Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Keresőszolgálat   Véradásszervezés   Megyei Szervezetek   Magyar Ifjúsági Vöröskereszt  

Üdvözöljük a Magyar Vöröskereszt honlapján!
Adószámunk:19002093-2-41


Felhívás!

A Karitatív Tanács Tagjainak ajánlattételi felhívása hamis márkavédjeggyel ellátott termékek márkamentesítéshez
kapacitás felajánlására
Az ajánlattételi felhívás a kitöltendő adatlapokkal együtt megtalálható a Karitatív Tanács tagszervezeteinek honlapjain:
 
Beküldési határidő: 2009. október 15-től folyamatosan

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS
 
 
A BSZA, a MMSZ, a MÖSZ és a MVK karitatív szervezetek közösen felhívást tesznek közzé hamis márkavédjeggyel ellátott termékek márkamentesítéséhez kapacitás felajánlására.
 
1. A felhívás célja:
Olyan szervezetek jelentkezésének fogadása, melyek a hatóságok által elkobzott, hamis márkajeggyel ellátott - elsősorban - ruha- és cipő-neműk márkamentesítését elvégzik, s ezáltal "Az egyes elkobzott dolgok közérdekű felhasználásáról” szóló 2000. évi XIII. törvény alapján e dolgok karitatív célú hasznosítása lehetővé válik.
 
Alapfeladat: Az elkobzott, hamis márkajeggyel ellátott dolgok megszabadítása hamis mivoltuktól, visszafordíthatatlan módon.
Járulékos feladatok: Az alapfeladathoz kapcsolódó szállítás és dokumentálás
A nem márkamentesíthető termékek megsemmisítése
 
2. Az elvégzendő alap- és járulékos feladat részletezése:
A megbízott szervezet
· a márkamentesítendő terméket a Karitatív Tanács határozata és a kijelölt tagszervezetének megrendelése alapján a tárolás helyén átveszi, - amennyiben tételes átvételre nincs mód – raktárába történt szállítás után felleltározza, az eltéréseket jegyzőkönyvben rögzíti és a megrendelőt a jegyzőkönyv megküldésével tájékoztatja.
· a márkátlanítást a megrendelés alapján teljes körűen elvégzi
· a nem márkamentesíthető termékeket megsemmisíti (ez a márkatulajdonos hozzájárulásával lehet újrahasznosítás is), a megsemmisítés tényét, módját és a megsemmisített termék mennyiségét jegyzőkönyvben rögzíti, s erről a jegyzőkönyv megküldésével a megrendelő tagszervezetet értesíti.
· a márkamentesített termékeket szállítólevéllel - a hatósági jegyzőkönyvvel és a tagszervezet megrendelésével azonosítható módon – leszállítja a megrendelő megnevezett raktárába.
· Az elvégzett feladatra a megrendelő tagszervezetnek olyan számlát állít ki, melyből egyértelműen azonosítható, mely tételekre vonatkozik (hivatkozás a kobzási jegyzőkönyvre, a Karitatív Tanács határozatára s a szállítólevelekre).
 
3. A felhívásra jelentkezést benyújthatók köre:
Ajánlatot tehet az a számlaképes természetes vagy jogi személy, mely megfelel az alábbi követelményeknek, ill. megbízás esetén vállalja azok teljesítését:
· rendelkezik olyan márkamentesítési technológiákkal, mely a márkajegyek eltávolítására alkalmas, minimális mértékben roncsolja a ruha / cipő-neműt, és az alkalmazásra kerülő technológiát az egyes márkatulajdonosok jóváhagyják a konkrét tételre vonatkozó megbízás esetén
· vállalását nem szűkíti csak bizonyos márkák márkamentesítésére
· a 2. pontban rögzített feladatot teljes körűen elvégzi
· nyilatkozik és dokumentálja, hogy a 2. pontban felsorolt tevékenység elvégzésére rendelkezik a szükséges személyi és tárgyi feltételekkel
· nincs adó/köztartozása
· nem áll csőd-, felszámolási - illetve végelszámolási eljárás alatt
· nincs más pályázótól korábban megítélt támogatásáról lejárt esedékességű, elszámolatlan, vagy visszafizetetlen kintlévősége
· munkaügyi kapcsolatai rendezettek
 
 
4. A felhívásra jelentkezés módja és helye
A jelentkezéseket elektronikus úton kell benyújtani az alábbi e-mail címre:
Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.
A jelentkezőnek rendelkeznie kell egy érvényes elektronikus levélcímmel (e-mail cím), melyről jelen felhívás mellékleteként csatolt adatlapot – kitöltve - elektronikus úton megküldi, s ahova megbízás esetén a Karitatív Tanács tagszervezetei értesítést küldhetnek.
 
A Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. elektronikus levélcím csak a jelentkezésre használható, egyéb levelek automatikusan törlődnek a rendszerből.
 
5. A jelentkezés határideje
A jelentkezés folyamatosan, az ajánlattételre történő felhívás visszavonásáig lehetséges.
 
 
6. Az ajánlattétel elbírálásának szakmai szempontrendszere
A jelentkezők közül az adott konkrét márkamentesítési feladat végrehajtására az az ajánlattevő kerül kiválasztásra, aki az adott konkrét feladat vonatkozásában – az ajánlati lap 1.2, 1.3, 2. és 3. pontjában foglalt valamennyi szempont egyidejű figyelembevételével – a legoptimálisabb ajánlatot teszi. Az ajánlatkérő és az ajánlattevő között kizárólag akkor jön létre jogviszony, ha a felek az adott konkrét márkamentesítési feladat elvégzésére egymással megbízási szerződést kötnek.
 
7. Egyéb információk:
Az ajánlattévő tudomásul veszi, hogy az ajánlattételi felhívásra jelentkezés elfogadása nem jelenti a jelentkező kapacitásának automatikus és kötelező kitöltését.
Amennyiben az ajánlattevő szervezet adataiban bármilyen változás történik, úgy haladéktalanul köteles azt a Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. címre jelezni.
A márkamentesítési tevékenység ellátására megbízási szerződést kötött ajánlattevő szervezetnek vállalnia kell, hogy kereskedelmi forgalomba nem juttatja az elkobzott és általa márkamentesített dolgokat, azokat tulajdonba nem veheti, karitatív célú felhasználására (szétosztásra) nem jogosult, hanem közvetlenül az őt megbízó tagszervezetnek adja át. E kötelezettség megszegése esetére megfelelő súlyú, arányos jogkövetkezmény sújtja.
 
 
 
Budapest, 2009. október 15.

Ajánlattételi lap letöltése

 


A NIOK Alapítvány támogatásával

Információk

 

Magyar Vöröskereszt Országos Igazgatósága
1051 Budapest
Arany János u. 31.

Telefonszám:
+36 1 374 1300

Adószám: 19002093-2-41

A Magyar Vöröskereszt adományvonala: 1359

Adományszámla:

Belföldi átutalás esetén
Adományszámla:
K&H Bank Nyrt.
10405004-00026542-00000005

Nemzetközi átutalás (Magyarországon kívülről érkező adomány) esetén
Számlavezető:  K&H Bank Zrt. (1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.)
IBAN: HU70 1040 5004 0002 6542 0000 0005
SWIFT: OKHBHUHB
Számlatulajdonos: Magyar Vöröskereszt (1051 Budapest, Arany János utca 31.)

Megyei Szervezeteink Elérhetőségei

Information in English - Hungarian Red Cross
Microsoft Office 365