Vöröskeresztes Tevékenységért Kitüntetés – Bronz fokozat

Gál Julianna

Vöröskeresztes tevékenység/tagság kezdete: 2015.

Funkció: önkéntes

Eddigi kitüntetések: 2016. Elismerő Oklevél Ifjúsági Vöröskeresztes Tevékenységért

Méltatás: Julcsi elkötelezett híve a Vöröskeresztnek. Imitátorként, kortárs oktatóként és elsősegélynyújtóként is kiemelkedő teljesítményt nyújt. Jelenleg a Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Karának Mentőtiszti szakára jár. Szervezetünk életében aktívan részt vesz, nem csak ifjúsági feladatokat vállal, hanem a megyei szintű társadalmi feladatok ellátásában is aktív tag. Köszönjük, hogy évek óta szervezetünk része.

Tóth Erika

Vöröskeresztes tevékenység/tagság kezdete: 2013.

Funkció: tag, önkéntes

Eddigi kitüntetések: nincs

Méltatás: Tóth Erika 6 éve került a Vöröskereszt Kalocsai szervezetéhez, azóta évről-évre gyarapszik vállalása, melyet önkéntesként kiemelkedő lendülettel, odaadással végez. Óvónőként, drámapedagógusként nem csak helyi rendezvényeink színvonalát emeli szaktudásával, kreativitásával, de megyei szintű programjainkon is aktív résztvevő.

Torma Klára

Vöröskeresztes tevékenység/tagság kezdete: 1987.

Funkció: tag, önkéntes

Eddigi kitüntetések: nincs

Méltatás: 1987-óta önkéntes a Magyar Vöröskereszt Pirtói Alapszervezeténél. Az alapszervezet rendezvényein, megjelenésein, gyűjtésein, osztásain aktívan részt vesz. Közösségi ember, a jó célok érdekében mindig vállal feladatokat.

Recska Zoltánné

Vöröskeresztes tevékenység/tagság kezdete: 1986.

Funkció: tag, önkéntes

Eddigi kitüntetések: nincs

Méltatás: Több, mint 20 éven át eredményesen szervezte és támogatta Nemesnádudvaron a véradásokat. A véradókat saját készítésű szendvicseivel várta, melyek méltán voltak híresek. Foglalkozása védőnő, rendszeresen vett részt a csecsemőgondozási versenyeken a csapatával.

Dr. Párducz László

Vöröskeresztes tevékenység/tagság kezdete: 2012.

Funkció: megyei elnök

Eddigi kitüntetések: nincs

Méltatás: Dr. Párducz László 2012 óta a Magyar Vöröskereszt Békés Megyei Szervezetének elnöke. Kiválóan képviseli megyei szervezetünket, mind a társszerveink, mind a társadalom felé. A megyében ismerik, elismerik. Segítségére mindig számíthatunk, legyen az bármelyik alapfeladatunk. Kiváló ember és szakember, akinek nagyon fontos, hogy segíteni tudjon, mely nagyon sokat jelent Megyei Szervezetünk számára.

Győri Jánosné

Vöröskeresztes tevékenység/tagság kezdete: 1990.

Funkció: alapszervezeti titkár

Eddigi kitüntetések: 2006. Véradó Mozgalomért Ezüst Emlékérem

Méltatás: 1990 óta a Magyar Vöröskereszt tagja és a Békésszentandrás Települési Alapszervezet titkára. Nyugdíjba vonulása után is aktívan szervezi a véradásokat. A tagokra odafigyel, napi kapcsolatot tart velük, így a létszámuk sem csökken. Gondoskodik a donorok megbecsüléséről. Szeretik és elismerik munkáját. Feladatait szívesen és lelkiismeretesen látja el.

Jankó Erzsébet

Vöröskeresztes tevékenység/tagság kezdete: 1992.

Funkció: területi elnök

Eddigi kitüntetések: nincs

Méltatás: Jankó Erzsébet a mezőkovácsházi Művelődési Központ ügyvezetője. 1992-től, mint önkéntes, 2015-től aktív vöröskeresztes tag, illetve 2016-tól a Mezőkovácsházi Területi Szervezet elnöke, aki jelölésekor meghatódva jelezte: „megtiszteltetésnek érzi, hogy e nagy múltú civil szervezet számít munkájára”, amit azóta is lelkesen végez.

Halmi Zoltán Bertalanné

Vöröskeresztes tevékenység/tagság kezdete: 1992.

