Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Keresőszolgálat   Véradásszervezés   Megyei Szervezetek   Magyar Ifjúsági Vöröskereszt  

Üdvözöljük a Magyar Vöröskereszt honlapján!
Adószámunk:19002093-2-41


Címlap Nemzetközi tevékenységeink A Magyar Vöröskereszt Nemzetközi tevékenységei 2010. január és július között

A Magyar Vöröskereszt Nemzetközi tevékenységei 2010. január és július között

Vöröskereszt/Európai Unió Iroda

Habsburg György elnök, vezetőségi tagként részt vett a VK/EU Iroda Koordinációs Csoportjának januári brüsszeli ülésén. A megbeszélésen áttekintették a Nemzetközi Federáció legutóbbi Közgyűlésének eredményeit, köztük a 186 Vöröskereszt és Vörösfélhold társaság jövőbeni munkáját meghatározó Stratégia 2020-at, valamint az európai Vöröskereszt szervezetek idei prioritásait és terveit.

Spanyolország soros EU elnöksége alatt február 18-19. között a Spanyol Vöröskereszt nemzetközi konferenciát szervezett „Szociálisan hátrányos helyzetű csoportok foglalkoztatáshoz való hozzáférése” címen, amelyen a Magyar Vöröskeresztet Habsburg György elnök képviselte.

Az Európai Finanszírozási Szakértők Csoportja (EFPG), melynek a Brit, az Osztrák, a Svéd Vöröskereszt és a VK/EU Iroda képviselői mellett, a Magyar Vöröskereszt részéről Szél Alice nemzetközi szakreferens a vezetőségi tagja, február végén Glasgowban tartott ülést. Az ülésen tesztelésre előkészítették és véglegesítették az Osztrák Vöröskereszt irányításával, az Európai Bizottság támogatásával összeállított képzési anyagot, amelyet a nemzeti társaságok EU pályázatokkal foglalkozó munkatársainak felkészítésére használnak majd. A képzési anyagot az EFPG éves bécsi ülésén alkalmazták először kísérletileg. A kidolgozott tananyaghoz példatárat állítanak össze a nemzeti társaságok legsikeresebb EU projektjeiről. A Szakértői Csoport 2011. évi konzultációjára Budapesten kerül sor, melynek  házigazdája a Magyar Vöröskereszt.

 

Mediterrán Konferencia

A Horvát Vöröskereszt meghívására Habsburg György elnök részt vett a Földközi tenger menti Vöröskereszt és Vörösfélhold szervezetek Mediterrán Konferenciáján március 17-20. között Dubrovnikban. A konferencia fő témái között a migráció, a klímaváltozás, a gazdasági válság szociális hatásai és az ifjúság szerepeltek.

Nemzetközi Federáció Európa Zóna – Párbeszéd Platform

A Federáció Európa Zóna Irodája által létrehozott Párbeszéd Platformjának szakértői csoportja a Holland Vöröskereszt szervezésében márciusban, Hágában tartotta soros megbeszélését. A Platform ülésén – amely a Federáció 2009-es Közgyűlése által elfogadott Stratégia 2020 megvalósításával, az európai gazdasági válság humanitárius hatásaival és a Mediterrán konferencia legfontosabb eredményeivel foglalkozott – a Magyar Vöröskeresztet Habsburg György elnök képviselte.

VIII. Európai Regionális Vöröskereszt és Vörösfélhold Konferencia

Idén áprilisban, Bécsben az Osztrák Vöröskereszt volt a házigazdája az európai földrész Regionális Vöröskereszt Konferenciájának. Egy-egy földrészen ötévente rendeznek regionális konferenciát, melyen az adott térség legfontosabb humanitárius kérdéseit tárgyalják meg. Az idei konferencia napirendjén a gazdasági válság humanitárius hatásai, Európa idősödő népessége, valamint a kultúrák egymásra hatása az erősödő migrációban témák szerepeltek. A Magyar Vöröskeresztet Habsburg György elnök és Barsi Anna ifjúsági vöröskeresztes küldött képviselte, az elnök az idősügyi munkacsoport moderátora volt, az ifjúsági képviselő a migrációval foglalkozó munkacsoportban vett részt. A tanácskozáson elfogadott „Bécsi kötelezettségvállalások” megerősítik, hogy a nemzeti társaságok stratégiájuk kidolgozásakor a globálisan elfogadott Stratégia 2020-at veszik alapul. Az idős emberekre értékes erőforrásként tekintenek, akik önállóságuk megőrzésével, tevékenyen járulnak hozzá a Vöröskereszt és az egész társadalom életéhez. A Vöröskereszt társaságok tagságukban és önkénteseikben tükrözik a társadalom sokféleségét, és elősegítik a különböző kultúrák közötti párbeszédet, és e folyamatban a fiatalok kiemelkedő szerepet töltenek be. A konferencián elfogadták az EU Vöröskereszt társaságainak 2007.-es budapesti idősügyi konferenciáján megfogalmazott elvekre épülő,  „Idősödő népesség Európában és Közép-Ázsiában” című állásfoglalást.

