Vöröskeresztes Tevékenységért Kitüntetés – Ezüst fokozat

Wittmerné Tóth Judit

Vöröskeresztes tevékenység/tagság kezdete: 1985. / 2018.

Funkció: önkéntes

Eddigi kitüntetések: 2008. Vöröskeresztes Munkáért – bronz fokozat

Méltatás: Wittmerné Tóth Judit 1985 óta végez vöröskeresztes munkát. Védőnőként csecsemőgondozási és elsősegélynyújtó tanfolyamot tart gyerekeknek. 2002 óta rendszeresen szervez iskolai véradásokat. 2019-ben elsősegélynyújtást népszerűsítő gyermektáborban szakmai vezetőként vett részt, ahol kiemelkedő tudása öregbítette szervezetünk hírnevét.

Szarka Ferencné

Vöröskeresztes tevékenység/tagság kezdete: 1980.

Funkció: alapszervezeti titkár

Eddigi kitüntetések: 2017. Vöröskeresztes Munkáért – bronz fokozat

Méltatás: Szarka Ferencné, Jolika 1980 óta a Magyar Vöröskereszt tagja, későbbiekben a Füzesgyarmati alapszervezet titkára. Vöröskeresztes feladatait szívesen és lelkiismeretesen látja el. A véradászervezésben, szociális munkában aktívan vesz részt. Jó a kapcsolata a lakossággal, társszervezetekkel, az önkormányzattal. Munkáját precízen, lelkiismeretesen végzi. A lakosság körében ismert, és szeretik.

Chovan Erzsébet

Vöröskeresztes tevékenység/tagság kezdete: 1985.

Funkció: tanárelnök

Eddigi kitüntetések: 2005. Elismerő Oklevél Ifjúsági Vöröskeresztes Munkáért, 2012. Vöröskeresztes Tevékenységért bronz fokozat, 2015. Kiváló Oktató – Nevelő Munkáért

Méltatás: Chovan Erzsébet a Mezőkovácsházi Hunyadi János Általános Iskola, Gimnázium, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium tanára, l985-től végez vöröskeresztes tevékenységet, 1993-tól tanárelnökként, 2000-től Területi Ifjúsági Tanácsának tagjaként. Vezetésével minden évben eredményesen készülnek a tanulók a Vöröskereszt különféle vetélkedőire. A fiatalokkal közösen részt vesz az adománygyűjtő munkában, a véradásszervezésben, a donormegbecsülésben, a környezetvédelemben, (pl. Te Szedd akció). 2004-ben az intézmény elnyerte a Bázisiskola címet.

Fodor Attiláné

Vöröskeresztes tevékenység/tagság kezdete: 2006.

Funkció: alapszervezeti titkár

Eddigi kitüntetések: 2016. Vöröskeresztes tevékenységért – bronz fokozat

Méltatás: Fodor Attiláné Erzsike aktív tagja a Magyar Vöröskeresztnek, önkéntes tevékenységére mindig is számíthattunk. A sarkadi véradások alap- és tartópillére. Időt és fáradtságot nem kímélve segíti és szervezi a helyi véradásokat, támogatókat keres, szívügyének tekinti a donormegbecsülést. Sarkadon a neve egyet jelent a Vöröskereszttel, az önzetlen segítségnyújtással. Adományokat gyűjt, és oszt az alapszervezet tagjaival. Vöröskeresztes munkája a területen nélkülözhetetlen.

Fekete Gizella

Vöröskeresztes tevékenység/tagság kezdete: 1978./2015.

Funkció: alapszervezeti titkár

Eddigi kitüntetések: 2015. Vöröskeresztes tevékenységért – bronz fokozat

Méltatás: Gizike 1978 óta végez vöröskeresztes tevékenységet. Alapszervezeti titkár pozíciót tölt be hosszú évek óta. Az általa vezetett alapszervezet tevékenységi körei igen sokrétűek. Aktívan, önállóan gyűjtenek és osztanak ki adományokat szociális segélyezés keretein belül, évi 5 alkalommal szervezik az önkéntes és térítésmentes véradásokat a településeken. A véradáshoz, a véradás szervezéshez helyi forrásokat keresnek és biztosítanak. Nagyszámú alapszervezetet működtet, 164 fő aktív taggal. Nagyon jó a kapcsolata a helyi egészségügyi, oktatási, és szociális intézményekkel.

