Vöröskeresztes Tevékenységért Kitüntetés – Gyémánt fokozat

Szirbik Imre

Vöröskeresztes tevékenység/tagság kezdete: 1998

Felterjesztő megye: Csongrád

Funkció: önkéntes

Eddigi kitüntetések: 2003. Vöröskeresztes tevékenységért – arany fokozat

Méltatás: Szentes Város korábbi polgármestereként, önkormányzati képviselőként és nem utolsó sorban a Csongrád Megyei Közgyűlés tagjaként is több évtizede segíti a Vöröskereszt munkáját, mind anyagi, mind erkölcsi téren is. A polgármester úr fő támogatója a Születés Hete, a családdá válás ünnepének, mely szakmai, kulturális és tájékoztató rendezvénysorozat is egyben és a vöröskereszt a fő szervezője. Anyagi és természetbeni támogatást nyújt a Vöröskereszt részére, segíti a hivatalban történő véradásokat is, évi 6000 db szentesi fürdőbelépőjegy felajánlásával ösztönzi az önkéntes véradókat megbecsülésük jeléül. Minden területen, minden alkalomkor és minden témában számíthatunk rá, nem csak támogatására, hanem személyes jelenlétére, köszöntőire, részvételére.

Dr. Gartnerné dr. Vörös Katalin

Vöröskeresztes tevékenység/tagság kezdete: 1979

Felterjesztő megye: Győr-Moson-Sopron megye

Funkció: megyei alelnök

Eddigi kitüntetések: 1987., 1996. Vöröskeresztes tevékenységért – arany fokozat; 2017. Magyar Vöröskereszt Elnöki Díszoklevele

Méltatás: Munkája során kiváló partneri kapcsolatot alakított ki a klinikustársakkal és a szakmai munkájában résztvevő szereplőkkel. Társadalmi és szakmai hivatását fáradhatatlanul végzi és elhivatott irányítója az egészségügyi ellátás alapját képező nemzeti vérkészlet biztosításának. Sikerének alapja pont ez az önzetlenséggel, alázattal végzett munka. A Magyar Vöröskereszt Győr-Moson-Sopron megyei elnökeként, jelenleg alelnökeként, valamint az Országos Vérellátó Szolgálat régióvezető igazgatójaként egy olyan szemléletet és társadalmi felelősségvállalást képvisel, amely példa lehet mindenki előtt. Nagyon jó egészséget és sok örömet kívánunk az elkövetkezendő évekhez.

Dr. Rákosi Endre

Vöröskeresztes tevékenység/tagság kezdete: 1960

Felterjesztő megye: Hajdú-Bihar megye

Funkció: területi elnök, megyei vezetőségi tag

Eddigi kitüntetések: 1984. Kiváló Egészségnevelő Munkáért; 1993., 2005. Vöröskeresztes Munkáért – arany fokozat; 2003. Véradó

Méltatás: Debreceni orvostanhallgatóként találkozott a Vöröskereszt munkájával és eszmeiségével, melyek hatására 19 évesen bekapcsolódott az önkéntes munkába. Dr. Rákosi Endre 1972-ben Püspökladányban, a szülőotthonban kezdett dolgozni. Ettől az évtől a Vöröskereszt területi szervezetének nem csak aktív tagja, hanem elnöke is, majd a 90-es évektől megyei vezetőségi tag. A települések önkormányzatainak vezetőségével, cégekkel, munkahelyekkel jó kapcsolatot ápolt és ápol, melyeket mozgósított a Vöröskereszt tevékenységeinek, ügyeinek – köztük a donormegbecsülés, adományozás, logisztikai feladatok – szponzorálására, a szervezetépítésre, sőt általánosan a Vöröskereszt elismertségének, presztízsének növelésére. Orvosként a véradásra, egészségfejlesztésre, elsősegélynyújtásra nagy hangsúlyt helyezett. Előadásokat tartott, szervező, népszerűsítő munkát végzett ezekben a témákban, sőt ismeretségi körének, sajtókapcsolatainak segítségére is fokozottan számíthatott a Vöröskereszt. A rendezvények szervezésében és megvalósításában rendszeresen segített. Ötleteivel, kreativitásával színesebbé, látványosabbá tette a programokat, és hatásosabbá tevékenységeinket.

Pontos, megbízható, aktív és felelősségteljes területi elnök és vezetőségi tag, aki széles látókörrel, kreatívan végzi szolgálatát. Megfontoltsága, nyugalmat sugárzó személyisége is segíti a Vöröskereszt mindennapjait. Elnök úrnak köszönhetően Püspökladány területén a Vöröskereszt társadalmi megítéltsége jó mind az önkormányzati, mind a civil szférában, sőt a támogatók, és a segítségre szorulók nézőpontjából is.