Regionális Katasztrófaelhárító Csapatok és nemzetközi katasztrófa  képzések

A Magyar Vöröskereszt Regionális Katasztrófa Csapat tagjai részt vettek a Federáció Zóna Irodája és a Boszniai-Hercegovinai Vöröskereszt szervezésében árvíz sújtotta területen tartott katasztrófa szimulációs gyakorlaton 2010. március 10–14. között. Az izraeli Magen David Adom szakemberei és a régió 16 nemzeti társaságának RDRT tagjai vettek részt a gyakorlati felkészítésen, melynek célja a valódi katasztrófa sújtotta helyszíneken történő szükségletfelmérés, a regionális és helyi hatóságokkal való koordináció gyakorlása volt.

Az Osztrák Vöröskereszt meghívására, a Magyar Vöröskereszt képviselői első ízben kapcsolódhattak be a katasztrófák utáni vízellátás és szennyvízelvezetés megszervezésére felkészítő WatSan képzésbe az ausztriai Laubeggben, ez év január végén. Természeti katasztrófa vagy fegyveres konfliktus esetén elsődleges az érintett lakosság biztonságos ivóvízzel és egészségügyi szolgáltatásokkal történő ellátása. A vízellátás, a szennyvízelvezetés és az egészségügyi ellátás számos fejlesztési projekt célkitűzése az egész világon. Az ausztriai indukciós képzést követően a Magyar Vöröskereszt az Osztrák Vöröskereszttel társházigazdaként áprilisban rendezett nemzetközi bevezető WatSan tréninget Balatonlellén. A munkaműhelyen kilenc ország tizenhét különböző kormányzati, nem-kormányzati és humanitárius szervezetének résztvevői ismerhették meg a vízügyi és közegészségügyi ágazat kihívásait, és sajátíthatták el a fenntartható és sikeres WatSan beavatkozások különböző módszereit. A képzés társfinanszírozója az Európai Bizottság Humanitárius Segélyek Hivatala (ECHO) volt.

A műhely a Magyar Vöröskereszt szakemberei számára lehetővé tette, hogy további képzettséget szerezzenek az Osztrák Vöröskereszt ERU WatSan tréningjén, július 10-18. közt Laubeggben. A képzés teljes költségét fedezték.

A Magyar Vöröskereszt számára lehetőség nyílhat a jövőben arra, hogy további szakosodást és jártasságot szerezve részt vegyenek a Gyorsreagálású Mobil Egységekkel (ERU) rendelkező országokkal közös katasztrófaelhárító tevékenységekben.

A Magyar Vöröskereszt a magyar kormány soros EU elnökségének prioritásaként szereplő víz témakörében is, a kormány segítőjeként, tevékenységeivel hozzájárul a víz stratégiai szerepének társadalmi tudatosodásához és a katasztrófák összehangolt kezeléséhez.

Nemzetközi katasztrófa jogi szeminárium

A  Nemzetközi Katasztrófa jog (IDRL) érvényre juttatásának elősegítésére kétnapos szemináriumot tartottak júniusban Bécsben az Osztrák Vöröskereszt rendezésében, az IFRC, az Európa Zóna és az ICRC szakemberei. A Nemzetközi Katasztrófa jog célja a humanitárius segítségnyújtás egyetemes minimum követelményeinek meghatározása és a katasztrófák által érintett embereknek nyújtott szolgáltatások minőségének javítása és a nemzeti jogalkotásban való megjelenítésük elősegítése.

Menekültügy

A korábban kétoldalúra tervezett Magyar Vöröskereszt – Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal közötti megállapodást a februárban tartott egyeztetésen elhatározottak szerint háromoldalúra kívánják bővíteni az UNHCR Budapesti Regionális Delegációjának bevonásával.