Ilosvainé Nógrádi Piroska

Vöröskeresztes tevékenység/tagság kezdete: 1997./2016.

Funkció: alapszervezeti elnök

Eddigi kitüntetések:2016. Vöröskeresztes tevékenységért – bronz fokozat

Méltatás: Piroska 1997 óta végez vöröskeresztes tevékenységet. Alapszervezeti elnök pozíciót tölt be hosszú évek óta. Az általa vezetett alapszervezet tevékenységi körei igen sokrétűek. Működtetnek Baba-Mama klubot, aktívan gyűjtenek és osztanak ki adományokat szociális segélyezés keretein belül, évi 4 alkalommal szervezik az önkéntes és térítésmentes véradásokat. Ifjúsági vöröskeresztes csoportjuk aktív. A település különböző programjain rendszeresen végeznek szűrő vizsgálatokat, népszerűsítik az elsősegélynyújtást, folyamatosan figyelmet fordítanak a vöröskeresztes eszmék terjesztésére.

Hősné Anda Éva

Vöröskeresztes tevékenység/tagság kezdete: 2009.

Funkció: önkéntes

Eddigi kitüntetések: 2014. Vöröskeresztes tevékenységért – bronz fokozat

Méltatás: Évi több éve pitvarosi véradószervezőként segíti a helyi Vöröskereszt munkáját. Védőnőként a területén népszerűsíti a véradás fontosságát. Ő maga is rendszeres véradó. A településen szervezett szűrővizsgálatok alkalmával a többi önkéntes segítségére is számít.

Dr. Závogyi Zsuzsanna

Vöröskeresztes tevékenység/tagság kezdete: 2009.

Funkció: területi elnök

Eddigi kitüntetések: 2014. Vöröskeresztes tevékenységért – bronz fokozat

Méltatás: Zsuzsanna 2012 óta elnöke a csongrádi területnek. Szívesen vesz részt a vöröskeresztes eseményeken, programokon. Mmunkájára, ötleteire, fantáziájára számíthatunk, legyen szó bármelyik alaptevékenységünkről. Kedvessége, elkötelezettsége, segítőkészsége példaértékű.

Kovácsné Giczi Gizella

Vöröskeresztes tevékenység/tagság kezdete: 1980-as évek eleje

Funkció: alapszervezeti titkár, küldött,területi elnökségi tag

Eddigi kitüntetések: 1996. Vöröskeresztes Munkáért – bronz fokozat, 2007. Véradó Mozgalomért Ezüst Emlékérem

Méltatás: Több évtizedes tagsága alatt mindig is fontos volt számara Vöröskereszt. Közösségében a véradásszervezés, az emberek segítése mindig szívügye. Alapszervezeti tagokkal, az önkormányzattal a kapcsolata nagyon jó, összetartja a közösséget. Mindenki Gizi nénije. Bármikor, bárki fordulhat hozzá kéréssel, kérdéssel mindenkin próbál segíteni.

Ludánszki Mária

Vöröskeresztes tevékenység/tagság kezdete: 1984./1999.

Funkció: területi vezetőségi tag, megyei küldött

Eddigi kitüntetések: 2012. Vöröskeresztes Tevékenységért – bronz fokozat

Méltatás: 1984-től szolgálja a Vöröskereszt humanitárius ügyeit. A Hajdúböszörményi Polgármesteri Hivatal Vöröskereszt Szervezetének oszlopos tagja. A Pénzügyi Ellenőrző Bizottság elnöke hosszú éveken át, jelenleg a területi vezetőség tagjaként segíti a Vöröskereszt munkáját. Szervezője és aktív résztvevője a kiszállásos véradásoknak, segít a városi véradó ünnepségek lebonyolításában.

Zombori Andrásné

Vöröskeresztes tevékenység/tagság kezdete: 1969.