Funkció: önkéntes

Eddigi kitüntetések: nincs

Méltatás: Önkéntesünk a sátoraljaújhelyi Vértranszfúziós Osztály nyugdíjas asszisztense. 2015. évtől a Zemplén Vöröskereszt egészségügyi szűrőprogramjaiban tevékenyen részt vállal, a lakosság egészségügyi szűrései segítségével történik. Magas szakmai tudással rendelkező, lelkiismeretes, megbízható ember.

Domokos József

Vöröskeresztes tevékenység/tagság kezdete: 2014.

Funkció: területi elnök, megyei küldött

Eddigi kitüntetések: 2019. Kiemelkedő oktató – nevelő munkáért kitüntetés

Méltatás: József az ásotthalmi Bedő Albert Erdészeti Szakképző Iskola és Kollégium tanárelnökeként kapcsolódott be a vöröskeresztes munkába. Elkötelezett önkéntes, elkötelezett véradó. 2016 óta területi elnök és megyei küldött feladatait is ellátja. Lelkes, motiváló személyisége magával ragadja a környezetét. Vöröskeresztes munkája kiemelkedő.

Gonda Károlyné

Vöröskeresztes tevékenység/tagság kezdete: 2011.

Funkció: területi elnök, megyei küldött

Eddigi kitüntetések: nincs

Méltatás: Jucika hosszú ideje önkéntese szervezetünknek. Az algyői véradások lelkes szervezője és segítője. Ünnepek környékén minden évben segíti munkánkat, részt vesz a gyűjtéseken, az adományok csomagolásában és kiosztásában.

Dr. Zentay Attila

Vöröskeresztes tevékenység/tagság kezdete: 2011.

Funkció: megyei elnök

Eddigi kitüntetések: nincs

Méltatás: Attila hosszú évek óta segíti a Vöröskereszt munkáját, elköteleződése családi hagyománynak számít. 2012 óta megyei elnökként irányítja a szervezet társadalmi munkáját. Iránymutatása, aktív közreműködése és személyes támogatása sokat jelent.

Csikai Zsuzsanna

Vöröskeresztes tevékenység/tagság kezdete: 2010.

Funkció: önkéntes

Eddigi kitüntetések: nincs

Méltatás: Kulcsi alapszervezet oszlopos tagja. Önkéntes munkáját közel tíz éve végzi kiemelkedően, megbízhatóan. Véradások szervezésében nyújt nagy segítséget. Szorgalmas, lelkiismeretes munkájának köszönhetően a településen a véradók megjelenése növekszik. Önkéntes tevékenysége kiterjed a helyi adományok gyűjtésére és kiosztására is. Segítőkész ember, akire minden esetben, munkában számítani lehet.

Soósné Vass Szilvia

Vöröskeresztes tevékenység/tagság kezdete: 2014.

Funkció: alapszervezeti tag, titkár, területi elnökségi tag

Eddigi kitüntetések: nincs

Méltatás: Alapszervezeti tagként, magán emberként is fontos számára a segítségnyújtás. Egészségnapok, egészségügyi előadások, véradások szervezésében nagy lelkesedéssel vesz részt. Vöröskeresztes tagként az adománygyűjtésekben, osztásokban is lehet rá számítani.

Dr. Tamás Gábor

Vöröskeresztes tevékenység/tagság kezdete: 2015./2016.

Funkció: önkéntes

Eddigi kitüntetések: nincs

Méltatás: 2015 óta aktív, fáradhatatlan önkéntes. Feladatvállalásaival, támogatásával hozzájárul megyei szervezetünk munkájához szupervíziók tatásával, szakmai kirándulások szervezésével. A Moson Mentőcsapat tagja, a Börtönmisszió lelkes csapattagja.

Győrváriné Parragi Erzsébet

Vöröskeresztes tevékenység/tagság kezdete: 2014.

Funkció: Alapszervezeti titkár, küldött,területi elnökségi tag

Eddigi kitüntetések: nincs

Méltatás: Alapszervezeti tagként fontos számára a közösség, az emberek segítése. Egészségnapok szervezésében, véradásszervezésben, a környezet tisztaságának megteremtésében – szervezés, lebonyolítás területén – főszerepet vállal. Munkája kapcsán a gyermekeket is önzetlenségre neveli.

Molnár Sándorné

Vöröskeresztes tevékenység/tagság kezdete: 1972.

