http://voroskereszt.hu/elismeresek/voroskeresztes-tevekenysegert-kituntetes-ev-onkentese/

Vöröskeresztes Tevékenységért Kitüntetés – Év Önkéntese


Vöröskeresztes Tevékenységért Kitüntetés – Év Önkéntese

Rohrbacher Éva

Vöröskeresztes tevékenység/tagság kezdete: 2017.

Funkció: önkéntes

Eddigi kitüntetések: nincs

Méltatás: Évi a Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Karának mentőtiszti képzésén vesz részt. Az itt szerzett tudásával és szakmaiságával emeli szervezetünk programjainak színvonalát. Az elmúlt évben több, akár egymástól eltérő feladatra is vállalkozott, így oktatott óvodásokat elsősegélynyújtásra, de gyűjtött adományokat rászoruló családoknak Tesco Áruházakban is. Örömünkre szolgál, hogy Évi a társadalmi felelősségvállalás égisze alatt szervezetünk munkáját segíti.

Földesi Alexandra

Vöröskeresztes tevékenység/tagság kezdete: 2019.

Funkció: önkéntes

Eddigi kitüntetések: nincs

Méltatás: Alexandra 2019 márciusában jelentkezett önkéntesnek a gyulai területi szervezethez. A 2019-es évben minden jelentős elsősegélynyújtó bemutatón és nagyobb rendezvényen részt vett, a szervezésben és a lebonyolításukban is aktívan közreműködött. Főiskolai tanulmányai mellett rendszeresen részt vett véradásokon, valamint azok szervezési munkálataiban. Hősképző programjainkon közel 500 óvodásnak, iskolásnak és felnőttnek segített elsajátítani az újraélesztés alapjait. Szolgálatot vállalt a Balatoni Elsősegélynyújtó Szolgálatban, valamint az imitátori képzés elvégzése után az Országos Elsősegélynyújtó Versenyen imitátorként is részt vett. Lelkesedése töretlen, munkáját szívvel lélekkel végzi, tevékenysége példaértékű.

Beláz Viktor Marcell

Vöröskeresztes tevékenység/tagság kezdete: 2015.

Funkció: önkéntes

Eddigi kitüntetések: nincs

Méltatás: A sárospataki Rákóczi Ferenc Általános Iskolában ismerkedett meg a Vöröskereszttel, illetve az elsősegélynyújtási ismeretekkel, majd a középiskolai éveiben /Tokaji Ferenc Gimnázium/ már kortársai között népszerűsítette az alapfokú elsősegélynyújtási ismereteket. Folyamatosan képezte magát, versenyzőként, imitátorként is részt vett vöröskeresztes versenyeken. Rendezvényeinken, bemutatóinkon aktívan részt vállal elsősegélynyújtó feladatokban. Személyében nagyszerű fiatalembert ismerhettünk meg, akinek a hitvallása a bajba jutott embereknek történő segítségnyújtás.

Jenei Norman Árpád

Vöröskeresztes tevékenység/tagság kezdete: 2018.

Funkció: önkéntes

Eddigi kitüntetések: nincs

Méltatás: HSZC Zsoldos Ferenc Szakgimnáziuma és Szakközépiskola tanulója. Elsősegélynyújtó versenyzőként került kapcsolatba a Vöröskereszttel, lépett be tagjai sorába. A helyi feladatok megvalósításában mindig számíthatunk önkéntes munkájára. Köszönjük.

Horváth Károly

Vöröskeresztes tevékenység/tagság kezdete: 2019.

Funkció: önkéntes

Eddigi kitüntetések: nincs

Méltatás: Károly bácsi mindenhol ott van, ahol szervezetünknek férfierőre van szüksége. Kora ellenére, nincs olyan munkafolyamat, amire azt mondaná, hogy nem csinálja meg, illetve nincs olyan alkalom, amikor kérésünkre ne jönne segíteni. Részt vesz, a napi élelmiszer-adomány elhozatalában, a nehéz ládák cipelésében. Helyt áll az épület felújítás figyelemmel kísérésében, ha kell seper, ha kell zárat javít, ha kell portaszolgálatot lát el. Köszönjük az eddigi segítséget, és reméljük, hogy még sokáig számíthatunk rá.

