http://voroskereszt.hu/hirek/jotekonysagi-alap/

Jótékonysági Alap


A Jótékonysági Alap célja 18 éven aluli beteg gyermekek gyógyulásának támogatása. Az Alap 2009-ben jött létre a Nestlé Hungaria Kft támogatásával. Az Alap célcsoportja a 0-18 éves gyermekek és fiatalok. Az Alap pénzügyi forrásaiból kizárólag kérelem benyújtása után lehet támogatást nyújtani. A szülői/nevelői kérelem a csatolt mellékleteivel csak a Magyar Vöröskereszt területi szervezetei és megyei igazgatóságai véleményével, javaslatával nyújtható be a Magyar Vöröskereszt illetékes megyei igazgatóságain keresztül.

1. A pénzalap háttere és célkitűzése

A Jótékonysági Alap (továbbiakban Alap) célja a Vöröskereszthez forduló nehéz sorsú családok – akik a legtöbb esetben egyszerre szociális és egészségügyi nehézségekkel küzdenek – támogatása. Olyan élethelyzetekre kell gondolni, ahol többnyire egy-egy kisgyermek hosszú távú gyógykezelése, vagy rehabilitációja az ápolás és a szakellátás elérésének nehézségei miatt (utazás, munkahely elvesztése a kiesett idő miatt stb.) lassan felőrlődik, végül összeroppan a család egzisztenciája.
Az Alap 2009-ben jött létre a Nestlé Hungaria Kft támogatásával.
Az Alap célcsoportja a 0-18 éves gyermekek és fiatalok.

2. Az Alap szervezete

Az Alap pénzügyi forrásaiból kizárólag kérelem benyújtása után lehet támogatást nyújtani. A szülői/nevelői kérelem a csatolt mellékleteivel csak a Magyar Vöröskereszt területi szervezetei és megyei igazgatóságai véleményével, javaslatával nyújtható be a Magyar Vöröskereszt illetékes megyei igazgatóságain keresztül.
Az Alaphoz érkezett kérelmekről a Magyar Vöröskereszt Országos Vezetősége által jóváhagyott háromtagú Bíráló Bizottság dönt.
A Bíráló Bizottság tagjai az adományozó képviselője, valamint gyermekorvos, jogász.

3. Az Alap működése

Az Alap terhére vissza nem térítendő formában nyújtható támogatás családonként egy alkalommal, amely felhasználása ½ éven belül történik.
Az igényelt támogatás összegét indokolt esetben a Bíráló Bizottság mérsékelheti.
A Bíráló Bizottság tagjai döntésüket személyes vagy e-mailes egyeztetés alapján hozzák, juttatják el a bizottság titkárához.

Az Alap kezeléséhez kapcsolódó adminisztratív feladatok ellátását a Magyar Vöröskereszt Országos Igazgatósága végzi. Ennek keretében:

A támogatásról szóló döntés megszületéséről az Országos Igazgatóság 8 munkanapon belül értesíti a kérelmezőt támogató megyei igazgatóságot (benyújtót), majd további 10 munkanapon belül gondoskodik a támogatási összeg folyósításáról.

A támogatás szakmai és pénzügyi teljesítésről a kérelmet támogató megyei igazgatóságnak írásban szükséges beszámolnia a Magyar Vöröskereszt szabályzatai szerint.

Az Alap működése során figyelemmel kell lenni a Magyar Vöröskereszt belső szabályzataira, azokkal ellentétes döntést az Alap működésével kapcsolatban nem lehet hozni.

4. Az Alap gazdálkodása

A Jótékonysági Alap bázisát a Nestlé Hungária Kft éves szerződések alapján biztosított pénzbeli adománya biztosítja. Az Alap egyéb bevételeit képezhetik jogi személyek, jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok, egyéb szervezetek és természetes személyek célzott adományai.

Az Alap pénzeszközeit elkülönítve kell tárolni.A kamatai – a költségek levonása után – az Alap bevételét képezik.

5. Az Alaphoz benyújtott kérelmekre vonatkozó egyéb feltételek

A kérelmeket a mellékelt adatlapon szükséges benyújtani, minden olyan melléklettel, mely a kérelem indokoltságát alátámasztja.
A kérelmek pénzügyi lezárása az Országos Igazgatóság által meghatározott módon, számlaösszesítő segítségével történhet, míg szakmai részről kötelező egy 1 oldalas beszámoló megírása.
A kérelmek elbírálásánál figyelembe kell venni a betegség súlyosságát.
Egy gazdasági évben a maximálisan megítélhető keretösszeg nem haladhatja meg az Alapban meglévő pénzösszeg 100 %-át.

Budapest, 2014. október