Funkció: tag, önkéntes

Eddigi kitüntetések: 1984. Kiváló Egészségnevelő Munkáért

Méltatás: 47 éve végez vöröskeresztes munkát. Nyugdíjba vonulása után is nagy lelkesedéssel és odaadással szolgálja humanitárius ügyet. Minden feladat-ellátásunkban részt vállal, legyen az adománygyűjtés, -osztás, véradás-, rendezvényszervezés és lebonyolítás. Elhivatottságát, a humanitárius szemléletet közvetíti környezete felé. A Vöröskeresztet a szervezet eszmeiségéhez méltóan képviseli. Lakóhelyén elismerik a közösségért való tevékenységét, példamutató munkáját.

Rosenfeld Tihamérné

Vöröskeresztes tevékenység/tagság kezdete: 2013.

Funkció: alapszervezeti elnök

Eddigi kitüntetések: nincs

Méltatás: Esztike az ország egyik leghátrányosabb helyzetű településén, Váncsodon végez kimagasló vöröskeresztes tevékenységet 2013 óta. A településen élőkkel szoros kapcsolatot ápol. Kiemelkedő munkát végez a szociális munka területén, az egészségnevelésben és a vöröskereszt eszmeiségének megismertetésében. Egyénisége, elhivatottsága motiváló erő az önkéntesek körében.

Fórizs László

Vöröskeresztes tevékenység/tagság kezdete: 1999. /2012.

Funkció: alapszervezeti, területi elnök; megyei vezetőségi tag, országos küldött

Eddigi kitüntetések: nincs

Méltatás: A Hajdúböszörményi Területi Szervezet munkáját hosszú évek óta segíti, 2016. évtől a Területi Vezetőség elnöke, a Megyei Vezetőség tagja, országos küldött. Rendezvényeink és üléseink állandó résztvevője, hivatalos fórumokon maximálisan képviseli szervezetünket, öregbíti hírnevünket. Kiváló kapcsolatot ápol a helyi és a megyei szervezettel, vöröskeresztes tagokkal, önkéntesekkel.

Bozóné Tóth Gabriella

Vöröskeresztes tevékenység/tagság kezdete: 2009.

Funkció: alapszervezeti titkár

Eddigi kitüntetések: nincs

Méltatás: Bozóné Tóth Gabriella tanárnő több mint 10 éve végez vöröskeresztes tevékenységet a Gárdonyi Géza Ciszterci Gimnáziumban. Pedagógusként kiemelkedő munkát végez a tanulók körében a Vöröskereszt Alapelveinek megismertetésében, abból adódó feladatok megvalósításában. Mindig számíthatunk segítségére, megbízható lelkiismeretes munkájára.

Suba Józsefné

Vöröskeresztes tevékenység/tagság kezdete: 2012.

Funkció: Megyei Ellenőrző Bizottság tagja

Eddigi kitüntetések: nincs

Méltatás: Évek óta segíti a területi és a megyei szervezet munkáját. Aktív önkéntes, a Megyei Felügyelő Bizottsági tagja. Kapcsolattartóként közreműködik a Vöröskereszt és a tiszanánai Önkormányzat között. A települési véradásokon részt vesz.

Törökné Tóth Mária

Vöröskeresztes tevékenység/tagság kezdete: 2009.

Funkció: alapszervezeti titkár

Eddigi kitüntetések: nincs

Méltatás: Marika több mint 10 éve végez vöröskeresztes munkát lakóterületén, Recsken. Szinte az összes munkánkban részt vállal. Tagtoborzás, véradásszervezés, adománykezelés, gyermektáboroztatás. Megbízható, segítőkész, mindig számíthatunk rá.

Gulyás Györgyi

Vöröskeresztes tevékenység/tagság kezdete: 1980.

Funkció: alapszervezeti vezetőségi tag, megyei felügyelő bizottság tagja

Eddigi kitüntetések: nincs

Méltatás: Csecsemőgondozási tanfolyam résztvevőjeként ismerkedett meg a Vöröskereszttel, közel 40 éve. 2008-tól a Kunszentmárton I. sz. Alapszervezet vezetőségi tagja. A 2012-2016. közötti időszakban a Magyar Vöröskereszt Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Felügyelő Bizottság elnöke. Támogatja a helyi rendezvényeket, képviseli a Vöröskereszt területi szervezet érdekeit. Munkájára mindig számíthatunk, kedvessége, magatartása példaértékű.