Funkció: alapszervezeti titkár

Eddigi kitüntetések: 2002. Vöröskeresztes Munkáért – bronz fokozat

Méltatás: Ötven éve végez vöröskeresztes munkát Kismarján. Véradószervezőként, alapszervezeti titkárként tevékenykedik, megbízhatóan teljesíti vállalt feladatait. A jubiláló véradóknak önálló véradóünnepséget szervez minden évben. Bizalommal kereshetik az helyi lakosok, bármilyen feladatról, problémáról legyen szó, hiszen munkájára, segítségére minden téren számíthatnak.

Lakatos Márk

Vöröskeresztes tevékenység/tagság kezdete: 2005.

Funkció: alapszervezeti titkár, területi vezetőségi tag

Eddigi kitüntetések: 2008. Véradó Mozgalomért Ezüst Emlékérem, 2013. Vöröskeresztes Tevékenységért – bronz fokozat

Méltatás: Lakatos Márk tanár úr, az Eszterházy Károly Egyetem Gyöngyösi Campusának mesteroktatója, a legaktívabb segítők közé tartozik. A vöröskeresztes eszméket példamutató aktivitással terjeszti az intézmény hallgatói körében, különféle aktivitásokba bevonva őket. A megyei iroda számos programját is támogatta már kapcsolataival, ötleteivel.

Szabó Anikó Ildikó

Vöröskeresztes tevékenység/tagság kezdete: 2008.

Funkció: önkéntes

Eddigi kitüntetések: 2015. Vöröskeresztes Tevékenységért – bronz fokozat

Méltatás: Elkötelezett a vöröskeresztes eszmék iránt, az ifjúság nevelését is e szempontok figyelembevételével végzi. Évek óta vezeti a népszerű elsősegélynyújtó szakkört. Minden évben részt vesz csapatával a területi és megyei versenyen, ahol dobogós helyezést érnek el diákjai. Rendszeresen támogatja osztályával a Vöröskereszt rendezvényeit, a gyermekek műsort adnak az Idősek Napján, köszöntik a Véradó Nap alkalmából rendezett ünnepségen kitüntetett véradóinkat.

Kánya Sándor

Vöröskeresztes tevékenység/tagság kezdete: 2007.

Funkció: alapszervezeti titkár

Eddigi kitüntetések: 2014. Vöröskeresztes Tevékenységért – bronz fokozat

Méltatás: Több, mint 13 éve a törökszentmiklósi területi szervezet önkéntese, 2016 óta alapszervezeti titkárként tevékenykedik. Zsűritagként több év óta rendszeresen részt vesz a megyei és országos elsősegélynyújtó versenyek lebonyolításában. Lelkesen közreműködik egészségügyi szűréseken, elsősegélynyújtó bemutatókon.

Bartáné Fischer Viktória

Vöröskeresztes tevékenység/tagság kezdete: 2007.

Funkció: területi vezetőségi tag

Eddigi kitüntetések: 2014. Vöröskeresztes Tevékenységért – bronz fokozat

Méltatás: Egészségnevelési, gyermektáboroztatási, és gyermekek karácsonyi programjainak állandó szervezője és segítője. A Bláthy Szakiskolában folyamatos szervezi a sikeres véradásokat.

Kissné Ágoston Éva

Vöröskeresztes tevékenység/tagság kezdete: 1980.

Funkció: alapszervezeti vezetőségi tag

Eddigi kitüntetések: 2009. Vöröskeresztes Munkáért – bronz fokozat

Méltatás: 1980 óta vöröskeresztes tag a környei alapszervezetben. Tevékenyen munkálkodik az alapszervezet egészségfejlesztésii feladatainak ellátásában. Részt vesz az iskolai egészségnapok szervezésében, ruha és egyéb adományok szétosztásában, az érdeklődők részére heti gyakorisággal Thai Chi foglalkozásokat tart. Munkáját a precizitás, az elhivatottság a szociális érzékenység jellemzi.

Dr. Radoychich Györgyné

Vöröskeresztes tevékenység/tagság kezdete: 1970.

Funkció: területi vezetőségi tag

Eddigi kitüntetések: 2009. Vöröskeresztes Munkáért – bronz fokozat

Méltatás: Dr. Radoychich Györgyné, Marika 50 éve hasznos tagja a Magyar Vöröskereszt Dorog Területi Szervezetének. Megbízatásait szívvel-lélekkel végezte. Ezalatt az 50 év alatt szervezte a véradást Dág területén és segítette a szociálisan rászorulókat, szervezte a tagságot. Adományokat gyűjtött és osztott.

