Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Keresőszolgálat   Véradásszervezés   Megyei Szervezetek   Magyar Ifjúsági Vöröskereszt  

Üdvözöljük a Magyar Vöröskereszt honlapján!
Adószámunk:19002093-2-41


Címlap Elsősegélynyújtás Információk a vizsgáról
Információk a vizsgáról

A közúti elsősegélynyújtó vizsga szabályozási környezete

A közúti elsősegélynyújtó vizsga szabályozási környezete: tevékenységet meghatározó jogszabályok, dokumentumok.

(1)    A Magyar Vöröskeresztről szóló 1993. évi XL. törvény

(2)    A közúti járművezetők elsősegélynyújtási ismeretei megszerzésének igazolásáról szóló 31/1992. (XII. 19) NM rendelet,

(3)    A közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól 24/2005 (IV.21.) GKM rendelet,

(4)    A súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló 164/1995. (XII.27.) Korm. rendelet,

(5)    a súlyos fogyatékosság minősítésének és felülvizsgálatának, valamint a fogyatékossági támogatás folyósításának szabályairól szóló 141/2000. (VIII. 9.) Korm. rendelet,

(6)    A Magyar Vöröskereszt Elsősegélynyújtás Vizsgáztatás Szabályzata (MVK-SZ-036),

(7)    A Magyar Vöröskereszt Szervezeti és Működési Szabályzata (MVK-SZ-002),

(8)    A Magyar Vöröskereszt Adatvédelmi Szabályzata (MVK-SZ-003),

 

(9)    A Magyar Vöröskereszt Iratkezelési Szabályzata (MVK-SZ-012)

 

Vizsgamentesség

A közúti járművezetők elsősegélynyújtási ismeretei megszerzésének igazolásáról szóló 31/1992. (XII. 19.) NM rendelet 2.§ (1) értelmében végzettségükre való tekintettel az alábbi szakképesítéssel rendelkezők élveznek vizsgamentességet:

 • az orvostudományi egyetemeken végzett orvosok, fogorvosok, gyógyszerészek,
 • az állatorvostudományi egyetemeken végzett állatorvosok,
 • az egészségtudományi alapképzésekben (főiskolai) képzésekben (diplomás) ápoló, védőnő, dietetikus, gyógytornász, mentőtiszt, szülésznő, közegészségügyi felügyelő, járványügyi ellenőr, egészségügyi szakoktató, intézetvezető szakképzettséget tanúsító oklevelet szerzettek,
 • az egészségügyi iskolarendszerű és iskolarendszeren kívüli szakképzésben állam által elismert egészségügyi szakképesítéssel rendelkezők

A szakképesítés megszerzését okirattal szükséges igazolni, melyet a járművezetői vizsgabizottság vezetőjének kell bemutatni.

 

Vizsgadíj

Vizsgadíj összege: vizsgázóként: 7.900 Ft/alkalom.

Vizsgadíj befizetés érvényessége: az elsősegélynyújtás vizsgára befizetett vizsgadíj a tárgyévet követő év december 31-ig érvényes.
Amennyiben időközben díjcsökkenés történt, a különbözetet a vizsgára jelentkezőnek visszatérítjük, díj emelkedése esetén a vizsgára jelentkező a különbözetet (még a vizsgát megelőzően) megfizetni köteles.


Vizsgadíj nélkül: 2001. május 1-től a Magyar Vöröskereszt mentesíti a mozgáskorlátozottakat és súlyos fogyatékosokat a közúti elsősegélynyújtás vizsgadíjának befizetése alól. Ez a megállapodás a Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége Elnökével történt egyeztetés után született. Csak azokat a vizsgázókat érinti ez a kedvezmény, akik 2001. május 1-jét követően jelentkeztek a vizsgára és megfelelő orvosi papírokkal rendelkeznek. Hiteles másolatot kell tudni bemutatni:

 

 • súlyos mozgássérültséget igazoló, háziorvos által kiállított orvos-szakértői véleményről, mely egyes közlekedési kedvezmények igénybevételére jogosít.
 • vagy súlyos fogyatékosság meglétét igazoló, OOSZI I. Fokú Orvosi Bizottsága által kiadott Hatósági Bizonyítványról.(Ennek feltételeit a hatályos 141/2000. /VIII. 9./ Korm. rendelet állapította meg.)

Nem vizsgához kapcsolódó Igazolás kiadás díjai:

 • Honosítás díja: 4.000 Ft/alkalom
 • Másolat kiadás díja: 4.000 Ft/alkalom
 

Vizsgaszabályzat

Érvényességi terület

Ez a vizsgaszabályzat a 31/1992. (XII. 19) NM rendeletben maghatározott közúti járművezető jelöltek elsősegélynyújtás vizsgáztatására vonatkozik.

A Magyar Vöröskereszt Közúti Elsősegélynyújtási Vizsgaszabályzata LETÖLTHETŐ ITT.

Hozzájárulás kiskorú közúti elsősegélynyújtás vizsgájához LETÖLTHETŐ ITT.

A vizsga tárgya és segédeszközök

A vizsga során megállapításra kerül, hogy a vizsgázó tudását a gyakorlatban képes –e alkalmazni. Ebből következően a vizsga elsősorban gyakorlati jellegű, melyet az elméleti ismeretek szóbeli számonkérése is kiegészít. A vizsgabizottság által biztosított segédeszközökön kívül egyéb segédeszköz használata nem megengedett.

Vizsgabizottság

A vizsgabizottság két főből áll, melyet a Magyar Vöröskereszt illetékes megyei/fővárosi szervezete kér fel.

A vizsgabizottság illetékes:

 • a vizsgára bocsátás feltételeinek ellenőrzésére,
 • a vizsga eredményének megállapítására,
 • csalási cselekmények ügyében döntésre,
 • igazolás kiadására.

 

Vizsgára bocsátás és jelentkezés

Bővebben...
 
A NIOK Alapítvány támogatásával

Információk

 

Magyar Vöröskereszt Országos Igazgatósága
1051 Budapest
Arany János u. 31.

Telefonszám:
+36 1 374 1300

Adószám: 19002093-2-41

A Magyar Vöröskereszt adományvonala: 1359

Adományszámla:

Belföldi átutalás esetén
Adományszámla:
K&H Bank Nyrt.
10405004-00026542-00000005

Nemzetközi átutalás (Magyarországon kívülről érkező adomány) esetén
Számlavezető:  K&H Bank Zrt. (1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.)
IBAN: HU70 1040 5004 0002 6542 0000 0005
SWIFT: OKHBHUHB
Számlatulajdonos: Magyar Vöröskereszt (1051 Budapest, Arany János utca 31.)

Megyei Szervezeteink Elérhetőségei

Information in English - Hungarian Red Cross
Microsoft Office 365