Köteles Andrásné

Vöröskeresztes tevékenység/tagság kezdete: 2012.

Funkció: önkéntes

Eddigi kitüntetések: 2016. Véradó Mozgalomért Ezüst Emlékérem

Méltatás: Folyamatosan segíti a Magyar Vöröskereszt önkéntes véradómozgalmát, valamint jelentős munkát vállal és lát el az adománygyűjtések és osztásokkal kapcsolatos eseményeken.

Vízi Lászlóné

Vöröskeresztes tevékenység/tagság kezdete: 2014.

Funkció: alapszervezeti titkár, megyei vezetőségi tag

Eddigi kitüntetések: 2009. Véradó Mozgalomért Ezüst Emlékérem

Méltatás: Több mint 10 éve segíti a Vöröskereszt Alattyáni Alapszervezetének munkáját, kezdetben önkéntesként, 2014 óta tagként. Alapszervezeti titkárként kiemelt feladatának tekinti a települési véradó események eredményes megszervezését. Területi küldöttként és megyei vezetőségi tagként aktívan dolgozik a vöröskeresztes akciók, programok sikeres megvalósításában.

Zsidek Lászlóné

Vöröskeresztes tevékenység/tagság kezdete: 1988.

Funkció: önkéntes

Eddigi kitüntetések: nincs

Méltatás: Közel 2 évtizedes munkáját precízen, lelkiismeretesen végzi. Mindig figyelemmel kíséri a hátrányos helyzetű gyerekeket, a községben (Dunaalmás) jobban ismerik, mint a szociális munkásokat. Emberséges és közkedvelt személyiség, akire magánemberként, önkéntesként is mindig számítani lehet.

Szajkó Annamária

Vöröskeresztes tevékenység/tagság kezdete: 1965.

Funkció: vezetőségi tag, megyei küldött

Eddigi kitüntetések: nincs

Méltatás: Minden vöröskeresztes tevékenységben részt vesz, akár véradás szervezésről, adománygyűjtésről, táboroztatásról, vagy akár ruhaosztásról van szó. A Komáromi vöröskeresztes közösség stabil tagja. Minden kiemelt programunkban aktív szervező, ilyen például a Tavaszi tánckupa, faültetés, Lépj a Szívedért nemzetközi séta, Egészségnapok. Munkabírása példaértékű!

Csábi Tamásné

Vöröskeresztes tevékenység/tagság kezdete: 2008.

Funkció: önkéntes

Eddigi kitüntetések: nincs

Méltatás: 2008 óta aktív önkéntesünk, közel másfél éve vezetői feladatokat is ellát a Baglyasaljai Alapszervezetünknél. Rendkívüli szorgalommal és odaadással szervezi a településrész vöröskeresztes programjait.

Gyurcsikné Fekete Magdolna

Vöröskeresztes tevékenység/tagság kezdete: 2014.

Funkció: önkéntes

Eddigi kitüntetések: nincs

Méltatás: 2014 óta végez vöröskeresztes tevékenységet. Hosszú évek óta alapszervezetének meghatározó tagja. Tevékenységei igen sokrétűek. Aktívan, önállóan gyűjtenek és osztanak ki adományokat szociális segélyezés keretein belül, rendszeresen szervezik az önkéntes és térítésmentes véradásokat a településen. Kiváló kapcsolatot ápol a helyi egészségügyi, oktatási, és szociális intézményekkel.

Mudruczkiné Vasas Emőke

Vöröskeresztes tevékenység/tagság kezdete: 1998.

Funkció: önkéntes

Eddigi kitüntetések: nincs

Méltatás: Mudruczkiné Vasas Emőke több mint 20 éve önzetlen önkéntese szervezetünknek. Az általa, főként a gyermekek és családok körében végzett, egészségfejlesztési tevékenység példaértékű.

Dr. Krisztián Ágnes

Vöröskeresztes tevékenység/tagság kezdete: 2014.

Funkció: alapszervezeti elnök

Eddigi kitüntetések: nincs

Méltatás: Dr. Krisztián Ágnes a városban aktív közéleti tevékenységet folytatja Lila Akác nyugdíjas klubban, ahol klubvezető helyettes. Kezdeményezésére alakult meg a nyugdíjas vöröskereszt alapszervezet. Szakmai tapasztalatait hasznosítva sok előadást tart nemcsak a vöröskeresztes tagság, hanem a város lakossága részére is. Mindig számítani lehet lelkiismeretes, precíz munkájára.