Tóthné Klagyivik Ágnes

Vöröskeresztes tevékenység/tagság kezdete: 1988.

Funkció: alapszervezeti elnök

Eddigi kitüntetések: 2015. Vöröskeresztes Tevékenységért – bronz fokozat

Méltatás: 1988 óta aktív vöröskeresztesünk, aki az adománygyűjtésben és -osztásban kiemelkedő segítséget nyújt. Tanítónőként jól ismeri azokat a családokat, akik leginkább támogatásra szorulnak. A fiatalok és a családok részére szervezett rendezvények vöröskeresztes mozgatórugója.

Molnár Zoltánné

Vöröskeresztes tevékenység/tagság kezdete: 1999.

Funkció: alapszervezeti titkár

Eddigi kitüntetések: 2014. Vöröskeresztes Tevékenységért – bronz fokozat

Méltatás: Molnár Zoltánné több mint 20 éve tagja a Vöröskeresztnek, jelenleg a Somodori Vöröskereszt Alapszervezet titkára. Kiemelkedő szervező munkájának köszönhetően 50 vöröskereszt tagja van a helyi szervezetnek. A szervezés mellett a szociális munkát is nagyon lelkesen végzi. Adományokat gyűjt, segélyeket oszt, segíti és támogatja a településen élő idős embereket, segítségre szoruló családokat. A településen élő emberek a munkáját tisztelik, megbecsülik. Önzetlen segítségére mindig lehet számítani.

Nyári Józsefné

Vöröskeresztes tevékenység/tagság kezdete: 1994.

Funkció: alapszervezeti titkár

Eddigi kitüntetések: 2013. Vöröskeresztes Tevékenységért – bronz fokozat; 2014. Véradó Mozgalomért Ezüst Emlékérem

Méltatás: Nyári Józsefné 25 éve tagja a Magyar Vöröskeresztnek. A Magyaratádi Vöröskereszt Alapszervezet titkáraként évek óta irányítja, szervezi a vöröskeresztes munkát a településén. Lelkesen és aktívan végzi a tagtoborzást, közel 50 tagja van az alapszervezetnek. A szociális munkában, véradások szervezésében és lebonyolításában is aktívan részt vesz. Sokat tesz a településén élő rászorulók, idős emberek megsegítéséért. Községében, szeretik, tisztelik, segítségére, önzetlen, munkájára minden esetben lehet számítani.

Hanusi Beáta

Vöröskeresztes tevékenység/tagság kezdete: 1998/2015.

Funkció: területi vezetőség tagja, megyei küldött

Eddigi kitüntetések: 2013. Vöröskeresztes Tevékenységért – bronz fokozat

Méltatás: Beáta Mátészalkán iskolai védőnőként végzi nagy lelkesedéssel vöröskeresztes tevékenységét. Szívügyének tekinti az elsősegélynyújtás fontosságának terjesztését és megismertetését. Kiemelkedő a véradásszervező tevékenysége, de számíthatunk rá a szociális adománygyűjtésben, tagszervezésben, egészségnapokon. Szociálisan rendkívül érzékeny, sokoldalú, kiváló kapcsolatteremtő, kitartó, határozott, lelkiismeretes. Az önkéntes munka kiemelkedő helyet foglal el életében.

Szélesné Herman Ágnes

Vöröskeresztes tevékenység/tagság kezdete: 1996./2013.

Funkció: vezetőségi tag

Eddigi kitüntetések: 2010. Vöröskeresztes Munkáért – bronz fokozat

Méltatás: Szélesné Herman Ágnes 1996 óta aktív résztvevője a vöröskeresztes mozgalmi munkának. A záhonyi területi vezetőség tagjaként hatékonyan, önzetlenül segíti a vöröskeresztes munkát. A munkahelyi véradások szervezésében, a vöröskeresztes eszmék terjesztésében segítsége nélkülözhetetlen. Személye meghatározó és páratlan, tevékenysége példamutató.

Wiedeman Jánosné

Vöröskeresztes tevékenység/tagság kezdete: 1966.