Tevékenységét a Magyar Vöröskereszt elismerésekkel is kifejezte az elmúlt évtizedekben. 1984-ben a Kiváló Egészségnevelő Munkáért, 2003-ban a Véradó Mozgalom Támogatói Oklevelét kapta meg. 1993-ban és 2005-ben a Vöröskeresztes Munkáért arany fokozatú kitüntetését vehette át.

Sok évtizedes vezetőségi tagként, területi elnökként végzett rendkívül aktív, hatékony és a Vöröskereszt eszmeiségét képviselő munkájáért a Magyar Vöröskereszt Országos Vezetősége a Vöröskeresztes Tevékenységért Gyémánt fokozatú kitüntetését adományozza munkásságáért.

Kovács Miklósné

Vöröskeresztes tevékenység/tagság kezdete: 1968

Felterjesztő megye: Heves megye

Funkció: területi elnök, OV tag

Eddigi kitüntetések: 1994. Vöröskeresztes Munkáért – ezüst fokozat; 2009. Vöröskeresztes Munkáért- arany fokozat; 2002. Vöröskereszt Szolgálatáért Oklevél

Méltatás: Kovács Miklósné, Lujza gyermekként ismerkedett meg a vöröskeresztes munkával; édesanyjának segített a helyi alapszervezetben. 1968-tól kezdő ápolóként lett tagja a Magyar Vöröskeresztnek. Munkahelyeinek változásával együtt változtak a Mozgalomban vállalt feladatai is; falusi önkéntesből a helyi alapszervezet vezetője lett, majd munkahelyi titkárnak, s később megyei vezetőségi tagnak választották. 1966. és 2006. között hivatásos munkatársként, mint területi vezető irányította a gyöngyösi területen a Vöröskereszt alapfeladatainak végzését. Nyugállományba vonulása után is, egészen napjainkig aktíván kiveszi részét a vöröskeresztes feladatok elvégzéséből. Választott tisztségviselőként 2012 óta az Országos vezetőség tagja, 2016-tól a gyöngyös területi vezetőség elnöke. A vöröskeresztes feladatok mellett aktívan dolgozik a megyei nyugdíjas szervezetek vezető tisztségviselőjeként is.

Mikó Sándorné

Vöröskeresztes tevékenység/tagság kezdete: 1970

Felterjesztő megye: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Funkció: tanárelnök

Eddigi kitüntetések: 1994. Vöröskeresztes Munkáért – bronz fokozat, 2000. Vöröskeresztes Munkáért – ezüst fokozat, 2010. Vöröskeresztes Munkáért – arany fokozat

Méltatás: Mikó Sándorné 1959.07.24-én született Nagykállóban. Itt nőtt fel és járt általános majd középiskolába is. 11 éves korában találkozott a Vöröskereszttel és azóta végez önkéntes tevékenységet szervezetünknél. Mindig is fontos volt számára, hogy másokon segítsen, a megszerzett tudását és tapasztalatait átadja másoknak. Pedagógusi pályát választott magának, tanulmányait követően helyezkedett el a Nagykállói középiskolában, mai nevén Mátészalkai Szakképzési Centrum Budai Nagy Antal Szakgimnáziumában, mint biológia-kémia tanár.

Támogatásának és közreműködésének köszönhetően csatlakozott iskolája 2011-ben a Vöröskereszt bázisiskola programjához.

Bázisiskolai tanárelnökként részt vesz az ifjúság egészséges életmódra nevelésében, a versenyekre való felkészítésében és a véradások szervezésében egyaránt. Minden évben számos diákot ismertetett meg a csecsemőgondozás és elsősegélynyújtás alapismereteivel, s biztatta őket a rászorulókon való önzetlen segítségnyújtásra. Ennek köszönhetően tanulói aktív szerepet vállalnak perselyezési és adománygyűjtő akcióinkban, valamint eredményesen szerepelnek az elsősegélynyújtó és csecsemőgondozó versenyeinken is.

A pedagógusi pályafutása során számos változást élt meg iskolájában, de minden vezetésváltást követően is sikerült a Vöröskereszt szellemiségét tovább vinnie. Munkásságának köszönhetően számos országos rendezvényhez csatlakoztak és csatlakoznak a mai napig is a tanítványai: Balatoni Elsősegélynyújtó Szolgálat, Országos Kortársfelkészítő Tábor, Országos Vöröskeresztes Ifjúsági Találkozó.

Megyénk ifjúsági vezetői (megyei és területi szinten) is több alkalommal került ki Ilike vöröskeresztes növendékei közül. Többen választottak egészségügyi, illetve pedagógusi pályát és felnőtt korukban sem szakadtak el a Vöröskereszttől.

Legyen szó országos vagy megyei szintű képzésekről, tréningről, találkozókról, bármilyen értekezletről Mikó Sándorné mindig jelen van és aktív munkával, részvétellel emeli a rendezvény színvonalát.

