Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Keresőszolgálat   Véradásszervezés   Megyei Szervezetek   Magyar Ifjúsági Vöröskereszt  

Üdvözöljük a Magyar Vöröskereszt honlapján!
Adószámunk:19002093-2-41


Címlap Nemzetközi tevékenységeink Nemzetközi tevékenységeink

Nemzetközi tevékenységeink

A Magyar Vöröskereszt nemzetközi tevékenységeire ösztönzően hatott, hogy a Nemzetközi Federáció Budapestre helyezte az 52 európai ország Vöröskereszt és Vörösfélhold társaságának munkáját koordináló Európai Zóna Irodáját. Az Iroda nemzetközi szakmai rendezvényeinek helyszínéül gyakran választják Budapestet, ami megkönnyíti munkatársaink bekapcsolódását a nemzetközi kapcsolatrendszerbe. A programokon részt vevő küldöttségek rendre ellátogatnak a Magyar Vöröskereszthez, hogy megismerkedjenek a Magyar Vöröskereszt tevékenységeivel. A Zóna Iroda delegáltjai részt vesznek rendezvényeinken, és azokról a Nemzetközi Vöröskereszt hírcsatornáin beszámolnak. A Federáció központi honlapján képes címlap sztori jelent meg a Magyar Vöröskereszt Zánkán megtartott országos elsősegélynyújtó versenyéről. A Zóna Iroda európai hírlevele beszámolt a Tempus szakértői tanulmányútról, melynek során hét ország szakemberei ismerhették meg a Magyar Vöröskereszt munkaerő piaci integrációt segítő képzési programjait. Az EU tagországok Vöröskereszt társaságait összefogó brüsszeli Vöröskereszt/Európai Unió Irodával is kiemelkedő a munkakapcsolatunk. Habsburg György, a Magyar Vöröskerszt elnöke tagja az Irodát irányító Vezető Testületnek, melynek 2008 júniusi kibővített ülését a Zóna Irodával közösen a Magyar Vöröskereszt szervezte. A Federáció és a VK/EU Iroda meghívására munkatársaink több nemzetközi projekt szakértői csoportjába is meghívást kaptak, amelyekben a régiót képviselik.

A Federáció Európai Zóna Irodájának vezetője, Anitta Underlin és helyettese Leon Prop, 2008. év elején látogatást tett a Magyar Vöröskereszt központjában, ahol a szakmai vezetők előadásai révén betekintést nyertek tevékenységeinkbe.

 

A Brit, a Német és az Osztrák Vöröskereszt kezdeményezésére létrejött 2008. októberi találkozón, a Zóna Iroda, a VK/EU Iroda és európai nemzeti társaságok - köztük a Magyar Vöröskereszt -részvételével Budapesten megalakult az EU koordinátorok hálózata. A hálózat célja, hogy platformot teremtsen az EU és EU-n kívüli országok Vöröskereszt szervezeteinek tapasztalatcseréjéhez és partneri együttműködéséhez a forrásbővítés és az EU által finanszírozott közösségi projektek megvalósítása terén.

A Magyar Vöröskereszt képviseletében Jantsits Ágnes, a nemzetközi humanitárius jog előmozdítására létrehozott Nemzeti Tanácsadó Bizottság titkára vett részt a Jogi Tanácsadók éves ülésén, melyet az ICRC és a Federáció közös rendezésében szeptemberben, Genfben tartottak. A találkozón áttekintették a 30. Nemzetközi Konferenciáján tett kormányzati, Vöröskereszt és EU szintű vállalásokat, és javasolták, hogy a humanitárius diplomácia, az éhezés, a klímaváltozás, a migráció, és a humanitárius jog kérdései szerepeljenek a 2009 novemberében Kenyában megrendezésre kerülő Küldöttek Tanácsa napirendjén.