A Magyar Vöröskereszt a svájci Stiftung Arbeitsgestaltung munkaügyi alapítvánnyal kötött megállapodása értelmében a svájci gyakornokokat fogadott, akik a bicskei, illetve a békéscsabai BÁH Befogadó Állomáson folytattak segítő tevékenységet.

A Magyar Vöröskereszt hivatalos tagfelvételi kérelmet nyújtott be a 23 ország Vöröskereszt szervezetét magában foglaló Európai Vöröskereszt Szervezetek Menekültügyi Együttműködési Platformjához a PERCO-hoz. A menekülteket segítő európai hálózat idén áprilisban Budapesten tartotta soros ülését. A Magyar Vöröskereszt előadásban ismertette az elmúlt két évtized menekülteket segítő tevékenységeit.

A Brit Vöröskereszt Budapesten rendezte meg június végén a migránsok társadalmi befogadását célzó „Positive Images” konferenciáját 18 ország 24 szervezetének résztvevőivel.

Az Európa Zóna Iroda tanulmányutakat szervezett a régió menekültügyi munkatársai részére, hogy megismerkedjenek különböző Vöröskereszt társaságok menekülteket segítő tevékenységeivel. A Magyar Vöröskereszt képviselője a Bolgár Vöröskereszt Menekült és Migráns Központjánál tett tanulmányi látogatást, és az UNHCR Bolgár Képviseletének meghívására részt vehetett a nemzetközi menekültügyi szervezet szófiai menekülttáborban végrehajtott éves „Nem, kor és sokféleség” (AGDM) részvételen alapuló felmérésén is.

Nemzetközi delegációk fogadása

Ez év március 29-30-án a Federáció budapesti Európai Zóna Irodájában találkoztak az IFRC világon működő hét zóna központjának vezetői. Az eseményre Bekele Geleta, az IFRC főtitkára is hazánkba érkezett. Programja során magas rangú kormányzati képviselőkkel találkozott, és látogatást tett a Magyar Vöröskereszthez központjába. A tevékenységeinket bemutató tájékoztató meghallgatását követően, elismeréssel szólt szakmai programjainkról.

Az Amerikai Egyesült Államok budapesti nagykövete Eleni Tsakopoulos Kounalakis asszony látogatást tett Borsod megye árvízsújtotta területein és tájékozódott a Magyar Vöröskereszt segélyprogramjáról. A látogatáson jelen volt Habsburg György elnök és Csöbör Katalin, a térség országgyűlési képviselője.

Az Egyesült Államok Fejlesztési Hivatala a USAID 50 000 dollárral járult hozzá a szervezet árvízi katasztrófa programjaihoz.

A Nemzetközi Vöröskereszt kiemelkedő segélyműveletei

Rendszeresen hírt adtunk a sajtó és a megyei szervezetek részére a Nemzetközi Federáció (IFRC) jelentős segélyműveleteiről, köztük a Haiti és chilei földrengés és áldozatainak megsegítésére indított, jelenleg is folyamatban lévő segélyprogramjáról, a régió országait és hazánkat sújtó árvizek érintettjeinek segélyezéséről, az ICRC Gázai övezetben végzett tevékenységeiről, a Kirgiz-üzbég konfliktus következtében kialakult menekültválság kezelésére indított nemzetközi segélyakcióról, melynek koordinációját a budapesti központú Európai Zóna Iroda látja el.

A Vöröskereszt Világnap megünneplése

A Vöröskereszt Világnap alkalmából a Nemzetközi Federáció az urbanizációval kapcsolatos új sebezhetőségeket állította a figyelem középpontjába. A helyi Vöröskereszt szervezetek rendelkeznek kapacitásokkal ahhoz, hogy a probléma által elsősorban érintett fiatal generáció számára alternatív elfoglaltságokat ajánljanak fel.

A Nemzetközi Federáció Zóna Irodájának munkatársai idén nagyobb számban vettek részt a Magyar Vöröskereszt Székesfehérváron megrendezett központi világnapi ünnepségén. A sokszínű szabadtéri programok közepette jelentkezhettek véradásra, részt vehettek egészségügyi szűrővizsgálatokon. Sok száz járókelővel együtt megtekinthették a Magyar Vöröskereszt sátraiban bemutatott kiállításokat, és egy látványos baleseti szimulációs gyakorlatot is, melyben a Magyar Vöröskereszt katasztrófaelhárító egysége a városi Tűzoltósággal, Mentőszolgálattal és Rendőrséggel összehangoltan gondoskodott egy közlekedési baleset következményeinek felszámolásáról.

