Nyitott Kapu Hajléktalan Gondozási Központ

7400, Kaposvár, Kanizsai u. 56.
nyitottkapu@mvksomogy.hu
06-82-510-982

Az intézmény nyújtotta szolgáltatás

A Nyitott Kapu Hajléktalan Gondozási Központban integráltan 3 alapellátás és 2 szakosított ellátás keretében működik az utcai szociális szolgálat, a nappali melegedő (100 fő), népkonyha (50 fő), az éjjeli menedékhely (49 fő), és az átmeneti szálló (10 fő). Az akadálymentes épület korszerűnek mondható, folyamatos karbantartással biztosítjuk működőképességét és állagának megóvását. A hálószobák heverőkkel és éjjeli szekrényekkel berendezettek, valamint egy külön helyiségben mindenkinek zárható szekrény áll rendelkezésére. A szolgáltatásokat igénybe vevők teljes ellátásban részesülnek, amely jelenti: szakszemélyzetet az ügyintézéssel, valamint szociális és mentális gondozást, tisztálkodási és mosási lehetőséget, étkeztetést, ételmelegítési lehetőséget, évszakonkénti és szükség szerinti ruhapótlást, csomagmegőrzést, postacím lehetőséget, ingyenes fodrászati lehetőséget, könyvtár használatot internet elérhetőséggel és használattal, az intézményi programokon való részvételt. Intézményünkben kifejezetten hajléktalanok részére önálló háziorvosi praxis működik, a fenntartó alkalmazásában lévő szakorvossal és szakápolóval.

Átmeneti szállás

Férfiak részére 10 férőhelyes átmeneti szállást biztosítunk a gondozási központ megnyitása óta. Mivel a központban integráltan vannak jelen egyes szociális ellátások, ezért a köztük lévő minőségbeli különbségek alig észrevehetőek. Éppen ezért a viszonylag kis létszámú átmeneti szállás elégségesnek bizonyul, iránta sem nagyobb az érdeklődés, mint az éjjeli menedékhely iránt.

Éjjeli menedékhely

Ebben a szakosított ellátásban 40 férfi és 9 női engedélyezett férőhellyel rendelkezik az intézmény.

Nappali melegedő

Minden délelőtt meleg teához és friss kenyérhez jutnak a kliensek, valamint innét egész nap alkalom nyílik további szolgáltatások igénybevételére: egészségügyi ellátás, tisztálkodás, váltóruha igénylése, fodrászat, mosás, szociális ügyintézés és mentálhigiénés gondozás, postai küldemények átvétele, munkahely kereséshez segítség igénybevétele, kulturális és szabadidős programokon részvétel.

Népkonyha

A szolgáltatás keretén belül, éves szinten 9.855 adag meleg étel került kiosztásra. Az étel minősége, mennyisége és kalória tartalma megfelelő, a szolgáltatóval az együttműködés zökkenőmentes.

Utcai szociális munka

Minden évben megtervezzük és elkészítjük napi gondozómunkánkhoz az útvonaltervet, amelyet minden érintett klienssel megismertetünk. Így mindkét fél számára jól tervezhetők télen a napi teajáratok, nyáron pedig a kánikulában és hőségriadó idején a hűtött vizesjáratok útvonalai és az egyes állomásokra érkezések időpontjai. A teajáratoknál meleg teát, konzervet, szükség esetén meleg ruhát, takarót, melegítő fóliát, hálózsákot is biztosítunk a rászorulóknak. Ezzel egy időben történik ügyeik intézése is, ill. a folyamatos meggyőző munka ahhoz, hogy újabb és újabb utcán élő kliensek vegyék igénybe a Gondozási központ egyéb, biztonságot nyújtó szolgáltatásait. Azok a kliensek, akik valamilyen okból nem tudnak bejutni heti egy alkalommal sem az intézménybe, részükre az utcai szociális segítők gépkocsival juttatják el az ellátmányt és helyben végzik el a szükséges segítő tevékenységet. Intézménybe kerülés után folytatódik egy eredményesebb segítő kapcsolat, amely nagyobb esélyt biztosít a kliens számára az egészségi állapotának stabilizálásához, a munkaerőpiacra történő visszajutáshoz, a megromlott családi kapcsolat helyreállításához.

Nyelv

X