Szemere Bálintné

Vöröskeresztes tevékenység/tagság kezdete: 2015.

Funkció: önkéntes

Eddigi kitüntetések: nincs

Méltatás: Szemere Bálintné, Ibolya az Újkerti Alapszervezet tagja 2015-től. Az alapszervezetén belül is nagyon tevékeny – szeret társainak programokat szervezni –, ám a Debrecen Területi Szervezet egyik legtevékenyebb önkéntesévé vált 2019-ben. Heti rendszerességgel segíti munkánkat a Cegléd utcai segélyező helyünkön, amely az önkéntes munka legnagyobb empátiát, helytállást, türelmet igénylő helyszíne ez az önkéntesek számára, és a legnemesebb feladatok egyike is. Ibolya a kitelepüléseinken, gyűjtéseinkben, osztásainkon is nagyon aktívan közreműködött egész évben. Jó kedélyű, vidám, nagyon szeret társaságban lenni, és felvidítja környezetét, a Vöröskereszt standjaihoz látogató érdeklődőket és az adományozó helyen segítséget kérő embereket egyaránt. Felkéréseinkre sohasem mondott nemet, mindig számíthatunk rá.

Molnár László

Vöröskeresztes tevékenység/tagság kezdete: 2010.

Funkció: önkéntes

Eddigi kitüntetések: 2013. Véradómozgalomért Ezüst Emlékérem; 2014. Pro Vita Díj

Méltatás: Évek óta segíti a Heves területi szervezet munkáját. A városi véradások előtt személyesen kézbesíti a behívókat és tartja a kapcsolatot a véradókkal. Ő maga 125-szörös véradó.

Pomázi Ferdinánd

Vöröskeresztes tevékenység/tagság kezdete: 2010.

Funkció: önkéntes

Eddigi kitüntetések: nincs

Méltatás: A Gyermekszáj program indulása óta, immár 10 esztendeje stabil segítője Jászladányban az adomány kiosztásának. Személyes felelősségének tekinti, hogy a 45 család részére heti két alkalommal időben, zökkenőmentesen eljusson a tej, kenyér. Munkáját precízen, pontosan, lelkiismeretes végzik.

Bíberné Gula Ilona

Vöröskeresztes tevékenység/tagság kezdete: 1998.

Funkció: alapszervezeti vezetőségi tag, megyei küldött

Eddigi kitüntetések: nincs

Méltatás: 2019. évben sok, többlet feladatot vállalt az eddigi feladatai mellett. Ebben az évben is meghirdetésre került a helyi iskolában a szülői véradóversenyen. Igyekezete és munkája eredményeként igen sikeres lett ez a kezdeményezésünk. A Gyermeknapon pedig nagy örömmel osztotta ki az első három helyezést elért osztálynak a megérdemelt jutalmukat. Sárisápon a Falunap az augusztus 20-i ünnephez kapcsolódik. Egyik programja a falunapnak a palacsinta sütés volt, ahol negyed magával több, mint 800 db palacsintát sütöttek, töltöttek meg és osztották ki a sorban állók, főleg gyerekek nagy örömére. Ennek az eseménynek hetekig kedvező visszhangja volt és alapszervezetünk is sok elismerést kapott.

Kiss Virág

Vöröskeresztes tevékenység/tagság kezdete: 2014.

Funkció: önkéntes

Eddigi kitüntetések: nincs

Méltatás: A Nógrád Megyei Ifjúsági Vöröskereszt Klub Alapszervezet aktív tagja, aki 2014 óta önkéntesünk. A 2019-es esztendőben kiemelkedő aktivitással segített a középiskolai véradások és az elsősegélynyújtó programok területén. Ezek mellett imitátorként vett részt katasztrófavédelmi bemutatókon és aktív szerepet vállalt a karácsonyi élelmiszergyűjtő akcióinkban is.

Kovács Józsefné

Vöröskeresztes tevékenység/tagság kezdete: 2015.