Nemzetközi ifjúsági programok

Az ICRC és a Norvég Vöröskereszt „A nemzetközi humanitárius jog népszerűsítése fiatalok körében” címen munkaműhelyt tartott június 13-16. között Oslóban, melyen a Magyar Vöröskeresztet Buknicz Ivett képviselte.

Idén az Ifjúsági Vöröskereszt kilenc önkéntese és Kovács Dávid ifjúsági programvezető vett részt az Olasz Vöröskereszt által évente megtartott nemzetközi „humanitárius falu” program Solfeninoi csatamező és Castiglione között rendezett fáklyás felvonulásán, a „Fiaccolata”-n.

Kétoldalú kapcsolatok

Az Izlandi Vöröskereszt meghívására Habsburg György elnök 2010. május 11-16. között Reykjavikba látogatott, ahol részt vett a nemzeti társaság közgyűlésén és előadást tartott a gazdasági válság hatásairól és a MVK válsághoz kapcsolódó tevékenységeiről. Megtekintette az Izlandi Vöröskereszt által működtetett Vin értelmi fogyatékosok otthonát, valamint a Konukot női éjjeli hajléktalanszállót, ahol főleg volt droghasználók és pszichológiai problémákkal küzdők kapnak menedéket. Megismerkedett a Katasztrófa Koordinációs Központ és mentőszolgálat munkájával, valamint a tömeg szerencsétlenségek esetén nyújtott katasztrófa válaszadási tevékenységekkel.

„Hazai civil szervezetek az európai biztonságért”

A Biztonságpolitikai és Honvédelmi Kutatások Központja (BHKK) meghívására a Magyar Vöröskereszt részt vett a „Hazai civil szervezetek az európai biztonságért” EU projekt Tematikus Civil Térkép témacsoportjának munkájában. A Magyar Vöröskereszt és a jelentős hazai karitatív szervezetek összeállítást készítettek a nemzetközi és hazai programjaikról, azok biztonságpolitikai jelentőségéről, valamint a 2015-ig megoldandó feladatokról. A tanulmányokat a BHKK kiadvány alakban is megjelentette, és felkérte a Magyar Vöröskeresztet a projekt további szakaszában való közreműködésre.

Nemzeti Tanácsadó Bizottság a nemzetközi humanitárius jog érvényre juttatására

A Bizottság tagjai hagyományosan a Honvédelmi, a Külügy-, az Igazságügyi és Rendészeti, az Egészségügyi, az Oktatási és Kulturális, valamint a Szociális és Munkaügyi Minisztérium képviselői. A Bizottság titkárságát a Vöröskereszt biztosítja, és munkájában a szervezet képviselői (jogi tanácsadó, nemzetközi vezető) megfigyelőként vesznek részt, és esetenként meghívást kapnak az egyes szakterületek felelősei is. A Bizottság rendszeresen napirendre tűzi a Nemzetközi Vöröskereszt Mozgalom aktuális kérdéseit, így a migráció, a katasztrófavédelem és segélyezés, valamint a nemzetközi humanitárius jog fejlesztésével összefüggő kérdéseket. Az elmúlt évek egyik legfontosabb tevékenysége a Magyar Vöröskeresztről szóló törvény módosítása, esetlegesen új törvény kidolgozása volt. A széleskörű konzultációt követően elkészült egy beterjesztendő tervezet, amelyet az Országos Vezetőség tagjai is támogattak.

A Bizottság arra törekszik, hogy az új kormány megalakulását követő tárcaösszevonások után is megmaradjon az egyes szakágazatok képviselete, és tovább lehessen lépni a törvénytervezet beterjesztése érdekében.

 


A NIOK Alapítvány támogatásával

Információk

 

Magyar Vöröskereszt Országos Igazgatósága
1051 Budapest
Arany János u. 31.

Telefonszám:
+36 1 374 1300

Adószám: 19002093-2-41

A Magyar Vöröskereszt adományvonala: 1359

Adományszámla:

Belföldi átutalás esetén
Adományszámla:
K&H Bank Nyrt.
10405004-00026542-00000005

Nemzetközi átutalás (Magyarországon kívülről érkező adomány) esetén
Számlavezető:  K&H Bank Zrt. (1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.)
IBAN: HU70 1040 5004 0002 6542 0000 0005
SWIFT: OKHBHUHB
Számlatulajdonos: Magyar Vöröskereszt (1051 Budapest, Arany János utca 31.)

Megyei Szervezeteink Elérhetőségei

Information in English - Hungarian Red Cross
Microsoft Office 365