokról a Magyar Vöröskereszt főigazgatója az Elsősegélynyújtás Munkabizottsággal és az illetékes szakmai területek vezetőivel egyeztetve 2017. április 27-ig dönt, az elnyert támogatás utalását a Magyar Vöröskereszt Országos Igazgatósága koordinálja.

A döntés ellen fellebbezési lehetőség nincs.

A pályázat nyertesével támogatási megállapodás aláírására kerül sor, melynek elválaszthatatlan részét képezi a támogatást megalapozó írásos dokumentáció - a benyújtott és elfogadott program dokumentációja, valamint a támogatásról szóló döntés.

Kiválasztási kritériumok:

A kiválasztás során a pályázatok elbírálásával megbízott bizottság vagy személy több szempontú elemzést végez, amely során rangsort állít fel. A rangsor felállításához és a döntés előkészítéséhez az alábbi pontrendszer ad segítséget:

Bírálati szempont megnevezése

Maximálisan adható pontszám

1.

A pályázat a kiírásban megfogalmazott tartalmi követelményeknek és céloknak megfelel-e?

5 pont

2.

Mennyi partnert von be a megvalósításba?

5 pont

3.

Rendelkezik-e a rendezvény kísérőprogrammal?

5 pont

4.

Rendelkezik-e a rendezvény a település önkormányzatának támogatói nyilatkozatával?

5 pont

5.

Mekkora a hozzáadott munka, valamint az önrész mértéke az összköltségvetéshez képest?

5 pont

Összesen:

25 pont

Szakmai beszámolóra és pénzügyi elszámolásra vonatkozó feltételek

A pályázat pénzügyi lezárása az Országos Igazgatóság által meghatározott módon, számlaösszesítő segítségével történhet (4. számú melléklet), míg szakmai részről kötelező egy 6-8 oldalas beszámoló és egy legalább 1000 karakteres közlemény megírása, valamint legalább 30 fotó elkészítése. Ezeket a dokumentumokat elektronikus formában, legkésőbb a program végrehajtását követő 30 napon belül kell megküldeni az Országos Igazgatóság részére a Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. e-mail címre.

A Támogatott pályázatban meghatározott cél megvalósítása során felmerülő, a támogatási összegen felül jelentkező többletköltség a támogatottat terheli.

A támogatás elszámolása során az 1. számú mellékletben foglalt előírások szerint kell eljárni.

Ha a Támogatott a támogatást részben vagy egészben nem a támogatási döntésben meghatározott célra fordítja, vagy egyéb módon eltér jelen felhívástól és a pályázatában foglaltaktól, azzal a pályázati döntést követő 2-4 évre kizárja magát a Magyar Vöröskereszt valamennyi pályázati forrásából és a nem megfelelően felhasznált támogatást vissza kell fizetnie.

Mellékletek:

1.számú melléklet

2.számú melléklet

3.számú melléklet

4.számú melléklet

Pályázati felhívás

 


A NIOK Alapítvány támogatásával

Információk

 

Magyar Vöröskereszt Országos Igazgatósága
1051 Budapest
Arany János u. 31.

Telefonszám:
+36 1 374 1300

Adószám: 19002093-2-41

A Magyar Vöröskereszt adományvonala: 1359

Adományszámla:

Belföldi átutalás esetén
Adományszámla:
K&H Bank Nyrt.
10405004-00026542-00000005

Nemzetközi átutalás (Magyarországon kívülről érkező adomány) esetén
Számlavezető:  K&H Bank Zrt. (1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.)
IBAN: HU70 1040 5004 0002 6542 0000 0005
SWIFT: OKHBHUHB
Számlatulajdonos: Magyar Vöröskereszt (1051 Budapest, Arany János utca 31.)

Megyei Szervezeteink Elérhetőségei

Information in English - Hungarian Red Cross
Microsoft Office 365