Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Keresőszolgálat   Véradásszervezés   Megyei Szervezetek   Magyar Ifjúsági Vöröskereszt  

Üdvözöljük a Magyar Vöröskereszt honlapján!
Adószámunk:19002093-2-41


Címlap Pályázatok Pályázati felhívás - SZOCIÁLIS-2017/1

Pályázati felhívás - SZOCIÁLIS-2017/1

A Magyar Vöröskereszt „Stratégia 2020” dokumentuma által meghatározott harmadik prioritás a társadalmi befogadást, az erőszakmentességet és a béke kultúrájának előmozdítását határozta meg egyik fő célkitűzéseként. Ebből adódóan a Szociális Alap (továbbiakban Alap) elsődleges célja, hogy a Magyar Vöröskereszt látókörébe kerülő hátrányos helyzetű embereken, családokon komplex módon segítsen az elérhető erőforrások maximális kihasználásával. Fontos, hogy olyan közösségi alapú kezdeményezéseket támogassunk, amelyek a helyi igényekre, a helyben élő rászorultak szükségleteire reflektálnak. Az Alap kiemelt célcsoportként kezeli a mélyszegénységben, hátrányos helyzetben lévő családokat, gyermekeket, valamint az otthonukat elvesztő embereket.

Pályázókra vonatkozó kritériumok:

Pályázatot csak a Magyar Vöröskereszt alapszervezetei, valamint szociális vagy gyermekvédelmi területen működő intézményei, szolgálatai nyújthatnak be, valamelyik jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egység közreműködésével.

Támogatható tevékenységek:

A SZOCIÁLISALAP-2017/1 kódjelű pályázat célcsoportját a mélyszegénységben, hátrányos helyzetben élő családok, valamint a közterületen élő hajléktalanok, hátrányos helyzetben lévők alkotják. A pályázat hat témakörben, előre meghatározott keretösszeggel kerül kiírásra.

B. komponens: Segélyakció

A „B” komponens keretében olyan segélyakciók megvalósítását támogatjuk, amely a Magyar Vöröskereszt látókörében került halmozottan hátrányos helyzetű, kiemelten a hajléktalan embereket valamilyen természetbeni adománnyal támogatja. A segélyakció megszervezése során az alábbi feltételeket kell biztosítani:

-          a program megvalósítása során legalább 30 főt támogat;

-          a segélyakció szervezésében és megvalósításában minimum 2 fő önkéntes részt vesz;

-          a segélyakciót legalább 2 adományozó igazoltan támogatja

D. komponens: Családi nap

Az „D” komponens keretében olyan programok megvalósítását támogatjuk, amelyek a Magyar Vöröskereszt látókörébe került hátrányos helyzetű, mélyszegénységben élő családokat, gyermekeket közösségi program során, Családi nap keretein belül, komplex módon támogatja. Elsősorban megközelítésében és módszereiben újszerű helyi kezdeményezéseket kívánunk támogatni.

-          a program megvalósítása során legalább 40 főt támogat;

-          a program szervezésében és megvalósításában minimum 2 fő önkéntes részt vesz;

-          a programot legalább 2 adományozó igazoltan támogatja

E. komponens: Tábor

Az „E” komponens keretében olyan programok megvalósítását támogatjuk, amelyek a Magyar Vöröskereszt látókörébe került hátrányos helyzetű, mélyszegénységben élő családokat, gyermekeket vagy hajléktalanként élő embereket táboroztatás keretein belül, komplex módon támogatja. Elsősorban megközelítésében és módszereiben újszerű helyi kezdeményezéseket kívánunk támogatni.

-          a program megvalósítása során legalább 40 főt támogat;

-          a program szervezésében és megvalósításában minimum 2 fő önkéntes részt vesz;

-          a programot legalább 2 adományozó igazoltan támogatja.

Egyéb feltételek:

Az Alap támogatásából megvalósult programokról a Magyar Vöröskereszt internetes honlapján közleményt kell megjeleníteni, amely tartalmazza a program címét, rövid leírását és a Szociális Alapnak, mint támogatónak a megnevezését. A közleményt a támogatott szervezeti egység készíti el és küldi meg az Országos Igazgatóság részére, aki jóváhagyja és gondoskodik annak megjelenítéséről.

Ha a támogatott a támogatást részben vagy egészben nem a támogatási döntésben meghatározott célra fordítja, vagy egyéb módon eltér a pályázatában foglaltaktól, a támogató kötelezi a támogatottat a teljes támogatási összeg haladéktalan visszafizetésére, valamint a támogatott a pályázati döntést követő 2-4 évre kizárásra kerül az Alap forrásaiból történő támogatás lehetőségéből. A kizárás idejéről a szabálytalanság súlyának mérlegelését követően a szakmai bizottság dönt.

Támogatás formája, mértéke:

Az Alap terhére vissza nem térítendő formában nyújtható támogatás, amely felhasználását 2017. április 1-ét követően kell megkezdeni, és legkésőbb 2017. szeptember 31-ig használható fel.

A támogatás mértéke és a támogatható pályázatok száma komponensenként eltérő.

Letölthető dokumentumok:

Pályázati felhívás és útmutató

1.számú melléklet

2.számú melléklet

3. számú melléklet

4. számú melléklet

5.számú melléklet

6.számú melléklet

 


A NIOK Alapítvány támogatásával

Információk

 

Magyar Vöröskereszt Országos Igazgatósága
1051 Budapest
Arany János u. 31.

Telefonszám:
+36 1 374 1300

Adószám: 19002093-2-41

A Magyar Vöröskereszt adományvonala: 1359

Adományszámla:

Belföldi átutalás esetén
Adományszámla:
K&H Bank Nyrt.
10405004-00026542-00000005

Nemzetközi átutalás (Magyarországon kívülről érkező adomány) esetén
Számlavezető:  K&H Bank Zrt. (1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.)
IBAN: HU70 1040 5004 0002 6542 0000 0005
SWIFT: OKHBHUHB
Számlatulajdonos: Magyar Vöröskereszt (1051 Budapest, Arany János utca 31.)

Megyei Szervezeteink Elérhetőségei

Information in English - Hungarian Red Cross
Microsoft Office 365