Balázsné Hajdu Hajnalka

Vöröskeresztes tevékenység/tagság kezdete: 2016.

Funkció: alapszervezeti elnök

Eddigi kitüntetések: nincs

Méltatás: Balázsné Hajdu Hajnalka vezetésével nagyon aktív tevékenységet folytat a Napsugár Bázisóvoda. Az intézményben nemcsak a gyermekek részére szerveznek vöröskeresztes programokat, hanem bevonják a szülőket is a programok megvalósításába.

Wenczl Márton Péter

Vöröskeresztes tevékenység/tagság kezdete: 2014.

Funkció: önkéntes

Eddigi kitüntetések: nincs

Méltatás: Kitűnő szervező készsége, odaadó munkája, és hatalmas türelme van. Kiváló kommunikációval és hihetetlen kitartással fáradozik a véradások szervezésénél és lebonyolításánál. Kitartó aktivitása hozzájárul, hogy a szentendrei körzetben minél sikeresebben érjék el a célokat, győzzék le a mindennapok akadályait.

Dergez György

Vöröskeresztes tevékenység/tagság kezdete: 2003.

Funkció: alapszervezeti elnök, megyei küldött

Eddigi kitüntetések: nincs

Méltatás: A Csurgói Területi Szervezet – annak 2003. évi megalakulása óta – tiszteletbeli elnöke. Küldöttként is részt vesz a Vöröskereszt munkájában. Figyelemmel kíséri, segíti feladataink megvalósítását, bármilyen tevékenységről is van szó. Munkahelyén létrehozott alapszervezet stabil taglétszámmal rendelkezik. Rendszeresen részt vesz Csurgó területen évente megrendezésre kerülő elsősegélynyújtó verseny zsűrizésében.

Kaponya Tamásné

Vöröskeresztes tevékenység/tagság kezdete: 2010.

Funkció: alapszervezeti titkár

Eddigi kitüntetések: nincs

Méltatás: Kaponya Tamásné 10 éve tagja a Somogyszili Vöröskereszt Alapszervezetnek. Korábban is aktív tagként, önkéntesként tevékenykedett, 3 éve ő a helyi alapszervezet titkára. Kiemelkedő munkát végez a tagtoborzás és a véradások szervezése területén. A tagok és a véradók száma is emelkedett az utóbbi időben munkájának köszönhetően. Nagyon jó, személyes kapcsolatot ápol a helyi lakosokkal, akik tisztelik és elismerik tevékenységét. Aktív, önzetlen munkájára, segítségére mindig lehet számítani.

Balázs Róbertné

Vöröskeresztes tevékenység/tagság kezdete: 2009.

Funkció: tag

Eddigi kitüntetések: 2013. Év Önkéntese Elismerő Oklevél, 2014. Vöröskeresztes Tevékenységért Dicsérő Oklevél

Méltatás: Balázs Róbertné nagyon jó szociális érzékenységgel rendelkezik. Nem ismeri a lehetetlent, nagyon hamar felismeri a környezetében levő problémákat, és gyorsan, önzetlenül segítséget nyújt bármikor. Adományaival is régóta segíti a szervezet tevékenységét.

Gáti Katalin

Vöröskeresztes tevékenység/tagság kezdete: 2013./2019.

Funkció: önkéntes

Eddigi kitüntetések: nincs

Méltatás: Gáti Katalin véradóként példát mutat a településen élők számára. A Nyírbátori Területi Szervezet szociális tevékenységeiben is számíthatunk rá. Kiemelkedő kommunikációs készségével könnyen megnyeri és ösztönzi a közvetlen környezetét a segítségnyújtásra. Civil és vöröskeresztes munkájának sikerességét a humánum előtérbe helyezése jellemzi.

Lőrinczi János

Vöröskeresztes tevékenység/tagság kezdete: 2010.

Funkció: területi elnök, megyei vezetőség tagja

Eddigi kitüntetések: nincs

Méltatás: Lőrinczi János 2010 óta segíti a Fehérgyarmati Területi Szervezet munkáját. A területi vezetőség és a megyei vezetőség munkájában folyamatosan és aktívan részt vesz. Ötleteivel, tanácsaival, újító javaslataival segíti a szervezet munkáját. Széleskörű kapcsolatrendszerét mozgósítva gondoskodik a rendezvényeink helyszínéről, és támogatókat megnyerve hozzájárul azok sikerességéhez. Gazdasági tanácsaira bármikor számíthatunk.