Funkció: önkéntes

Eddigi kitüntetések: nincs

Méltatás: Alapszervezetünk közkedvelt, szavára sokat adó becsületes, tagja. Rendszeresen adminisztrációt vállal a véradásokon, a városi kitelepülésekre szervezi a résztvevőket, adományokat oszt hetente. Önkéntesként lelkesen végzi az év közben felmerült feladatokat. Heti rendszerességgel orvoshoz kísérik azokat, akiknek nincs, vagy csak nagyon messze van hozzátartozója. Igazi vöröskeresztes vállalásként 2018-tól megszervezte a beteglátogató, betegellátó rendszert. Irányítója annak a kis csoportnak, akiket maga köré gyűjtve hetente látogatják és ellátják az egyedülálló, elesett időseket a városban. Tevékenységüket a kórházban fekvő egyedül élő idősekre is kiterjesztették. Személyisége rendkívül szerény, nincs kérés, amit visszautasítana, sokszor erején felül vállal.

Csurkovics Éva

Vöröskeresztes tevékenység/tagság kezdete: 2018.

Funkció: önkéntes

Eddigi kitüntetések: nincs

Méltatás: MVK megyei irodájában segítette az adminisztrációs tevékenységet. Aktívan közreműködött a leltározás előkészítésében, rendszerezte a nyilvántartásokat, aktualizálta a tagnyilvántartó rendszert. Felnőttképzéssel kapcsolatos adminisztrációban, elsősegélynyújtó vizsgakártyák másodlatjának kiállításához szükséges háttérmunkákban segédkezett. Részt vett az évi felmenőrendszerű megyei elsősegélynyújtó verseny előkészítésében és lebonyolításában. Közreműködött a megyei világnapi ünnepség és közgyűlés szervezési feladatainak megvalósításában. Adománykezelési feladatokban is segítséget nyújtott. Munkája nagy segítséget jelentett, köszönjük.

Szabó Ferencné

Vöröskeresztes tevékenység/tagság kezdete: 2000.

Funkció: önkéntes

Eddigi kitüntetések: nincs

Méltatás: Megbízható önkéntes, a rá bízott feladatokat mindig precízen lelkiismeretesen elvégzi. Szentgotthárd városi véradás az ő szervezési munkája nélkül még nem bonyolódott le, aktívan toborozza véradóinkat Helyi rendezvények előkészítésében és megvalaósításában is mindig szerepet vállal, ha kell önkéntesek toborzásában is számíthatunk rá. Nélküle a terület elveszne.

Kurdi Róbert

Vöröskeresztes tevékenység/tagság kezdete: 2010./2015.

Funkció: önkéntes

Eddigi kitüntetések: nincs

Méltatás: Kurdi Róbert nagyon régóta segíti munkánkat önkéntesként. A devecseri Mikulás ünnepség elképzelhetetlen lenne segítsége nélkül. A térségi és megyei megjelenéseink meghatározó szereplője.

Kovácsné Balog Eszter

Vöröskeresztes tevékenység/tagság kezdete: 1982.

Funkció: önkéntes

Eddigi kitüntetések: nincs

Méltatás: Kiemelkedő szerepet vállal napi szinten a vöröskeresztes programok, rendezvények szervezésében. A gyerekek számára a Játszótéri Hősök és más kerületi kitelepülős programban, továbbá az önkéntesek saját programjain is kreatív foglalkozásokat vezet. Adományválogatásban, vásáron, osztáson aktívan közreműködik.

Kériová Anikó

Vöröskeresztes tevékenység/tagság kezdete: 2016.

Funkció: önkéntes

Eddigi kitüntetések: 2017. Vöröskeresztes Szolgálatért – Főigazgatói Dicséret

Méltatás: Kériová Anikó a megalakulásától kezdve tagja a H-HERO Egészségügyi Gyorsbeavatkozó Egységnek. 2018 óta az egység szakmai vezetői feladatait látja el önkéntesként. A 2019-es nemzetközi IRONORE gyakorlat során szakmai felkészültségével sikerre vitte a H-HERO csapat – Egészségügyi Világszervezet standardjainak megfelelő – tábori kórházát, hatalmas nemzetközi elismerést szerezve ezáltal a Magyar Vöröskeresztnek.