Funkció: alapszervezeti titkár

Eddigi kitüntetések: 2013. Vöröskeresztes Tevékenységért – bronz fokozat, 2007. Véradó Mozgalomért Ezüst Emlékérem

Méltatás: Segítő, precíz munkájára mindig számíthattunk. Irányítja a gyönki alapszervezet tevékenységét, adományokat gyűjt, megszervezi azok kiosztását. Mozgósít a vöröskeresztes programokra, véradó napokra. Látogatja a gyönki idősek otthona beteg lakóit. Mindenki szereti, tiszteli. Már több mint 50 éve tagja a vöröskeresztnek és nagy tapasztalattal rendelkezik. A segítséget kérőnek soha nem mond nemet. Példát mutat a közösségi és magánéletben is. Emberségből, szeretetből sokat tanultunk tőle.

Laczkó Józsefné

Vöröskeresztes tevékenység/tagság kezdete: 2008.

Funkció: alapszervezeti titkár

Eddigi kitüntetések: 2015. Vöröskeresztes Tevékenységért – bronz fokozat

Méltatás: Laczkó Józsefné, Irénke a Magyar Vöröskereszt Nyugdíjas Alapszervezetének titkára Szekszárdon, a Megyei Választási Bizottság Elnöke. A székházban vezeti az Önkéntes Irodát. Segíti szociális tevékenységünket. Alapszervezetük majd 300 főt számlál. Rendszeresen szervez programokat a helyi nyugdíjas érdekszövetséggel. Részt vesz a gyűjtésekben, az elkészült csomagok kiosztásában. Csapatával havonta tartanak ingyenes ruhaosztást. a székház udvarában.

Boldizsár Lajos

Vöröskeresztes tevékenység/tagság kezdete: 2012.

Funkció: megyei vezetőség alelnöke

Eddigi kitüntetések: 2003. Vöröskeresztes Munkáért – bronz fokozat

Méltatás: Boldizsár Lajos immár 9. éve alelnöke a megyei szervezetnek. Az Ajkai Mentőállomás munkatársaként az elsősegélynyújtás témakörében érzékenyíti elsősorban a fiatal vöröskereszteseket, de alaptevékenységeink során is lehet munkájára számítani.

Kovács Lászlóné

Vöröskeresztes tevékenység/tagság kezdete: 2004.

Funkció: alapszervezeti titkár

Eddigi kitüntetések: 2014. Vöröskeresztes Tevékenységért – bronz fokozat

Méltatás: Kovács Lászlóné munkahelyén lépett be a Vöröskereszt tagjai közé. 2004-től a Nefelejcs Nyugdíjas Klub aktív tagja, ahol 2012-ben alapszervezeti titkárnak választották meg. Jelenleg 58 taggal működnek. 2005-ben csatlakozott, mint önkéntes a Gyűjtő és Segélyhelyünk munkacsapatához. Azóta folyamatos rendszerességgel látja el az adománygyűjtéssel és a segélyek kiosztásával járó feladatokat. Munkáját lelkiismeretesen és megbízhatóan végzi.

Babócsiné Nagy Izolda

Vöröskeresztes tevékenység/tagság kezdete: 1985.

Funkció: alapszervezeti elnök, területi vezetőségi tag

Eddigi kitüntetések: 2010. Vöröskeresztes Tevékenységért – bronz fokozat

Méltatás: 1985 óta a Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi Szervezet XXI. kerületi szervezet Csepeli Mozgássérültek Egyesülete alapszervezetének elnöke. Vöröskeresztes tevékenységét tagsága kezdete óta nagy lelkesedéssel, fáradhatatlanul végzi, összehangolva a Csepelen élő mozgássérültekért végzett munkájával.

Birtalan Lászlóné

Vöröskeresztes tevékenység/tagság kezdete: 1980.

Funkció: alapszervezeti elnök, területi vezetőségi tag

Eddigi kitüntetések: 2013. Vöröskeresztes Tevékenységért – bronz fokozat

Méltatás: Birtalan Lászlóné hosszú évek óta végez önkéntes munkát. Ő vezeti a XI. kerületben a Mozgássérültek Egyesületének Vöröskeresztes Alapszervezetét, szervezi és irányítja a vöröskeresztes munkát. Elhivatottsága példaértékű.