Orosz Tímea

Vöröskeresztes tevékenység/tagság kezdete: 2006.

Funkció: alapszervezeti elnök

Eddigi kitüntetések: nincs

Méltatás: Orosz Tímea 2006 óta tagja a Záhonyi Területi Szervezetnek. Szolgálatkész, elkötelezett ember, ízig-vérig vöröskeresztes. Környezetét olyan szellemben igyekszik formálni, hogy minél többen vállalják az elesettek segítését, a vöröskeresztes eszmék terjesztését. Munkáját minden esetben a lelkesedés, a tudatosság, az önzetlenségre való törekvés jellemzi. Mindig szem előtt tartja a Vöröskereszt jó hírének megóvását és öregbítését.

Kelemenné Bathó Brigitta

Vöröskeresztes tevékenység/tagság kezdete: 2015.

Funkció: alapszervezeti titkár

Eddigi kitüntetések: nincs

Méltatás: Brigitta 2015 óta szervezetünk tagja. 2017-ben alapszervezeti titkárnak választották meg tagtársai. Szívügyének tekinti az egészséges életmódot, az egészségfejlesztés területét. A települési egészségnapok szervezésében évek óta aktív szerepet vállal, pályázati forrást teremt hozzá. Adományok gyűjtése, kiosztása sem idegen tőle. Köszönjük munkáját.

Szigeti János

Vöröskeresztes tevékenység/tagság kezdete: 2012./2014.

Funkció: önkéntes

Eddigi kitüntetések: nincs

Méltatás: Szigeti János hosszú évek óta segíti a dunaföldvári alapszervezet tevékenységét. A közösségért szívesen vállal feladatokat. Munkájára egyaránt számíthatnak gyermektáborokban, adományok gyűjtésében és eljuttatásában, véradások szervezésében, fesztiválokon, ételosztásokon, bálok szervezésében. Köszönjük.

Szőke Károlyné

Vöröskeresztes tevékenység/tagság kezdete: 2005.

Funkció: önkéntes

Eddigi kitüntetések: nincs

Méltatás: Szőke Károlyné, Julika a Magyar Vöröskereszt Tolnai Alapszervezetének tagja. Hosszú évek óta a városban közreműködik a véradások előkészítésében, adományok gyűjtésében és szétosztásában. Rendszeresen részt vesz gyűjtésekben, segélyezésekben. Mindig, minden körülményben lehet rá számítani, megbízható önkéntes társunk – nyilatkoztak róla az alapszervezet tagjai.

Stieber Józsefné

Vöröskeresztes tevékenység/tagság kezdete: 2014.

Funkció: megyei vezetőségi tag, országos küldött, OV tag

Eddigi kitüntetések: nincs

Méltatás: Vezetőségi tagként, küldöttként kellő odaadással, hozzáállással képviseli és támogatja a szervezet érdekeit, elképzeléseit. Programjaink megvalósulásához, szakmai színvonalához szakmai tudásával is hozzájárul. Az Országos Vezetőség tagja.

Dr. Wächter Walter

Vöröskeresztes tevékenység/tagság kezdete: 2014.

Funkció: megyei küldött

Eddigi kitüntetések: nincs

Méltatás: Fontosnak tartja a vöröskeresztes tevékenységek népszerűsítését. Szívügyének tartja az egészségfejlesztést, az egészségtudatosság növelését, beleértve a lelki egészséget is. Segítőkész önzetlen támogatásával járul hozzá a sárvári terület, valamint a megyei szervezet működéséhez.

Dr. Stánitz Éva PhD

Vöröskeresztes tevékenység/tagság kezdete: 2000.

Funkció: megyei vezetőség elnöke

Eddigi kitüntetések: nincs

Méltatás: Szakmai tudásával, és tapasztalataival segíti és támogatja a szervezet működését, mindenben számíthat rá a szervezet, fontos feladatnak érzi a vöröskeresztes tevékenységeink propagálását, népszerűsítését, melynek a kellő helyen és időben hangot is ad. Magyar Vöröskereszt Vas Megyei Szervezetének elnöke.

Csoma Zoltán

Vöröskeresztes tevékenység/tagság kezdete: 2012./2015.