Az EU országok Vöröskereszt társaságainak munkáját koordináló brüsszeli VK/EU Iroda vezetőségi tagjaként Habsburg György elnök részt vett a Vezető Testület valamennyi ülésén. A VK/EU Iroda kibővített vezetőségi ülését 2008. június 19-20.-án Budapesten rendezték, melynek házigazdája a Magyar Vöröskereszt és a Federáció budapesti Európa Zóna Irodája volt. A napirenden a VK/EU Iroda költségvetése és a Brüsszelbe delegált vöröskeresztes munkatársak szerződésének feltételei szerepeltek. A vezetőség e kérdések megvitatására a Brit és a Német Vöröskereszt szakértőit is meghívta.
Az októberben, Brüsszelben megtartott vezetőségi ülés a VK/EU Iroda éves közgyűlését készítette elő.


A VK/EU Iroda által irányított 4. Közlekedésbiztonsági Kampány Cipruson tartott kampánykoordinátori értekezletén véradásszervező referens munkatárs vett részt 2008. február 21-24. között. A kampányzáró rendezvényen 2008. június 4.-7. között Lisszabonban az ifjúsági referens képviselte a Magyar Vöröskeresztet. A Közlekedésbiztonsági Kampány 2002 óta az EU országok Vöröskereszt szervezeteinek már hagyománnyá vált közös rendezvénye, amelyet azzal a céllal szerveznek meg minden évben, hogy elősegítse a gyermekek és fiatalok biztonságosabb közlekedését, megelőzzék, illetve csökkentések az iskolába járással kapcsolatos közlekedési baleseteket.

A VK/EU Iroda által koordinált, 2007 őszén indított IPT projekt szakértői csoportjának munkájában a Magyar Vöröskeresztet a szakmai vezető képviseli. A projektpartnerek a Francia és a Brit Vöröskereszt, német Technisches Hilfswerke, a holland Impact és a Brit Rendőrtisztek Egyesülete. A projekt célja, hogy az EU által korábban finanszírozott katasztrófa készenléti projektek átfogó elemzése révén elméleti és gyakorlati útmutatót dolgozzon ki a tagországok hatóságai és civil szervezetei részére az állampolgárokat válsághelyzetekben megillető segítségnyújtás minimális követelményeiről. Az útmutató tervezetét egy 2008 szeptemberében Brüsszelben megtartott munkaműhelyen ismertették. Kormányzatok és segélyszervezetek képviselőinek javaslatára a projekt eredményeit kommunikációs kampány keretében népszerűsítik. A kampány kreatív tervét egy brit kommunikációs cég készíti el. A szakértői csoport októberi budapesti ülésének a Magyar Vöröskereszt volt a házigazdája, melyen az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság képviselői is bekapcsolódtak a projekt munkájába. A projekt termékeit és a kommunikációs kampány megvalósításának lépéseit az Európai Unió kormányainak és civil szervezeteinek képviselői 2009-ben nemzetközi konferencián véglegesítik.

A Magyar Vöröskereszt „Különös nehézségekkel küzdő csoportok munkaerő-piaci integrációja a felnőttoktatás révén" c. programja bekerült a Tempus Közalapítvány Szakértői Tanulmányút katalógusába. A 2008. október 6-10. között meghirdetett programra hét EU tagországából - Belgiumból, az Egyesült Királyságból, Lettországból, Olaszországból, Portugáliából, Spanyolországból és Svédországból jelentkeztek segélyszervezetek és oktatási intézmények szakértői. A résztvevők megismerkedtek a Magyar Vöröskereszt esélyegyenlőséget elősegítő és integrációs programjaival. A Budapesti, a Komárom Megyei, a Pest Megyei, és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Vöröskereszt szervezet bemutatta akkreditált felnőtt képző, valamint szociális intézményeit. A vendégek a szakmai programokon túl kulturális ízelítőt kaptak Magyarországról.

„Minőségbiztosítás a felnőttoktatásban" c. pályázat a Tempus Közalapítvány támogatásából, a Norvég Alap finanszírozásában valósult meg. A pályázatban a Magyar Vöröskereszt partnere a Norvég Felnőttoktatási Egyesület (NAAL), amely ernyő szervezetként a felnőttoktatással és élethosszig tartó tanulással foglalkozó szervezetek többségét lefedi.

