Magyar Vöröskereszt Várpalota Térségi Összevont Szociális Intézménye

8100 Várpalota, Mészáros Lőrinc utca 53.
varpalota.szallo@voroskereszt.hu
06-88-474-134

Az intézmény nyújtotta szolgáltatás
Átmeneti szálló

A 64 férőhelyes (40 férfi, 24 nő) átmeneti szállón biztosított a kulturált lakhatás, pihenés, a tisztálkodás, a mosás, a vasalás, a háziorvosi ellátás, az ételmelegítés, a napi egyszeri étkezés, a ruhapótlás, a mentálhigiénés tanácsadás, a munkahelykeresés, a postacím nyújtása, az értékmegőrzés, az életviteli tanácsadás, a családdal való kapcsolattartás segítésének biztosítása és a hivatalos ügyek intézése.

Nappali melegedő

Ügyfeleinknek hivatalos ügyek intézésben, iratok pótlásában, háziorvosi ellátás biztosításában, családdal való kapcsolattartásban, munkalehetőségek keresésében, életvitelre vonatkozó tanácsadásban, ruhapótlásban tudunk segítséget nyújtani. Valamint tisztálkodási, mosási, vasalási lehetőséggel, étkeztetéssel, ételmelegítéssel, értékmegőrzéssel, postacím nyújtásával, szabadidős programok biztosításával szolgálunk.

 Éjjeli menedékhely

 A 23 fős férfi menedékhelyünkön biztosított a pihenésre, alvásra szolgáló helyiség, fekvőhely, a napi egyszeri étkezés, a csomagmegőrzés, a postacím nyújtása, a ruhapótlás, a tisztálkodási lehetőség, a hivatalos ügyek intézése, a szociális információk biztosítása, illetve tanácsadás.

Utcai szociális szolgálat

Utcai szociális munka keretében az intézményi ellátással szemben bizalmatlan, az utcán, közterületen, nem lakás céljára szolgáló helyiségben életvitelszerűen tartózkodó egyének, csoportok szociális és mentális segítését végezzük. Biztosítjuk az utcán tartózkodó hajléktalan személy helyzetének, életkörülményeinek figyelemmel kísérését, szükség esetén ellátásának kezdeményezését, illetve az ellátás biztosításához kapcsolódó intézkedés megtételét. Ellátottjaink körében rendszeresen osztunk ki élelmet, gyógyszert, cipőt, ruhát, takarót, hálózsákot.

Nyelv

X