Funkció: megyei vezetőség elnöke

Eddigi kitüntetések: nincs

Méltatás: Csoma Zoltán aktív és felelősségteljes elnöke Magyar Vöröskereszt Veszprém Megyei Szervezetének. Széles látókörrel, kreatívan látja el tevékenységét. A szervezet mindennapi életét tanácsaival segíti. Ugyanakkor a családi napok aktív résztvevője is, ahol szakácsként vállal szerepet. Köszönjük.

Szövérfi Zoltán és Szövérfi Zoltánné

Vöröskeresztes tevékenység/tagság kezdete: 2010./2011.

Funkció: önkéntesek

Eddigi kitüntetések: nincs

Méltatás: Szövérfi Zoltán és a felesége Mónika hosszú évek óta tevékenykednek devecseri elsősegélynyújtó családként. Önkéntesként népszerűsítik az elsősegélynyújtást a térségben tartott rendezvényeken. Elsősegélynyújtó családként sokszor fordulnak hozzájuk segítségért és tanácsért.

Bertáné Kövesdi Gabriella

Vöröskeresztes tevékenység/tagság kezdete: 2009.

Funkció: területi vezetőségi tag

Eddigi kitüntetések: nincs

Méltatás: Bertáné Kövesdi Gabriella az egyik legfontosabb vöröskeresztes feladat, a fiatalok elsősegélynyújtás ismereteinek bővítése terén fejt ki kiváló munkát. Lelkiismeretessége, alapos felkészültsége a fiatalokban tiszteletet vált ki, szeretik és követik példamutató magatartását.

Babócsi József

Vöröskeresztes tevékenység/tagság kezdete: 1980.

Funkció: alapszervezeti titkár, területi küldött

Eddigi kitüntetések: nincs

Méltatás: József 1980 óta tagja a Csepeli Mozgássérültek Alapszervezetnek, melynek 2016 óta titkára is. Aktív, önzetlen, tagtársainak eljuttatja az adományokat, közösségi életüket szervezi. Köszönjük.

Bíró Ferencné

Vöröskeresztes tevékenység/tagság kezdete: 2014.

Funkció: önkéntes

Eddigi kitüntetések: nincs

Méltatás: Bíró Ferencné, Gizike napi szinten segíti a XI. kerületi Vöröskereszt munkáját. Önkénteskedése során részt vesz az adományok fogadásában és válogatásában, valamint a két hetente megszervezett ruhaosztások lebonyolításában is. Áldozatvállalása példaértékű lehet minden önkéntes számára.

Ihos Ferencné

Vöröskeresztes tevékenység/tagság kezdete: 2000.

Funkció: önkéntes

Eddigi kitüntetések: nincs

Méltatás: Ihos Ferencné a XI/8-as alapszervezettel vesz részt a segélyezési programokban, valamint az adományok átvételében és szortírozásában. Hosszú évek óta tartó munkája során emberek százainak nyújtott segítséget.

Kormos Ádám

Vöröskeresztes tevékenység/tagság kezdete: 2007.

Funkció: MIVK elnök

Eddigi kitüntetések: 2012. Elismerő Oklevél Ifjúsági Vöröskeresztes Tevékenységért

Méltatás: Ádám 2007 óta aktív tagja és önkéntese szervezetünket. Önkéntes tevékenységét Heves megyei bázisiskolában kezdte, majd a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt alelnökévé, végül pedig elnökévé választották a fiatalok. Hosszú évek óta a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt által szervezett legtöbb rendezvényen és programon aktívan részt vesz és tevékenykedik. A fiatalok körében népszerű Balatoni Elsősegélynyújtó Szolgálat vezetése mellett a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt által szervezett legtöbb rendezvényen és programon aktívan részt vesz és tevékenykedik. Társai és a fiatalabb generáció számára példamutató értékű és a szervezetnél eltöltött 13 éves munkája.

Szűcs Ákos

Vöröskeresztes tevékenység/tagság kezdete: 2011.

Funkció: önkéntes

Eddigi kitüntetések: nincs

Méltatás: Szűcs Ákos 2012 óta végez önkéntes feladatokat a Magyar Vöröskereszt Országos Igazgatóságán. Aktív szerepet vállalt már a 2013-as a dunai árvízi, illetve a 2014-es balkáni árvízi feladatok ellátásában is. A Magyar Vöröskereszt Logisztikai Támogató Egységének vezetője. Közreműködik a képzések, felkészítések szervezésében, a segélyezési feladatokban egyaránt. Hazai és nemzetközi gyakorlatok aktív résztvevője.