A Magyar Vöröskereszt támogatta a 2008. januárban lebonyolított Budapest-Bamako Rally 122. számú csapatát, akik a Kalabankoro Bamako település egyik szegénynegyedében tanuló gyermekeknek juttatták el a Magyar Vöröskereszt adományaként küldött taneszközöket. Értesítettük a rally útvonalába eső Szlovén, Francia, Olasz, Spanyol, Portugál, Mali Vöröskereszt, valamint a Mauritániai és Marokkói Vörösfélhold szervezeteket a segélyakcióról, és kértük, hogy lehetőségeiknek megfelelően, nyújtsanak segítséget a magyar versenyzőknek.

A Magyar Vöröskereszt főigazgatója 2008. február 1-6.-ig Bejrútban tartózkodott a Magyar Vöröskereszt segélyszállítmánya hivatalos átadása céljából. A magyar kormánnyal együttműködésben, ötven aggregátort juttattak el a libanoni polgárháború következtében gyakori áramkimaradással sújtott Nabatije térség Önkormányzatának.

A Magyar Vöröskereszt főigazgatója és a Külügyminisztérium felkért szakértője 2008. februárjában monitoring célú látogatást tett a szökőár sújtotta Sri Lankán, a Magyar Vöröskereszt által Habaraduwa térségében felépített közösségi házban, hogy megvizsgálja az intézmény működését és a beruházással kapcsolatos elszámolásokat.

A Digi24 és a Pixel TV által hagyományosan megszervezett digitális rövidfilm verseny 2008. november 22-23-án „Forgass az Életért! - shoot41ife" címmel a véradás népszerűsítését helyezte a középpontba. A Magyar Vöröskereszt a Vöröskereszt és Vörösfélhold társaságok nemzetközi hálózatán keresztül hirdette meg a versenyt. A világjátékra Európa, Észak- és Dél-Amerika, Ázsia és Afrika számos országának amatőr és profi filmesei több mint 50 alkotást neveztek be. A filmakadémiai professzorokból és Oscar-díjas rendezőkből álló nemzetközi zsűri az amerikai „New York blood" (New York-i vér) és a brazil „Yes, it is possible" (Igen, lehetséges) című filmeknek ítélte oda a megosztott első díjat. A zsűri különdíját a Fülöp-szigetek versenyzőjének „Purpose" (Cél) c. rövidfilmje nyerte el, amely a helyi Vöröskereszt Vérellátó Központjának munkáját mutatta be.

A nemzetközi humanitárius jog érvényesítésére alakult Nemzeti Tanácsadó Bizottság munkájában a Külügyminisztérium, a Honvédelmi, az Oktatási és Kulturális, az Egészségügyi, az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium és Önkormányzati Minisztérium, valamint a Szociális és Munkaügyi Minisztérium képviselői vesznek részt, a titkárságot a Magyar Vöröskereszt biztosítja. A Bizottság a Magyar Vöröskereszt vezetőségének kérésére áttekintette a szervezetről szóló törvényt és a különböző tevékenységeket szabályozó rendeleteket, azzal a céllal, hogy előkészítsék a Vöröskeresztről szóló törvény módosítását a legkedvezőbb jogi keretet biztosítva a szervezet működéséhez.

 


A NIOK Alapítvány támogatásával

Információk

 

Magyar Vöröskereszt Országos Igazgatósága
1051 Budapest
Arany János u. 31.

Telefonszám:
+36 1 374 1300

Adószám: 19002093-2-41

A Magyar Vöröskereszt adományvonala: 1359

Adományszámla:

Belföldi átutalás esetén
Adományszámla:
K&H Bank Nyrt.
10405004-00026542-00000005

Nemzetközi átutalás (Magyarországon kívülről érkező adomány) esetén
Számlavezető:  K&H Bank Zrt. (1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.)
IBAN: HU70 1040 5004 0002 6542 0000 0005
SWIFT: OKHBHUHB
Számlatulajdonos: Magyar Vöröskereszt (1051 Budapest, Arany János utca 31.)

Megyei Szervezeteink Elérhetőségei

Information in English - Hungarian Red Cross
Microsoft Office 365