Dr. Kis Mária

Vöröskeresztes tevékenység/tagság kezdete: 1962

Felterjesztő megye: Tolna megye

Funkció: megyei alelnök, országos küldött

Eddigi kitüntetések: 1983. Vöröskeresztes Munkáért – bronz fokozat, 1992. Vöröskeresztes Munkáért – arany fokozat

Méltatás: 1968-ban kezdte orvosi tanulmányait a Pécsi Orvostudományi Egyetemen. Másodéves hallgatóként kapcsolódott be az egyetem vöröskeresztes munkájába – egészségnevelési előadásokat szerveztek és adományokat gyűjtöttek és osztottak szét. Ugyanekkor tagja is lett a Magyar Vöröskereszt Szervezetének.

Az egyetem befejezése után Szekszárd Város Közegészségügyi Felügyelőjeként, majd Városi Főorvosként dolgozott és csatlakozott a Szekszárd Városi Szervezethez, az ezt követő tisztségviselő választáskor a küldöttek MVK Szekszárd Városi Szervezete Elnökének választották.

Dr. Kis Mária több évtizeden keresztül Magyar Vöröskereszt Szekszárd Városi Szervezetének Elnökeként tevékenykedett. Ez idő alatt a városi szervezet tevékenységét több ízben is elismerték. Jó együttműködést alakított ki az önkéntesekkel, munkatársakkal és más civil szervezetekkel is. Folyamatosan részt vett az egészségnevelési munkában önkéntesek felkészítésével, előadások tartásával.

A 1980-as években rendszeresen részt vett a Jótékonysági – Hóvirág bálok szervezésében, melyek bevételét a rászorultak megsegítésére fordította a szervezet. Több mint 10 éven keresztül szervezte az önkéntesekkel és a munkatársakkal Váralján az egészségükben károsodott fiatalok táborát, ahol szakemberek közreműködésével szabadidős és fejlesztő foglalkozásokat tartottak a résztvevőknek.

A 90-es években – Stopi Magház program keretében – hétvégenként menedéket biztosított a szociálisan rászoruló fiatalok részére. Több éven keresztül a megyei Vöröskereszt által elnyert pályázat keretében hét végi foglalkozásokat tartott fiatal önkénteseknek a fenti témakörökben.

2000-2015. között szervezte a Vöröskereszt önkénteseivel együtt a Szekszárd Városi Kábítószerellenes Világnap rendezvényeit.

2000-2008 között Magyar Vöröskereszt Tolna Megyei Szervezete alelnökeként, 2008-2016 között a Megyei Szervezete Elnökeként is tevékenykedett. 2016-tól a Magyar Vöröskereszt Tolna Megyei Szervezete alelnöke, országos küldött, Országos Vezetőségi póttag. Folyamatosan részt vesz a megyei szervezet programjainak előkészítésében és lebonyolításában, akár mozgalmi jellegű, vagy a véradásszervezéssel kapcsolatban legyen az. Amennyiben igényli a szervezet egy-egy tagja vagy önkéntese, akkor orvosszakmai tanácsokkal is ellátja az érdeklődőket.

Koller Csabáné

Vöröskeresztes tevékenység/tagság kezdete: 1978

Felterjesztő megye: Zala megye

Funkció: alapszervezeti titkár, területi vezetőségi tag

Eddigi kitüntetések: 1996. Véradó Mozgalomért Ezüst Emlékérem, 2005. Vöröskeresztes Munkáért kitüntetés – bronz fokozat, 2009. Vöröskeresztes Munkáért kitüntetés ezüst fokozat, 2012. Vöröskeresztes Tevékenységért – arany fokozat

Méltatás: Koller Csabáné a már a középiskolában bekapcsolódott a Vöröskereszt Szervezet tevékenységébe, majd a Zalaapáti Vöröskereszt Alapszervezet aktív tagja lett. 1990. december elsejétől a Zalaapáti Vöröskereszt Alapszervezet titkárává választották. A település lakók körében az évente három alkalommal megszervezett véradások során évente 120-160 fő vesz részt. Az évente megtartott véradó ünnepségek fontos szerepet töltenek be a község társadalmi életében. Koller Csabáné irányításával a véradások szervezése mellett rendszeresek az egészség-sportnapok, adománygyűjtések-osztások, a hátrányos helyzetű családok megsegítését szolgáló rendezvények. Minden évben figyelmet fordítanak a beiskolázás támogatására. A rászoruló családok gyermekeit tanévkezdéskor adományokkal támogatják. A Vöröskereszt ifjúsági tagjai részvételével elsősegély nyújtási ismereteket tartanak.

A település lakói körében a Vöröskereszt munkájáról nagy elismeréssel szólnak, a pozitív értékítéletük mércéje, hogy a Koller Csabánét, a Vöröskereszt titkárát több cikluson keresztül is a települési képviselőtestület tagjává választották.